Dorpsnieuws: Volksmond jarig, windmolens ongewenst, zondagopenstelling vooruitgeschoven

De Volksmond 20 jaar, demonstratie voor het gemeentehuis, politieke avond over windmolens in Horst & Telgt en het voorstel om de supermarkten te openen op zondag. Vier onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben dus we maken er het eerste Dorpsnieuws van februari 2023 van.

De Volksmond 20 jaar

Het begon vandaag met Brasserie De Volksmond die 20 jaar bestaat. Goede mensen, een vaste waarde in het dorp, een lekker terras, prima plek voor een biertje, om even bij te praten. En dat al 20 jaar. Ruurd en Sandra hadden bedacht dat ze het gingen vieren dus voor iedereen wat: dik honderd petit-fours waren er om twee uur doorheen.

De zaak stond om half zes echt tjokvol met bloemen en omdat Ruurd een overhemd aan had was ook gelijk duidelijk wie maar weer het feestvarken was. De bubbels goed en voor niks, en dubbelop goed want de wijnleverancier vond dit feest een mooie gedachte en bezorgde niet 5 doosjes van zes maar 120 flessen! Top idee om dit zo te doen, van harte gefeliciteerd met 20 jaar gastvrijheid!

“De buurt krijg je niet mee!”

De derde demonstratie in Ermelo ooit was vanavond in de regen van februari. Horst & Telgt stond bij het Huis van Ermelo, het windmolenpark wil men niet en de buurt meldde zich behoorlijk goed, op een bepaald moment stonden er zeker 100 mensen buiten en ook later bij de vergadering zeven rijen van 15 stoeltjes, plus nog wat hangend en leunend volk.

Tijdens de bijeenkomst onlangs in Ons Huis was al duidelijk dat die molens er komen. Ondanks dat de provincieambtenaar ook vanavond zei dat het allemaal nog aan het begin staat en dat met ieders mening rekening gehouden wordt, dat gaat over niet meer dan de dikte en sierlijkheid van de molens. Ze komen er in elk geval en de kunst is de schade beperkt te houden. De buurt laat van zich horen, beklaagt zich zeker over het proces en de manier waarop gezegd wordt dat je wat in te brengen hebt.

Duidelijk was de buurtschap wel: “zo krijg je ons niet mee” en “doe je dit op deze manier dan kom je ons tegen”. “Het is een spagaat” zei een inspreker, en dat is het. Vooral ook omdat de buurt eerst voor was maar pas later doorkreeg wat de impact is: onder die molens is bouwen lastig, stikstofregels tellen mee, herrie, de opbrengst gaat naar enkelen, de buurtschap zou moeten kunnen profiteren maar weet niet hoe en de hoogte van die dingen nam alleen maar toe.

Vijftien februari bespreking in de voltallige Raadsvergadering.

Supermarkten open op zondag

Nog nooit meegemaakt maar tijdens de politieke tafel over dit onderwerp spraken vier kerken in, allen van de wat zwaardere denominatie. Frans Snoek, oud-nestor en zeer gewaardeerd SGP’er namens de Oud-Gereformeerde Gemeente, zijn zoon samen met een ambtsdrager namens de Gereformeerde Gemeente en een vertegenwoordiger van de Nieuwe Kerk hebben hartgrondig bezwaar. Daarnaast nog een lid der Verenging ter Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

De Nieuwe Kerk wil graag rust in het dorp want dat heeft God zo bedoeld en dat is goed voor mensen, er is al stress genoeg en Ermelo kan zich ermee onderscheiden. De Gereformeerde Gemeente ziet ontkenning van het gebod van God om kalm aan te doen en na een mooie prikkel gaf Frans Snoek inderdaad een korte catechese over het veranderen van wetten wanneer het priesterschap verandert. Dovemansoren, Rob Onderweegs acht niemand groter dan zichzelf, zo meldde hij.

Wat opviel was dat de Christelijke mening alles uit de kast haalt om tegen te zijn. Tegen beter weten in wordt gesuggereerd dat openstelling voor iedereen geldt en dat ondernemers dan in een onderdrukte positie komen te zitten om de concurrentie aan te gaan. De enquête van Progressief Ermelo maakte echter vrij duidelijk dat kleinschalige ondernemers totaal geen zin hebben in een koopzondag, maar dat iedereen toejuicht dat de supers, en Hendriks, open gaan. Toch blijven deze partijen klagen over iedereen en alleman, en zelfs of de enquête wel representatief is.

Onderweegs antwoordt dat noch de lokale kleur en cultuur, nog het leven en evenmin de duurzaamheid van het bestaan ergens in Nederland geleden heeft onder de openstelling van supermarkten. Supers zijn in zo’n 90% van alle gemeenten op zondag open.

De stellingen zijn ingenomen maar de SGP wil het volledige proces aflopen.Vanuit hun positie logisch want vertraging levert misschien ergens een twijfelaar op. Omdat het politieke proces is opgedeeld in een aantal fasen (beeldvormend, oordeelsvormend, besluitend) én omdat afgesproken is dat gehonoreerd wordt als iemand een stap niet wil overslaan, gaan we nog even bezig zijn met dit onderwerp.

Vandaag mocht men vragen stellen ter verduidelijking, volgende maand kan je je een oordeel vormen en de maand erna gaat de boel nog eens ter finale bespreking in de plenaire vergadering. Dan ben je drie maanden verder. Zoals Cor Louwerse zei “ik heb niet de indruk dat iemand nog van positie veranderd”.

Zonde van de tijd. De uitkomst, ook in mei: “11 voor, 10 tegen. Initiatiefvoorstel wordt aangenomen, supers gaan open”.