OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE ERMELO 5 OKTOBER 2022

Algemene bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning

 • Stationsstraat en Raadhuisplein: voor het organiseren van ‘Spot On Ermelo’ op 1 oktober 2022 van 12.00 tot 22.30 uur. Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het gebruiken van geluidsversterkende apparatuur.
 • Raadhuisplein: voor het organiseren van een ‘FIFA Voetbaldag’ op 8 oktober 2022 van 11.30 tot 16.30 uur

Verleende standplaatsvergunning

 • De Enk 15: voor het verkopen van oliebollen en appelbeignets in de periode van 1 november tot en met 31 december 2022

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning

 • Arianehof 39 en 50: voor het uitbreiden van de woningen • Rodeschuurderwegje 37: voor het vergoten van het dak van een bestaande schuur
 • Raadhuisplein 4: voor het brandveilig gebruiken van een gebouw
 • Fazantlaan 4: voor het kappen van twee eiken en één den
 • Slagsteeg 7: voor het kappen van twee eiken
 • Hamburgerweg 46: voor het plaatsen van een erker
 • Alexiahof 46: voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning
 • Veldwijk 75: voor het kappen van 21 eiken, 20 beuken en 4 zilverlindes (herontwikkeling Zorgpark Veldwijk)
 • Horsterweg 195: voor het plaatsen van een terrasoverkapping
 • Kawoepersteeg 5 9: voor het plaatsen van een sanitaire ruimte
 • Dirk Staalweg 66: voor het kappen van een zuilbeuk
 • Anna van Burenlaan 1: voor het kappen van één den

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning

 • Harderwijkerweg 24: voor het kappen van een beuk. In de krant van 21 september jl. is het kappen van een berk in plaats van een beuk gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning

 • Nassaulaan 8: voor het kappen van 1 grove den (met herplantplicht)
 • Allee 27: voor het tijdelijk gebruiken van een kantoor als woning
 • Jhr. Dr. C. J. Sandbergweg 61: voor het verbouwen en verduurzamen van een gemeentelijk monument
 • Kawoepersteeg 5 8: voor het kappen van één eik

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning onderdeel milieu (uitgebreide procedure)

 • Harderwijkerweg 156: voor het verlenen van een omgevingsvergunning onderdeel milieu

Melding sloop/asbest

 • IJsbaanweg 2: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • Stakenberg 45: voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • Chevallierlaan 8: voor het verwijderen van asbest uit een kantoor
 • Telgterweg 131: voor het verwijderen van asbest uit woning

Bestemmingsplannen

 • Zorgpark Veldwijk, deelgebied B: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ter inzage
 • Rodeschuurderwegje 9-11: ontwerpbestemmingsplan ter inzage
 • Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 179: ontwerpbestemmingsplan ter inzage
 • Pauwenplein: vaststelling bestemmingsplan ter inzage