Het Ermelose Online Dorpsgesprek is aan!

De “betrouwbare samenwerkende overheid” staat op de tweede plaats van door Ermeloërs belangrijk gevonden onderwerpen. Opvallend.

Afgelopen najaar hield de Gemeente Ermelo onderzoek naar wat mensen op straat vinden. “Waaraan moet aandacht gegeven worden, wat moet er gedaan?” Ook werd de online enquête “Dit vind ik belangrijk” gehouden, aangezwengeld door posts op de socials, berichten op de gemeentepagina in de krant en in de gemeentelijke nieuwsbrieven.

Er zijn uit de reacties vier onderwerpen geselecteerd en daarvan getuigt het onderwerp “een betrouwbare en samenwerkende gemeente” van moed. Aan deze kant van de verhouding burger <> gemeente wordt het gebrek aan samenwerking en overleg gemist, en al heel wat jaren ook. Dat het college dit onderwerp vervolgens naar de top 4 verhuist zegt dat die wens ook in het gemeentehuis leeft en dat er behoefte is om hier een andere vorm aan te geven. Iets om naar uit te kijken. Dat het college dit Dorpsgesprek heeft uitgezet is sowieso een goed bericht.

Vier onderwerpen om mee te werken

Uit de interviews en enquêtes zijn vier onderwerpen gedestilleerd die eerst naar de Raad gaan en na goedkeuring het Online Dorpsgesprek gaan voeden.

De onderwerpen zijn:

  1. Goede woningen voor iedereen
  2. Een samenwerkende en betrouwbare gemeente
  3. Schone en veilige wijken
  4. Werken aan een duurzame samenleving

Op vijf stond ‘Een sterke lokale economie’ terwijl de zesde plaats werd ingenomen door  ‘Bereikbaarheid en toegankelijkheid’ en op zeven ‘ Prettig verblijven en recreëren’ stond. ‘ Goede culturele voorzieningen voor iedereen’ , ‘Behoud en versterking groen ‘ en ‘Sport(voorzieningen)’ sluiten de rij.

De representativiteit van straatinterviews

Op nummer twee na zijn de onderwerpen logisch, al is de totale uitkomst een beetje spannend. Twijfelden we aan de representativiteit van de straatinterviews en enquêtes dan noemden we de uitkomst wellicht voorspelbaar.

Hebben we onveilige wijken in Ermelo? En is er met Ermelo-West niet al een aardige stap in de richting gezet van duurzaam? Dat de samenleving moet volgen begrijpen we maar ligt die vraag op de lippen van iemand die een straatinterview afgenomen wordt? Waar komt die betrouwbare en samenwerkende overheid opeens vandaan? Het is een wens die al jaren vanuit allerlei geledingen geuit wordt maar hoezo wordt dit probleem opeens onderkend door zoveel mensen dat het op plaats 2 eindigt?

Laten we er vanuit gaan dat de representativiteit binnenkort wordt aangetoond.

Online Dorpsgesprek

De gemeente gaat er onder de banier van het Online Dorpsgesprek de boer mee op. De link www.ermelo.nl/ditvindikbelangrijk eindigt op een website van CitizenLab, wereldwijd opererend aanbieder van online participatieplatforms voor lokale overheden.

Vroeger had je een bulletinboard, dit Online Dorpsgesprek is oneindig verder ontwikkeld en biedt mogelijkheden tot hoor, wederhoor, participatie, informatie geven en ontvangen. CitizenLab genereert data die weer gebruikt kan worden bij het interpreteren van uitkomsten, van de participatiebehoefte en het aantal mensen en hun betrokkenheid bij het onderwerp natuurlijk.

Registratie op het Online Dorpsgesprek van Ermelo is eenvoudig; naam en wachtwoord opgeven is voldoende. Een controlemail bevat de verificatiecode en dan volgen nog enkele niet-verplichte vragen (geboortejaar, woonplaats, geslacht). Er staat nu nog niet zoveel op https://onlinedorpsgesprek.ermelo.nl/nl-NL/ want het project is net gestart. De site oogt alsof er straks van alles terug te lezen valt, en dat er wellicht ook op te reageren is. Voor thuisblijvers een handigheidje.

Gelet op de huidige vormgeving kon het wel eens zijn dat er in maart een aantal gesprekken met inwoners gehouden worden over elk van deze vier issues. Voor die tijd heeft de gemeenteraad de onderwerpen van het College gekregen en ze vastgesteld, zodat er ook wat te praten valt.

We gaan het zien maar voor nu: Chapeau! Zo is dat niet eerder gedaan in Ermelo.