Het Feest van de Democratie duurde tot 01:45u

De Raadsvergadering over de Meerjarenbegroting 2023-2026 was een lange zit. De redactie schakelde in op het moment dat de burgemeester aankondigde dat de bitterballen gepland waren voor 22:15u en in haar stem was te horen dat ze dacht dat de avond daarmee afgesloten zou worden. Leo van der Velde verwees in zijn bijdragen naar de borrel op het eind maar met een sluitingstijd van 01:45 vermoeden wij dat de borrel thuis genuttigd is.

“Het feest van de democratie” noemde een van de aanwezigen het maar je vraagt je af of zulke vergaderingen een feest zijn. Wij hebben aantekeningen gemaakt en geprobeerd om er al doende een zinvol artikel uit te destilleren maar het houdt op een gegeven moment echt op. De moties, de verklaringen, de soms verheven speeches over Ukraine, over gasprijzen en wat niet al vermengen zich met de vraag of Calluna niet dicht moet nu de stookkosten zo hoog oplopen. Aan het eind van de avond waren er 13, 14 moties waarover gestemd kon worden maar omdat de een nog slimmer is dan de ander moesten die weer geredigeerd worden en zo kwam er ruim na middernacht nog een schorsing.

Wij haakten af om 00:54u – en met ons velen, vermoeden we. Als je wilt dat lokale politiek gevolgd wordt en mensen nog een beetje de idee hebben dat het ergens over gaat, dan zijn dit soort vergaderingen niet het gereedschap. Wij volgen de Raad van Ermelo actief en passief sinds 1985, dit hielden we niet vol. Het tijdstip was niet perse de reden, de vergadering was warrig, onderwerpen en moties vlogen over elkaar heen, er was door de interrupties soms geen touw meer aan vast te knopen.

Als mensen afhaken wordt de openbare Raadsvergadering een interne oefening in geduld en denk je als inwoner dat ze het dak op kunnen. Dat is niet de bedoeling. De agendacommissie kan ook besluiten om de meerjarenbegroting om 19:00 uur te laten beginnen, en kan er een eindtijd aan koppelen: klaar om 23:00. Dat wat niet besproken is wordt doorgezet naar een volgende keer. Niet nog meer onderwerpen op de agenda, zoals Stichting DOEH. Dat verwart, maakt ongelukkig en die onderwerpen (klein en behapbaar) komen dan juist wel onder een grote kop in de regionale pers.

Calluna tijdelijk dicht?

Of Calluna dicht gaat wordt onderzocht, de uitkomst volgt wellicht in januari maar of het dan nog zin heeft om te sluiten is de vraag. Bij ons kwam de vraag op of een zwembad niet hetzelfde is als vloerverwarming: als je het laat afkoelen heb je er niks aan en het kost een vermogen om weer op te warmen.

Een opvallend moment in de vergadering was de opmerking van Henri Luitjes (Eén Ermelo) over het indienen van moties. Hij meldde dat zijn fractie zei: “Mogen wij ook eens een motie indienen?” Hij zei “Ja, maar dan moet je er wel één schrijven”. Een visie die niet door iedereen gedeeld werd, in enkele bijdragen refereerden sprekers aan deze notie en dienden vervolgens vrolijk een motie in die door hun fractie of steunfractie gemaakt is. Wellicht was de verspreking van dhr. Luitjes “ik, oh nee de fractie” daar de aanleiding toe.

In de reguliere lokale pers hebben we na afloop weinig gelezen over deze raadsvergadering, echt iedereen was blijkbaar naar bed. Of de ingediende moties enige impact gaan hebben op het dorpsleven is onbekend. Het effect van deze lange vergadering zal zich op langere termijn laten voelen, als beleid en moties afgewogen worden en verwerkt worden in de praktijk van alledag. Ondanks de bitterballen gaat de democratie daardoor wat verloren.

📷 Ed Luigjes