Het CDA programma uit 2022, wat zien we ervan terug?

We hebben ons voorgenomen om de programma’s van de lokale politieke partijen tegen het licht te houden. Het college is 1,5 jaar onderweg, we hebben nog zo’n periode te gaan voordat het campagnegevoel begint te komen. Wat komt er terecht van de plannen waarmee de partijen stemmen wonnen? Het CDA bijt de spits af

Het CDA programma is 43 pagina’s lang, we hebben er een aantal punten uitgehaald waardoor het kan zijn dat we een gerealiseerd punt gemist hebben. De zorg hebben we overgeslagen, dat is vooral in handen van de rijksoverheid en er valt voor een lokale partij nauwelijks invloed op uit te oefenen.

Dienstbaar verbinden

Dienstbaar verbinden is de slogan van het CDA. Net als iedereen hebben wij destijds het CDA programma niet gelezen en het valt ook niet mee. Veel woorden over verbinden en zeker zoveel plannen maar nauwelijks aanknopingspunten. En als het geen campagnetijd is kijk je anders naar dit soort stukken. Je denkt eerst al snel: “voor de buhne” of “interne communicatie”. Nu twee jaar later kijken we met een blik van “Oke wat was je van plan en wat komt er van terecht?”

Het programma twee jaar later

We nemen de bloempjes er uit, daaronder zonder de aanhalingstekens ons commentaar.

“De overheid moet zich beseffen dat haar bestaansrecht wordt gelegitimeerd door dienstbaarheid aan de democratische samenleving. Dit moet concreet vorm krijgen in de werkelijkheid van alledag.”

Met een collegeprogramma is dat zo eenvoudig nog niet en je ziet dan ook dat het college bepaalt en de coalitie er achteraan loopt.

“Wij willen in overleg met organisaties als Vluchtelingenwerk het traject voor nieuwkomers versterken, zodat meer monitoring en begeleiding op maat plaatsvindt en meer aandacht wordt geschonken aan taalonderwijs.”

Het staat er wel maar we zien het niet gebeuren, in ieder geval niet in enig initiatief of ondersteuningspoging.

“CDA Ermelo wil dat de gemeente meer werk maakt van preventie van verslavende en verdovende middelen onder jongeren.”

De afgelopen maanden niets over gehoord in de gemeenteraad.

“CDA Ermelo wil dat het mogelijk wordt om tijdelijk mantelzorgunits te plaatsen naast de eigen woning met desgewenst een eigen huisnummer.”

Er is wel iets gaande op dit vlak maar het CDA heeft zich er niet over uitgesproken.

“Er komt een keer per jaar extra aandacht voor eenzaamheid. De gemeente zet daarbij initiatieven vanuit de samenleving in het zonnetje. Er wordt geld beschikbaar gesteld om initiatieven waar nodig financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld voor bewegen door senioren en voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud.”

Het kan zijn dat we dit gemist hebben.

“CDA Ermelo is voorstander van een andere benaming voor ‘hangplekken’. De voorzieningen waar jongeren samen kunnen komen worden wat ons betreft JOAP’s genoemd: Jongeren Ontmoetings- en ActiviteitenPlek. Daarnaast is het zaak om deze JOAP’s aantrekkelijk te maken voor alle jongeren. Dat kan in samenwerking worden gedaan met jongeren. Dit kan concreet gebeuren door deze locaties van sportfaciliteiten te voorzien en door te zorgen voor goede verlichting. Voorbeelden van sportfaciliteiten zijn voetbalveldjes, basketbalveldjes of outdoor fitnesstoestellen.”

Hierover moet het eerste woord nog gesproken worden.

“Kinderburgemeester en kindergemeenteraad”

Gelukt! Nou ja, een beetje dan. Na veel zuchten en steunen komt er een kinderburgemeester.

Wonen.

“Wij willen plannen maken op basis van een integrale visie als een belangrijk onderdeel van een ruimtelijke ordening”
“Er dienen voldoende en betaalbare woningen worden gebouwd voor starters en gezinnen”
“Het CDA Ermelo is voor grootschalige clustering van woningbouw om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan.”

We zien nog geen plannen, er is geen zicht op een woonconferentie of iets anders en er wordt niet gebouwd. Een beetje inbreiding maar de grote klap wordt uitgesteld en er zijn geen initiatieven in zicht om het te laten gebeuren.

Conclusie

Het partijprogramma van het CDA heeft nog wat aandacht nodig om werkelijk tot wasdom te komen. Dit waren de plannen en ook zonder onze inspiratie kunt u vaststellen dat er tot nu toe weinig gerealiseerd is.

CDA Ermelo zit in een ingewikkelde coalitie met EénErmelo en ChristenUnie. EE laat van zich horen, beschuldigt desnoods andere partijen van achterkamertjesgedoe en is zo terdege aanwezig. Van het CDA merken we niet heel veel, men beklimt het spreekgestoelte en vertelt wat men vindt. Het scheelt natuurlijk dat de twee jongste raadsleden het niet bolwerkten en hun zetel inleverden ten gunste van Ad de Kort en Marjan van Noort, maar hoe sympathiek ook, zij moeten zich nog inwerken.

Deze periode heeft de coalitie besloten tot een hybrideakkoord: de coalitie bepaalt en zo mogelijk vragen ze anderen mee te denken. Daarvan komt niet veel terecht, de coalitie doet haar ding (dat zagen we aan de 13 moties tijdens het Kadernota-debat) maar verder is er van initiatief niet veel te bespeuren, van samenwerking evenmin.

We zijn benieuwd waar het CDA eindigt.