WOO-verzoeken leggen groot beslag op de capaciteit van de gemeente

Woo-verzoeken komen zelfs midden in de nacht binnen, constateerde Liesbeth Urbach (raadslid/fractievoorzitter CU) onlangs. Een woo-verzoek is een beroep op de Wet Open Overheid die voorschrijft dat als burgers vragen om informatie die in principe ook moeten krijgen.

Leo van der Velden (SGP) vond tijdens de laatste raadsvergadering dat het vorige college toezeggingen heeft gedaan aan Tomassen Duck-To en dat een betrouwbare overheid dat dient waar te maken. Prompt vraagt Stichting DOEH via een woo-verzoek alles op dat met die toezegging te maken kan hebben, alle documenten, notulen, verslagen en zelfs appjes.

De kosten van zulke verzoeken kunnen aardig oplopen. De gemeente heeft op dit moment de cijfers niet paraat maar weet dat ze dit jaar twaalf woo-verzoeken ontvingen en met ééntje ervan is men al 60 uur druk geweest. Soms werken meerdere teams aan de beantwoording van de vragen en het opzoeken van informatie. Laten we ervan uit gaan dat het geen gemiddelde is en er 25% vanaf halen, dan kan het alsnog zijn dat de twaalf verzoeken dit jaar meer dan 500 arbeidsuren gekost hebben. Dat is aardig richting een halve formatieplaats.