Hond aan de lijn op de Ermelose heide

De druk op de heide wordt groter en groter en om te voorkomen dat in het wild levende diersoorten helemaal het loodje leggen heeft het College begin augustus besloten een 24/7 aanlijngebod te gaan uitvaardigen voor de gehele Ermelose Hei, het stuk naast de Drieërweg.

Aanlijnen, het besluit wordt door hondenbezitters smalend afgewezen. Mensen zonder hond vinden het wel prima want al wandelend zo’n onbekend springend dier voor je neus is nooit stressloos.

De argumentatie van het College is echter van andere aard: vogelsoorten moeten terug, of in ieder geval niet verder afnemen. “Jaja” zegt de hondenbezitter, “dat boeit mijn hond niet en dat-ie daar niet mag lopen gaat ook niet helpen. Herstel van de vogelstand heeft meer maatregelen nodig dan alleen een aanlijngebod. Ze hebben gewoon een hekel aan honden.”

Leeuweriken op de hei

Zo’n twintig jaar geleden kon je in de buurt van de Schaapskooi nog met je 4WD door de modder jagen. In die tijd zag je op een mooie zomerdag al die leeuweriken omhoog komen. Dat is voorbij, de enkele leeuwerik die er nog is blijft uit de buurt.

Ook de afname van andere diersoorten is aantoonbaar, én de hei groeit vol met het gele pijpenstrootje, een grassoort waar de schapen ook niet tegen opgewassen zijn.

De groei van dat gras is een gevolg van stikstofneerslag die overal vandaan komt maar zeker ook in hondenuitwerpselen wordt teruggevonden. Vrij veel zelfs, een studie heeft het over 4 gram stikstof per drol. Als er dagelijks 1000 honden worden uitgelaten op de hei is dat vier kilo.

Foto van martinD via Wikimedia

De hondenbezitter vindt niet zoveel van het stikstofargument, het aanlijngebod heeft meer te maken met verlies van vrijheid en dat wordt niet lekker opgepakt.

Tegelijk kwam in een discussie in een vriendengroep de melding dat ze dan ook maar eens wat moeten doen aan de drukte op de Veluwe, en aan de elektrische fiets. “De Veluwe begint overigens wel steeds voller te worden sinds de Corona, de hoeveelheid bejaarde fietsers daar zouden ze wat aan moeten doen man”.

Afname van totale recreatiedruk

Die gecombineerde aanpak is inderdaad het plan, de druk op het gebied is te groot en moet minder. Het gemeentehuis heeft in het besluit compact de argumenten meegegeven, de provincie legt het uitgebreider uit. Daaruit blijkt dat deze voorgestelde maatregel er slechts ééntje is uit een heel pakket, een gevolg van de provinciale aanpak om de balans tussen natuur en recreatie te verbeteren.

Een leidende constatering is dat we kans lopen de soortenrijke natuur van de Veluwe kwijt te raken, zeker in kwetsbare gebieden als de hei.

De Recreatiezonering Veluwe is om die reden opgesteld, een actieplan in het kader van het beheer van Natura2000-gebieden en die zonering wordt vanaf 2023 uitgevoerd. Gemeenten en partijen als Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, landgoederen etc. moeten maatregelen nemen om de recreatiedruk te verminderen. Het gaat niet alleen over hondendrollen. Defensie, vakantieparken en campings, mountainbikers en wandelaars kunnen rekening houden met verandering.

De Ermelose Hei is een van de gebieden in Gelderland waar de recreatiedruk het hoogst is, zo wijst een kaartje uit. Vanwege de provinciale aanpak kan de gemeente de Recreatiezonering ook niet naast zich neer leggen, mocht die behoefte er al zijn. Er zal iets gedaan moeten worden.

Wat het precies wordt is aan de Gemeenteraad die het onderwerp dit najaar op de agenda krijgt. Tegenstanders hebben zich gewapend en een petitie in de lucht geholpen. De gemeente meldt op haar beurt dat er nog zes vrije uitloopgebieden in Ermelo overblijven.