VVD accepteert verdachtmakingen Eén Ermelo niet en zegt samenwerking op

Nadat Bert Visser van Progressief Ermelo “een beetje boos’ was geworden van de suggestie dat iedereen behalve Eén Ermelo zich bezig houdt met achterkamertjespolitiek heeft de VVD vanavond in de Raadsvergadering in niet mis te verstane bewoordingen uitgehaald naar Eén Ermelo en met zoveel woorden de samenwerking opgezegd.

Gert Jan Brouwer, op de foto links, zegt: “Deze uitingen zijn verdachtmakingen op valse gronden met waarschijnlijk enkel het doel van Eén Ermelo om zichzelf te profileren en op de borst te kloppen. De VVD Ermelo houdt zich daar verre van.”

Het is opvallend dat Eén Ermelo dit doet. We voelden hem in de zomervakantie aankomen en schreven een artikel over de manier waarop Eén Ermelo zichzelf in beeld manoeuvreert. Binnen een week na de opening van het nieuwe politieke jaar loopt het uit de hand.

Het vervelende is dat mensen in ‘t dorp het ook nog “een goed idee” vinden, ‘want de politiek is toch niet betrouwbaar’. Naast dat de onwaarheden van EE de onderlinge onrust aanwakkeren zorgt het ook voor een ondankbare omgeving. Dat veroorzaakt het gevoel dat werken voor de gemeenschap een energielek is. Dan stappen mensen op. In de afgelopen anderhalf jaar is dat al meermalen het geval geweest.

In de partij Eén Ermelo zitten meer mensen. Tot nu toe heeft niemand iets van hen gehoord over deze affaire. De coalitiepartijen ChristenUnie en CDA hebben zich er evenmin over uitgelaten.

Vals spel

Bert Visser van Progressief Ermelo is boos. Hij legde eerder al in zijn persbericht uit dat hij de Agendacommissie twee maal heeft voorgesteld om het bezoek van de gedeputeerde in een officiële vergadering te laten plaatsvinden. Opvallend detail: de agendacommissie van de Raad wordt voorgezeten door Eén Ermelo en Bert z’n voorstellen werden niet aangenomen. Leden van de EE fractie waren op die bewuste avond dan ook aanwezig en droegen bij aan het programma.

Het was een verrassing te lezen dat de fractievoorzitter van EE dan ineens uit de heup schiet en met zijn “achterkamertjes” komt opdraven, en passant iedereen de maat nemend en van onbetrouwbaarheid beschuldigend. Daarmee legt hij een bom onder de politiek in het dorp. Zoals de VVD het verwoordt: “Buiten het feit dat deze uitingen wellicht meer zeggen over Eén Ermelo dan over de rest van de gemeenteraad, neigt dit naar laster en gaat het alle perken te buiten. Met dit soort uitingen je gewin te moeten halen vindt de VVD Ermelo wel heel erg sneu.”

De VVD is klaar met Eén Ermelo: “De VVD Ermelo heeft de burgemeester van Ermelo als voorzitter van het raadsorgaan, het college én de raadsleden gevraagd na te denken over de manier van handelen van Eén Ermelo welke voor de VVD een verdere respectvolle samenwerking volledig uitsluit.”

Het gedrag van Luitjes kan je vals spel te noemen, maar hij denkt dat de mensen in het dorp het wel mooi vinden. Gezien de reacties op socials heeft hij daar gelijk in. De VVD zegt erover: “Het hiermee bewust aanwakkeren van polarisatie binnen onze gemeenschap is kwalijk.”

Voor de vakantie zei de burgemeester dat hij zich ging richten op de samenwerking van de partijen en de sfeer in de Raad, dat was in de Kadernotavergadering. Het lijkt erop dat Van Daalen inmiddels moet werken aan een geest die de fles al uit is.

Foto VVD Ermelo