Je laat een duur onderzoek doen, en vervolgens bestempel je het als “niet persé wetenschappelijk”

De Raad van Ermelo kwam maanden geleden al te spreken over de ontsluiting van een nieuw woonwijkje op Hamburgerweg 149-151. ‘Duurzaam Veilig’ is het adagium van de wethouder en daar moet het plan aan voldoen. Maar hoe kom je met je auto van het terrein? Via de Oude Telgterweg of via de Hamburgerweg?

Het bestemmingsplan heeft niet opgelet en zegt: Oude Telgterweg.

De buurt weet zeker: “Niet via de Oude Telgterweg want dan komen ze langs ons huis aan de Weth. Paulushof”.

We hebben het over elf huizen erbij. Maximaal 16 auto’s die niet allemaal tegelijk in file naar hun werk gaan.

De Raad komt er niet uit. Garritsen van EenErmelo zei ooit in een overleg dat wensen van de buurt voorgaan op het beleid van de gemeente maar zelfs die bocht hielp niet. De Raad blijft verdeeld en zo werd budget uitgetrokken voor een onafhankelijk onderzoek naar de verkeerssituatie.

Het onderzoek is klaar en zegt feitelijk dat het niet zoveel uitmaakt hoe je ontsluit. Verkeerstechnisch is het overal wel goed, al is er een onbenoemde lichte voorkeur voor ontsluiting via de Wethouder Paulushof.

De reactie: “Het is niet echt wetenschappelijk gemotiveerd”. Raadsleden komen met mededelingen die eigenlijk zeggen dat het onderzoek niet gedaan had hoeven worden. Zij weten nu beter.

Zonde? 149-151 is maar een klein hoekje in Ermelo. Iedereen weet hoe het erbij ligt, iedereen weet ook dat het linksom of rechtsom moet en iedereen is zich bewust van de gevolgent. Is het onderzoek bedacht om de knoop niet zelf te hoeven doorhakken, waiting for a miracle? Vijftien rooitjes. Er wordt niets mee gedaan en stelt evenmin veel voor.

De (huidige) buurt vindt dat ontsluiting via de Hamburgerweg moet gaan. HEE21, Han Wilhelm, zegt dat de Weth. Paulushof betaald is door de bewoners en dat een nieuw project daar niet gratis gebruik van mag maken maar hij ziet Uwoon, de wooncoöperatie, er ook niet voor betalen. Peter Garritsen, EenErmelo, heeft ideeën over ontsluiting over beide wegen.

Wat is het probleem?

Het nieuwe buurtje komt tussen de Oude Telgterweg en de Hamburgerweg. In de hoek, het spulletje achter Woefers & Waffers. Linksonder zie je de Weth. Paulushof, de straat met een hoek erin. Als het plan klaar is hebben we er een buurt bij met een leuk aantal woningen die vanaf de Oude Telgterweg en vanaf de Hamburgerweg prima te bereiken zijn. Zo’n buurtje wordt al snel één geheel.

De bewoners van het eerdere uur, de Weth. Paulushof e.o., vinden echter dat meer auto’s dan die van henzelf gevaar opleveren.

De gemeente heeft ondanks, of dankzij, de opstelling van Uwoon, een bestemmingsplan gemaakt met een kaart waarop de ontsluiting via de Weth. Paulushof gaat. Duurzaam Veilig immers, dat moet bij nieuwbouw.

Amendement is ‘t ook niet

De Raad borgt dat beleid voor iedereen gelijk geldt en dat het algemeen belang gaat boven ieders belang.

Tijdens de Raadsvergadering van 6 september kwam Brouwer van de VVD met een amendement, ook namens PE en HEE21. “Laten we het maar via de Hamburgerweg doen”. Hij vergat dat de Weth. Paulushof allerlei inspraak- en participatiekansen gehad heeft en dat het circus weer opnieuw begint als de ontsluiting via de Hamburgerweg moet.

Er wordt in dat geval een nieuw bestemmingsplan gemaakt want de kaart klopt niet meer. Zo duurt dit project nog jaren. Tegelijk is het zo dat je tegen Raad van Statezittingen opkijkt als de Weth. Paulushof vindt dat het anders moet.

Op het amendement van Brouwer (VVD) wordt druk gereageerd, lange schorsingen volgen maar ze krijgen het niet rond. Een impasse die de Raadsvergadering ouderwets naar het middernachtelijk uur dringt.

Ervaring hoor je vaak voor middernacht

“Voorzitter!” Daar klinkt opeens het droge stemgeluid van René Arts (PE), mede-nestor van de Raad met onmeunig veel dienstjaren, precies op het moment dat niemand ‘t verwachtte.

Arts stelt voor het besluit terug te halen naar een oordeelsvormende tafel. Dat is er eentje waar geen inspraak bij is maar waar Raadsleden in hemdsmouwen met elkaar, in het openbaar, gaan werken aan een oplossing. Het voorstel wordt dankbaar omarmd.

Beetje niet zo spannend

Als je de luchtfoto ziet zou je zeggen dat het niet ingewikkeld is. De hoek Hamburgerweg – Oude Telgterweg wordt volgebouwd vanaf twee kanten. Het bestemmingsplan is gebaseerd op ontsluiting via de Wethouder Paulushof.

Doe je het anders, kom dan over drie jaar nog eens terug. Het zijn maar weinig woningen, het maakt niet uit. Staat het er dan weet niemand beter. Hoe goed georganiseerd ook, de bewoners van de wethouder Paulushof zijn nimby. We vragen ons af waarom hun not in my backyard zo gehonoreerd wordt.

Had het proces anders gekund? Natuurlijk, de hele hoek had in een bestemmingsplan meegenomen kunnen worden. Men zegt dat Uwoon daar eerder niet wilde bouwen, of niet kon bouwen omdat ze met die geldtoestand zaten waar woningcorporaties mee moesten dealen. Maar de gemeente volgt en doet niet aan regie. Iets dat wel zou moeten.

Uwoon wil nu bouwen en Ermelo wil woningen. Het licht gaat schijnen tijdens de (zoveelste oordeelsvormende) Politieke Tafel en de agendacommissie zet 149-151 op de agenda.