Tomassen Duck-To raakt de kruimel-vergunningen kwijt

De kruimelvergunningen worden ingetrokken, Tomassen mag die ruimte op het terrein nu niet meer gebruiken en zo is een nieuwe fase aangebroken in de al jaren durende strijd over de grootte van het bedrijf.

De gemeente is duidelijk, Tomassen heeft het recht om daar te zitten en in de stukken lees je dan ook verwijzingen naar eerdere besluiten die door de Raad zijn genomen. “Door de aankoop van percelen in de buurt had Tomassen daar voldoende ruimte om uit te breiden” was één van de argumenten om een aanvraag voor uitbouw op een ander perceel in 2018 te weigeren. En zo gaat het maar door.

Doorgaan op de huidige wijze is voor de gemeente niet meer de manier om een oplossing te bereiken, de steeds hoger opstapelende juridische kwesties rondom de bedrijfsvoering maken zowel beleid als handhaving onmogelijk. Met een nieuw bestemmingsplan voor het terrein van Tomassen wil ze een einde te maken aan alle juridische procedures en ook de houtje-touwtje beslissingen van tafel krijgen. “Het eerste dossier stamt al uit 1990” zegt Wethouder Weidema, “Het is niet meer te doen op een andere manier”.

De gemeente verwacht binnen een jaar het nieuwe bestemmingsplan klaar te hebben maar Cora van Eijsden van Stichting DOEH, de belangenorganisatie van de buurt, gelooft daar niets van. “Het vorige bestemmingsplan nam twintig jaar! Hoe dan”?

Het wantrouwen is dan ook niet afgenomen “Dus ze gaan daar een illegaal werkend bedrijf alsnog legaliseren door het bestemmingsplan te wijzigen?”

Tegelijk is de M.E.R.-plicht een hangend zwaard. De Milieu Effect Rapportage gaat over de impact van een bedrijf op het milieu in een gebied. Als Tomassen beoordeeld wordt op zijn huidige capaciteit dan lijkt het bedrijf die M.E.R. plicht te hebben en kan het niet gevestigd zijn op de locatie aan de Fokko Kortlanglaan.

In het huidige bestemmingsplan wordt bepaald dat je daar niet mag zitten als je M.E.R-plichtig bent. Dit in een nieuw bestemmingsplan fietsen vraagt stuurmanskunst maar grenst ook aan het behoud van vertrouwen.

Het lijkt een enorme klus te worden. Gaat de Raad met het College mee, en dat zou kunnen als CDA, EenErmelo en CU de wethouder steunen, dan staat DOEH klaar met nog meer juridische stappen. Van Eijsden geeft iedereen in dit proces schuld, niet alleen de gemeente die in een Facebookpost een bedroevend ambtelijk niveau verweten wordt maar ook een externe deskundige van HaskoningDHV deed in de ogen van de stichting aan belangenverstrengeling en onder één hoedje spelen.

De reactie van Stichting Doeh doet het ergste vrezen voor de oplossing van dit dossier. “We zijn nu 2 miljoen euro gemeenschapsgeld verder. Dit moet ophouden en dit bedrijf moet gewoon naar zijn oude vergunning van vóór 2016, vóór de illegale overname van VSE uit Harderwijk, terug en keihard aangepakt worden als het de vergunning overtreedt.”

Dat er geen sprake is van “een illegale overname” van VSE geeft al aan dat argumenten inmiddels overal voor ingezet kunnen worden.

De gemeente zegt alle belangen te willen dienen, zowel van de bezwaarmakers als van het bedrijf, de werknemers en de gemeente Ermelo als geheel.

En toch wringt het. Kan Tomassen eindeloos zonder vergunning, Gert Staal, van het zingende koor in zijn zaal op de Hof van Minnemeu, en de Hondenschool aan de Harderwijkerweg kregen te maken met comprimisloze handhaving inclusief dwangsom. In het laatste geval moest de rechter ook daar aan te pas komen.

“Appels met peren vergelijken” zal hier de reactie op zijn maar voor inwoners gaat het om hetzelfde recht voor iedereen. In deze twee gevallen werd er geen bestemmingsplan gewijzigd, er werd ook niet meegedacht.

Binnenkort in de Raad. Op 20 september eerst een openbare informatieavond.