PE wil Tomassen niet belonen voor het negeren van afspraken

Progressief Ermelo (PE) zegt vandaag in een persbericht de plannen van het college kritisch te volgen en meldt direct dat ze geen zin meer hebben in het Tomassen-debat. “Waarom iemand belonen die zich niet aan de afspraken houdt?”

De partij doelt op het bericht van het college dat ze een nieuw bestemmingsplan willen schrijven voor het terrein van Tomassen Duck-To en niet geheel onverwacht vindt PE dat Tomassen zich niet aan de regels houdt. “Waarom zou je ze belonen?”

Het college produceerde een paar weken geleden een stuk dat zo gedetailleerd was dat je het echt herhaaldelijk moest lezen. Wij bakten er na drie pogingen dit van: nieuw bestemmingsplan, vergunnen en klaar.

Of het dorp dit nog wil is maar de vraag. De bully op het schoolplein ben je ook wel eens zat en dan krijgt-ie een keer een draai om zijn oren. Ondanks dat wij begrijpen dat er allerlei toezeggingen waren en er van alles is gebeurde geldt recht voor iedereen en dat is bij Tomassen niet zo. Zoek in onze krant op Tomassen om meer artikelen hierover te lezen

PE in het geweer

“Aanstaande woensdag hebben we een informatieve sessie met het college over het dossier Tomassen Duck-To. Opnieuw moeten we de materie induiken en proberen te doorgronden wat het college nu beoogt.

Feitelijk stellen we als Progressief Ermelo vast dat Tomassen de regels aan zijn laars lapt. En dat de gevraagde legalisatie gewoon niet past in het bestemmingsplan. Eenvoudig zou je zeggen. We willen een gemengd woon/werkgebied, met kleinschalige bedrijvigheid. En ruimte voor recreatie en groen.

Maar het college maakt het ingewikkeld. Je zou bijna verzanden in de details.

Drie hoofdvragen dringen zich bij het lezen van het voorstel bij onze fractie op:

  1. Wat wordt verstaan onder de gewenste toekomstige situatie? Een bedrijf dat continue over de grens gaat en waarbij achteraf de gemeente alles rechtbreit?
  2. Vindt het college dat het rechtsgevoel van inwoners mee moet wegen in de besluitvorming?
  3. Is het strafrechtelijke spoor ook een scenario dat het college mee heeft genomen in de afwegingen?

We zijn benieuwd naar de presentatie, maar zijn zeer kritisch op het gedane voorstel.”

Oud-Officier van Justitie bemoeit zich er mee

Van Cora van Eijsden, Stichting Doeh, hadden we al eens vernomen dat een oud-officier van Justitie zich had aangemeld voor hand- en spandiensten. Hij vindt dat het strafrechtelijk pad gevolgd moet worden en dit weekend verscheen hij met een opiniestuk in de Stentor.

Gezien de verhoudingen in de Raad is het vervolgens maar de vraag of PE haar zin krijgt. De coalitie heeft de neiging met het college in te stemmen.

Sinds de rel over openbaarheid van bestuur heeft de Raad overigens besloten de Diverse Avonden duidelijker op de agenda te zetten. Deze avonden zijn om de twee weken en iedereen kan er bij zijn. Het gaat de 13e over Tomassen met een presentatie over de voortgang. Meer nieuws op facebook.com/raadvanermelo