Categorie: Politiek

Home » Politiek » Pagina 4
Tomassen Duck-To lijkt gevacumeerd te kunnen worden binnen de nieuwe vergunning
Bericht

Tomassen Duck-To lijkt gevacumeerd te kunnen worden binnen de nieuwe vergunning

De kans lijkt groot dat de VVGB (verklaring van geen bedenkingen) door de Raad van Ermelo wordt afgegeven zodat Tomassen Duck-To “gevacumeerd” kan worden binnen de kaders van de nieuwe vergunning. Zo’n vergadering, dit was de beeldvormende Tafel waarin raadsleden informatie kunnen opvragen om een oordeel te kunnen geven, is een kwestie van goed opletten....

Politieke Avond 7 december, wat wordt er besproken? Tomassen!
Bericht

Politieke Avond 7 december, wat wordt er besproken? Tomassen!

Op de agenda van de Politieke Avond van 7 december staat Tomassen Duck-To als prominent onderwerp. Wat vinden de Raadsleden van het voornemen van het college om de situatie bij Tomassen Duck-To te vergunnen? Er is een boel heisa over Tomassen. Een aantal mensen uit de buurt verenigden zich in een stichting die Tomassen te...

Het Feest van de Democratie duurde tot 01:45u
Bericht

Het Feest van de Democratie duurde tot 01:45u

De Raadsvergadering over de Meerjarenbegroting 2023-2026 was een lange zit. De redactie schakelde in op het moment dat de burgemeester aankondigde dat de bitterballen gepland waren voor 22:15u en in haar stem was te horen dat ze dacht dat de avond daarmee afgesloten zou worden. Leo van der Velde verwees in zijn bijdragen naar de...

1 november 2022: Raadsvergadering over de komst van asielzoekers
Bericht

1 november 2022: Raadsvergadering over de komst van asielzoekers

De Raad vergaderde over de komst van asielzoekers op het terrein van Veldwijk, op het oude voetbalveld. Het terrein wordt ingericht met woonunits voor 8 personen elk, tot een maximum van 350 bewoners. COA neemt de inrichting voor haar rekening, Ermelo gaat er financieel niet op achteruit en naar de wegen van de Das wordt...

SGP: LOKALE ONDERNEMERS NADRUKKELIJK DE KANS GEVEN MEE TE DOEN AAN AANBESTEDINGEN OM  DUURZAAMHEIDSDOEL TE HALEN
Bericht

SGP: LOKALE ONDERNEMERS NADRUKKELIJK DE KANS GEVEN MEE TE DOEN AAN AANBESTEDINGEN OM DUURZAAMHEIDSDOEL TE HALEN

Namens de SGP diende fractievoorzitter Leo van der Velde tijdens de Raadsvergadering van woensdag 5 oktober 2022 een motie in om bij het aanbesteden van opdrachten nadrukkelijker te proberen Ermelose ondernemers daarin mee te nemen. Eén van de argumenten voor de motie is dat energiebesparing bij jezelf begint en dat Ermeloërs voor werk in Ermelo...