Dorpsnieuws, 2e week september 2023

Het stof van de start van het seizoen is wat neergedaald, de verhoudingen zijn veranderd en er is meer te doen dan alleen een openbare aanval op de integriteit van collega raadsleden, zoals Een Ermelo dat deed rondom een normaal werkproces dat opeens als achterkamertjesgedrag werd betiteld.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Van raadsleden horen we dat ze klaar zijn met dit gedrag en ook dat het buitengewoon onsportief gevonden wordt om een agendavraag op deze manier via de media te spelen. EenErmelo zoekt nog naar een journalist die dit beter kan uitleggen dan zij zelf, zo vertelde de fractievoorzitter vorige week in de Raad.

Diversenavonden ook op de raadskalender

Bij nader inzien vindt iedereen het wel prima dat de agenda van de Diversenavonden pro-actief openbaar gemaakt wordt. Er was niets te verbergen maar het was nooit gedaan. Daarom staan al die activiteiten voortaan op de website van de Raad en stond voor de 13e september het dossier Tomassen weer eens in de steigers.

Markt 2.0

Zonder steigers zal binnenkort de Markt op de schop gaan. Het college heeft een plan laten maken dat in het vierde kwartaal aan de raad wordt voorgelegd. 360 parkeerplaatsen, 160+ fietsplekken en alle gezonde bomen laten staan, dat is ongeveer de kern. Het hobbeldebobbelplein zal uiterlijk van vorm veranderen, muurtjes weg, ruimte benutten, minder ingewikkelde bochten en wat minder hagen en struiken. Het voornemen is bekend gemaakt, de tekeningen zijn nog niet gezien. Het duurt nog even voor het klaar is.

Aldi naar oude pand van de COOP

De Aldi moet tijdelijk weg en gaat naar de oude COOP aan het Garsteland. Opeens komt ook de parkeergarage weer terug in beeld. We dachten dat die een paar jaar geleden was weggehoond maar iemand heeft toch bedacht dat we in Ermelo niet zonder kunnen.

Het plan is dat het plein maximaal ingericht wordt als parkeerplaats, 360 in totaal waarvan 250 in de blauwe zone. Eigenlijk is de Markt daar te klein voor. Men denkt na om tijdelijke parkeerruimte te creëren in de Noord-Westhoek van het gemeentehuis, door de bocht van de Chevallierlaan. Voor het geval dat het nodig mocht zijn.

Als Markt 2.0 klaar is volgt Markt 2.1 want er is nog sprake van woningbouw en van de parkeergarage. Bovendien gaat de Aldi terugkomen en is er nog wat te doen over de Aldi-passage. Dan is het vast 2030.

De Omgevingsdiensten in de regio gaan fuseren tot één Omgevingsdienst Veluwe

Met een omgevingsdienst heb je te maken als je Tomassen heet en je je niet aan de regels houdt. Zij komen dan inspecteren. Dat doet een omgevingsdienst ook bij horecabedrijven, nieuwe bouwplannen, eigenlijk bij alles waar een milieucomponent in zit. De omgevingsdienst vergunt en handhaaft activiteiten maar doet ook aan asbestverwijdering, energie, anticiperen op klimaatverandering, enz.

Elke regio heeft een omgevingsdienst, er zijn er bijna 30 in Nederland. Die van Veluwe en IJssel fuseren nu tot één Omgevingsdienst Veluwe. Per 1 januari.

Het Huis van Ermelo heeft een eigen website, én vormgeving

Er gebeurt van alles in en rond het gemeentehuis, middels forse letters op de gevel aangeduid als Huis van Ermelo. Dat moet nog wat wennen en daar gaat een website bij helpen.

Alle gebruikers van het Huis (gemeente, politie, theater, woningbouw, welzijn, bibliotheek, Interactie, handhaving, etc.) verzamelen zich onder één huisstijl en laten ook zien wat er gebeurt, de agenda staat prominent als eerste menu item.

Het is een wordpress-site, gebouwd door Bredewold in Wezep. Ziet er lekker uit.

Header en printscreen website van huisvanermelo.nl