Actuele structuurvisie buitengebied Ermelo noodzakelijk

De komst van windmolens in Telgt toont aan dat er geen visie is op de ontwikkeling van het Ermelose buitengebied. De rood-voor-rood-regeling zorgde de afgelopen jaren al voor veranderingen in het landschap, het ging van agrarisch met buurtbewoners naar buurt met agrarisch. Niet volgens een visie op het gebied, gevolg van een regeling.

Windmolens langs de A28 hebben invloed op de ontwikkeling van Telgt en Horst, en wederom gaat dat zonder visie of plan. Straks staan de molens er en merkt de boer die een stal wil bijbouwen dat het niet mag. Een mantelzorgwoning kan hetzelfde lot treffen. Telgt op slot.

Ecopark zonder structuurvisie

De lobby voor het Eco-park is sterk in het gemeentehuis en onder de politieke partijen maar ook daar is geen visie voor gemaakt, het gaat zoals het gaat als iemand zijn zin wil krijgen. Ambassadeurs verschijnen, een plan wordt opgepakt en doorgezet, beleid ontwikkeld om niemand ten laste te zijn, beleid om het milieu te ontzien, beleid om de risico’s te minimaliseren maar altijd beleid zonder achtergrond of idee over de effecten op lange termijn, zonder uitwerking van de gevolgen, zonder ontwikkeling van mogelijke alternatieven, zonder beeld van wat je verwacht van het gebied over 30 jaar.

Een goede 25 jaar lang gold in Ermelo de Structuurvisie, begin jaren 90 in elkaar gezet met onder andere als uitgangspunt dat er over de Arendlaan niet gebouwd werd. Omdat er na die Structuurvisie nooit meer een visie op het gebied is ontwikkeld loopt de woningbouw nu vertraging op, over de Arendlaan bouwen moet inmiddels eigenlijk wel. Zo krachtig kan een visie zijn.

Het gevolg van het ontbreken van een actuele visie is hapsnapbeleid waar je geen enkele zekerheid aan kunt ontlenen. In plaats van visieontwikkeling zet de gemeente een zoekopdracht in elkaar voor mogelijke nieuwbouwlocaties. Zonder plan, richting of overleg met bewoners en belanghebbenden.

Houtwallen van toen bepalen het succes van nu

Hartger van Diest, boer en ondernemer in Telgt, verwoorde in zijn inspraak rond de windmolens visie op een andere manier. Zijn opa en vader legden houtwallen aan in de tijd dat boeren in de omgeving bomen kapten en wallen weghaalden omdat die de mechanisatie en ontwikkeling in het land tegen zouden houden. Het resultaat van de visie van de heren Van Diest Sr. is dat er langs de Nijkerkerweg nog één boomrijke oase over is die er prachtig uitziet en het economisch uitstekend doet, een plek waar mensen uit het hele land naar op zoek zijn. Eentje nog maar. Iedereen is trots op die plek.

Visie loont, stelt een doel, conserveert, ontwikkelt en verrijkt op de lange termijn, structureert en zet aan tot denken. Dat Ermelo het 30 jaar heeft gedaan met één enkele Structuurvisie zegt iets over de koers van de gemeente in de afgelopen jaren en ook nu lijkt er geen enkele urgentie te zijn om een nieuwe op te stellen. En dat terwijl de gebiedsbedreigende ontwikkelingen ruim aanwezig zijn. Het industrieterrein van Nijkerk tot Amersfoort was vroeger immers ook een soort Telgt.

Impact

Het beoogde industrieterrein scheurt het achterland open, aan- en afvoerwegen voor vrachtwagens zijn breed en komen ver naar binnen. Je hoort er nog weinig over. Staan de windmolens straks langs de A28 dan houdt het industrieterrein Ermelo voortaan van de zee af en worden Telgt en Horst van twee kanten in het bestaan bedreigd. Zonder visie of plan, zonder mogelijkheid tot verandering noch oog voor de langetermijneffecten. Zonder zicht op de houtwallen van de toekomst.

De buurtschappen werden laat wakker toen het over windmolens ging, over het zogenoemde Eco-park hoor je hen nog niet. Gebrek aan visie leidt tot verlamming en onmacht, daarom is het de rol en taak van een gemeente om visies te initiëren waar je als dorp jaren mee voort kunt. Eerst de visie, dan lobbyen. En pas daarna bouwen.

Visie kan het dorp ook zelf ontwikkelen

Er is inmiddels een initiatiefgroep aan het ontstaan die een moderne Structuurvisie wil helpen vormen, Planologen, milieuspecialisten, redacteuren, dominees, visionairs, boeren, burgers. Een groep die plannen ontwikkelt en die van anderen tegen het licht houdt. Om te voorkomen dat het Ermelo met het Eco-park net zo vergaat als met de windmolens.