Liveblog Raad 20 september 2023 – HEMA / Jumbo

Elke veertien dagen, en dus ook vanavond is het Politieke Avond in Ermelo. We gaan er voor zitten na een dag werken en dat geldt voor iedereen die nu klaar zit om te zien hoe de gewenste vergroting van de huidige Hema gaat plaatsvinden. De beeldvormende tafel is in handen van gespreksleider John Dooyewaard (EenErmelo). Tussen haakjes staat ons commentaar.

Er zijn nogal wat insprekers vanavond, prima voor de beeldvorming. CDA, Een Ermelo, HEE22 zetten hun fractievoorzitters in.

Dooyewaard leidt de vergadering in en ligt het onderwerp toe.

Mevr. van de Tillaart heeft bezwaar. Ze heeft zorgen over veiligheid, de Groeneweg met slechte trottoirs en versmallingen is niet geschikt. Bij de Ireneschool wordt het te druk, eigenlijk zegt ze dat de verkeersinfra niet geschikt is voor toename van verkeer. Ze is fan van het wonderlijke trapje op het einde van de Enk want er is nu nog een stoepje en dat verdwijnt in de plannen.

Dhr. van der Kade, bestuurder VVE Groeneweg 22-44, is het eens met mevr. van de Tillaart. Maar de aanbouw aan de zuidelijke kant vindt hij niet passend, vooral voor bewoners van 38 en 44 niet. Hij sprak met van Bennekom en de architect en als het dan toch door moet gaan dan stelt hij voor om “de muur” (tekening hieronder) met 1,5 mtr in te korten. (Klinkt alsof overleg begint te werken maar de Hema is er nog niet). Peter Stam wil graag weten of de VVE ook inspraak heeft op dat stuk grond maar de VVE zegt dat ze er nooit bij betrokken te zijn, dat het hun terrein niet is.

De heer Staal, bewoners Enk 26 ea., zegt niet betrokken te zijn bij de plannen, ondanks dat Willemien van Bennekom voorzitter van die VVE is. Zij voelen zich ondergeschikt aan de Jumbo. De noodtrap die bij een balkon komt bijvoorbeeld, de blauwe zone van de Bree is niet leuk voor bewoners, winkelwagens onder hun pand, vrachtwagens, piepalarm. Ze voelen zich niet serieus genomen, Willemien van Bennekom doet alles via de media, zegt hij.

Willemien van Bennekom, over het participatieplan. “We zijn nog zo kort bezig” “Dit is allemaal voorlopig want je moet ergens beginnen en het is direct gedeeld met directe buren en belanghebbenden.”

Er komt voor iedereen de gelegenheid om deel te nemen aan een ruim opgezette bijeenkomst in oktober. Ze zegt dat ze niet via de media communiceert maar dat de media haar wel vragen stelt, die beantwoordt ze dan. Tijdens de bewonersavond komt ook het verkeer en de infrastructuur aan de orde.

Luitjes, EenErmelo, vraagt zich af of het gebied de logistiek aan kan. Kan je het ook omdraaien en kijken hoe je de aantrekkelijkheid van het centrum kan vergroten zonder dit soort dingen, als de Jumbo, te doen?

Van Bennekom hoort graag hoe de vitaliteit van het centrum bevorderd kan worden op een andere manier. Ze zegt ook dat er niet gedacht is hoe je het kunt doen met zo weinig mogelijk verkeer, dat was niet het uitgangspunt.

Dhr. van Leusen spreekt in. Hij zit er voor zichzelf en ziet een overeenkomst tussen Markt 2.0 en Hema/Jumbo en realiseert zich hoe groot de invloed van de auto is op het centrum en de keuzes die gemaakt zijn in het verleden zijn daarvoor bepalend. Duurzaamheid vraagt om fundamentele veranderingen die nu om andere keuzes vragen. Zo’n groot parkeerterrein zorgt voor toenemende verstening en dat strijdt met het uitgezette beleid. Hoe serieus wenst de Raad om te gaan met de eigen doelstellingen voor een duurzame samenleving? “Duurzaamheid en circulariteit willen we centraal stellen” was de insteek. Hij roept de Raad op dat erbij te pakken.

De laad- en losplek van de Jumbo

In de toelichting op vragen komt hij ook weer terug op logistiek en verkeer, dat is een groot punt. Maar Leussink pakt ook de architectuur erbij en vindt de achterzijde lelijk vanaf de Groeneweg. ‘Willen we dit echt?”

Sven Gravendeel vertelt over de historie van hun overname van de Enk. Wat was er destijds goed aan de Enk en wat niet? Zelfstandige verswinkels deden het prima maar er moest ook een trekker bij. De Action was mogelijk maar ging niet door. Hij vertelt dat er een vergunning is voor het dichtbouwen van de steeg (achterkant Hema) en zoals dat gaat zijn er veranderingen van inzichten in de loop van de tijd. Gravendeel reageert op insprekers en zegt dat zij als projectontwikkelaar beoordeeld worden op het aantal parkeerplaatsen en niet op het aantal fietsparkeerplekken. Hij wil best parkeerplaatsen inruilen voor fietsen.

De Raad begint met een procesvraag van Luitjes en die vertelt dat hij straks een oordeel wil geven over het plan zelf. Of hij dat mag? Dat mag van Dooyewaard. (Opmerkelijk want deze avonden zijn te kort, weinig tijd, tijdsdruk. Uit de aard der zaak gaat het in beeldvormende vergaderingen om het binnenhalen van informatie, ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor politieke statements en ditto profilering).

Brouwer van de VVD wil ook van de wethouder weten wat de Raad eigenlijk in te brengen heeft. De ambtenaar zegt dat er nog geen sprake is van een vergunning maar van een tussenstand. Zij beoordelen nu nog niets want er is niets, pas als de vergunning wordt aangevraagd gaat de gemeente in actie maar er wordt wel overlegd.

“Er is sprake van een kruimelregeling” ontdekte Han Wilhem, sinds Tomassen Duck-To altijd alert op dat woord. De ambtelijke ondersteuning zegt dat het inderdaad mogelijk is dat er nu al een super in komt, die bestemmeing zit er al op en van Bennekom noemde dat ook als een eerder plan: Hema weg, Super erin. De reguliere procedure past bij die bestemming. Je komt niet zomaar in een kruimelregeling. alleen als er een minimale of geen aanpassing is op het huidige bestemmingsplan geldt dat want er mocht al een supermarkt komen. De bestemming ‘verkeer’ achter de Hema wordt nu Centrum. Dat past binnen de BORegeling die dit soort aanpassingen mogelijk maakt. Han WIlhelm wil geen kruimelregelingen meer, dit project valt onder groot project en dus een extern participatiebureau moet er bij want de Raad wil voorsorteren op de nieuwe omgevingswet.

Zijkant de Enk, ingang Hema

Luitjes heeft een opvatting. Hij ziet een plan waarin zowel college als raad de bevoegdheid hebben beslissingen te nemen en hij wil als één bestuur dat oppakken. (Hij klinkt alsof hij dit hele plan slecht vindt) en hij vraagt zich af: willen we dit? Zijn fractie wil dit niet op dit moment, te zwaar voor het gebied. Teveel druk op de Groeneweg en dat wil hij in een vroegtijdig stadium meegeven zodat het college er niet mee vandoor gaat. (Dooyewaard wil toch de vraag van Luitjes horen want die was nu aan de gang met een mening. Dat doet hij nu strak en netjes!) De vraag komt er niet echt.

De tijd drukt en iedereen begint te duwen. Bart Willemsen (CDA) wil naar een tweede beeldvormende tafel want dit is te kort. (Deze beeldvormende vergaderingen zijn altijd te kort, en heel vaak komen mensen niet uit de verf in zo’n korte tijd, er is een evaluatie aanstaande waarbij dit wel op de agenda mag staan.)

Raadsleden waren wat overrompeld door de hoeveelheid informatie in hun ipad, niet iedereen had het kunnen lezen. Ronald van Veen (wethouder) vertelt waarom ze álle voorhanden informatie gedeeld hebben: niet op het laatste moment maar om vragen van inwoners te delen en iedereen maximaal te informeren. Hij wil prima nog een rondje beeldvorming doen.

Agendacommissie wordt gevraagd een tweede ronde in te plannen.