Gemeente tekent met Uwoon intentieverklaring Woningbouw Balverszaal-terrein