Raadsvergadering. Hete hangijzers voldoende, maar hoe doen insprekers dat?

Vanavond doen we de insprekers, de mensen die de moeite nemen een bijdrage te bouwen en het met stokkende stem voor te lezen in een vergadering die de hunne niet is. Proberen invloed uit te oefenen, je gelijk te halen, een punt te maken,

De gemeente wil een nieuw bestemmingsplan in de Driehoek / Tomassen Duck-To om alles recht te zetten wat ooit verkeerd ging. Ermelo heeft daar een proces voor, het BOB model. De eerste B is die van Beeldvormende avonden.

De besluitvorming is op deze manier opgebouwd:
* Beeldvorming: ophalen van informatie. Van belanghebbenden, insprekers, partijen, organisaties.
* Oordeelsvorming: wat vinden we ervan? Wat gaan we doen?
* Besluitvorming: de klap erop nadat iedereen er nog een keer over gepraat heeft.

Vanavond was dus beeldvorming over het plan van de gemeente rondom Duck-To. Wat vinden anderen ervan, welke informatie is er? Geen politiek, informatie. De avond om je met je punt te melden en in te spreken.

Het wordt op prijs gesteld en is onmisbaar in het proces, de Raadsleden halen er veel informatie op. De beeldvormende avond is voor iedereen het moment zich er mee te bemoeien. Gespreksleiding: Evelien Kars (PE). Commentaar van ons tussen haakjes.

Nieuw bestemmingsplan voor de Driehoek

Over het dossier Tomassen Duck-To is al zo machtig veel geschreven dat we vandaag besloten de insprekers voor het voetlicht te brengen. De gemeente wil een nieuw bestemmingsplan om de boel nu eindelijk eens goed te regelen. Er zijn partijen die dat sowieso afkeuren want je regelt niets als het al jaren fout gaat. Stichting DOEH vindt dat Tomassen een crimineel is, en er zijn mensen die Tomassen prima vinden maar niet begrijpen waarom hij maar tegen de krib op blijft lopen.

Inspreekavond!

We liepen even naar buiten met een oortje in, en opeens klonk het:

Mijn naam is Mevrouw Priem en ik ben 78 jaar geleden geboren in Ermelo en ik woon op Julianalaan 120. Ik heb geen idee waarom dit zo gaat”.

Mevrouw Priem woont naast Cora van Eijsden, van Stichting DOEH, aan de Julianalaan en begrijpt niet hoe haar buurvrouw zo kan beweren dat Tomassen enorm veel overlast geeft. Zij heeft geen last van stankoverlast, misschien een beetje als ze op vrijdagmiddag de boel schoon spuiten en de wind haar kant op staat. Ze viert haar verjaardag in mei, mevrouw van Eijsden viert die van haar dan ook maar Cora zegt dat ze haar verjaardag niet in haar tuin kan vieren. Mevrouw Priem kan dat al die jaren prima zegt ze. Met taart en feest en al.

“Laat je geen zand in de ogen strooien. de waarheid is niet de waarheid van een buurvrouw die heel hard schreeuwt en een krant die alles opschrijft.“

Cora van Eijsden meldt naderhand: “Saillant detail: mevrouw Priem is uitgekocht door Tomassen op papier en heeft handgeld gekregen. Vóór die tijd klaagde ze altijd!”.

(Binnen een paar dagen meldt mevrouw Priem zich: “Er is geen uitkoopregeling van kracht en er is ook geen handgeld gegeven.”)

Inspreker mevrouw van de Kraats
“Hoe rijk zijn wij als gemeente met Tomassen, qua werkgelegenheid en al?” “Tuurlijk zijn bedrijven gegroeid” maar ze heeft lof voor al de mensen en bedrijven die Ermelo zo op de kaart zetten. Huizen zijn om het bedrijf gebouwd, het bedrijf zat er al, inwoners wisten dat ze daar gingen wonen. Omarm je parels!

Dhr. van Oers denkt er anders over. Hij ziet juridische toestanden. Hij is jurist, hij wil ook helpen maar we geloven niet dat die geste wordt opgepakt. Hj ziet de aanpassing van het bestemmingsplan niet gebeuren want zo iets pas je niet aan op een situatie die niet in het plan past. En je past sowieso geen bestemmingsplan aan voor één partij.

Van Oers vindt het allemaal ‘wensgerichte besluitvorming’. In zijn bijdrage geeft hij aan wat hij goed en niet goed vindt (terug te vinden in de raadsstukken via de link onderin). Zijn vaststelling is: je hoort geen bestemmingsplan te wijzigen voor één partij.

Luitjes (EE) vindt dat het bestemmingsplan voor Tomassen geframed wordt door Van Oers want het gaat om het hele gebied. Van Oers meent dat de gemeente het dan maar beter moet formuleren.

Cora van Eijsden (secretaris stichting DOEH) aan het woord. Ze zegt weer dat de overname van VSE Harderwijk een illegale overname was (daar gaat zij niet over, een overname is een overname als hij gelukt is). Het taalgebruik wordt agressiever, Gert-Jan Tomassen wordt als crimineel aangeduid.

Van Eijsden duikt de techniek van het proces in en gebruikt haar drie minuten om de Raad te vertellen dat het proces onbetrouwbaar is.

Herma van der Weide (VVD) kan vervolgens Cora van Eijsden niet bijbenen, zoveel info komt er van haar af. Waar vind je nou de basis voor een goed oordeel? Herma vraagt zich af of ze soms zelf die eendjes moet gaan tellen. Waarom staat overal wat anders? (Herma weet prima dat je daarvoor naar de Omgevingsdienst kunt, de vraag aan van Eijsden stellend doet ze alsof Stichting Doet het antwoord weet. Dat hoef je aan Cora niet over te laten: “Raadslid, doe uw werk”.)

Van Eijsden kon met Aart Tomassen (oprichter, vader van Gert-Jan) best door een deur, met Gert-Jan lukt het niet. Luitjes (EE) wil weten waarom de verhoudingen met de zoon zo veranderd zijn. Cora vertelt dat het kwam doordat zij gingen bellen naar het bedrijf. Stankoverlast sinds 2016 is het beginpunt geweest van de overlast en omdat Tomassen er niets aan deed zijn ze naar de Provincie gegaan en die heeft hen verder gebracht.

Luitjes: “Er staat toch een luchtwasser? Is dat ding slecht dan”? “JA!” zegt van Eijsden, en dat vertelde ze eerder ook bij ons wel eens. Ze zal blij zijn als het ding weg is want die wasser verspreidt de stank. “Haal dat ding weg en laat de lucht weglopen tussen de gebouwen”.

Luitjes “gaat als gemeenteraad de knoop doorhakken” en roept op om nog een keer met Tomassen te kijken of ze er samen nog uit kunnen komen. Cora vertelt dat ze het met Gert-Jan besproken heeft onlangs. Gert-Jan wilde een vredespijp roken en zij wacht zijn initiatief af. Daarna niets meer gehoord dus ze wacht het nog af.

Voor wie doe je het?

Leo van der Velden (SGP): “Wie vertegenwoordigt Stichting Doeh nou eigenlijk?”. De buurt liet vanavond zien dat niet iedereen met de stichting mee doet. Van Eijsden heeft “mensen” in andere groepen. “Dat is goed voor de informatie” maar ze noemt geen namen. Mensen uit de buurt schuilen achter de rug van Stichting Doeh. (Mooi inkijkje dit)

Activisme

Dhr. van der Linde, indiener van een WOOverzoek dat hij deed na de uitzending van Opstandelingen (BNN/VARA). Hij is er van geschrokken. De opbrengst was bedroevend en veel informatie is niet verstrekt (die was gewist). Hij heeft bezwaar ingediend en kreeg als antwoord “Mailboxen en schijven van bestuurders worden door ICT na 1 maand na vertrek gewist. Feit is dat documenten gewist zijn.” (dat is inderdaad wel schrikken).

Van der Linde vindt het superslordig dat informatie er gewoon niet meer is (maar hij zegt in een bijzin dat hij denkt dat de informatie er wel degelijk is, “gemeenten hebben retentieplicht”) Hij wil weten wat de raad eraan gaat doen om te zorgen dat het niet en nooit meer kan voorkomen. Op een vraag of dhr van der Linde Ermeloër is wil hij niet reageren: “niet relevant”. Tsja, wij vinden dat wel relevant.

Ook de Bedrijvenkring laat van zich horen

Van Ommeren, Bedrijvenkring. De Bedrijvenkring spreekt niet vaak in (nooit) maar gezien de aanhoudende stroom van negatieve kwalificaties en de verandering in het taalgebruik vinden ze dat nu wel te moeten doen (hij citeert Van Eijsden die Tomassen “een draaideurcrimineel” vindt). Van Ommeren spreekt een steunverklaring uit en wil voorkomen dat groepen gelijk krijgen die slechts tevreden zijn als Tomassen dicht gaat.

Hij schetst de impact van Tomassen Duck-To en dat is wat. Met 15.000 zonnepanelen is Tomassen bijvoorbeeld een van de belangrijke partijen in de energietransitie in het Ermelose, vijftig boeren zijn aan hen verbonden, sponsoring, deelname in het maatschappelijk verkeer, etc. Hij vindt dat Tomassen Duck-To niet gecriminaliseerd mag worden en wil dat de Raad en bestuur objectief kijkt naar Tomassen. Hij vindt ook dat Tomassen Duck-To zich aan de regels moet houden.

“Toen het in 2016 begon”

Jan van Eijsden, voormalig wethouder en echtgenoot van Cora van Eijsden, bedankt mevrouw Priem voor haar gemeende opmerkingen richting hen en hij beveelt iedereen aan zijn bijdrage thuis te lezen want die is langer dan de drie minuten spreektijd. Hij schetst de toestand op dit moment en duikt snel de richting in van “de gemeente die hopeloos faalt”.

Hij verdenkt de gemeente ervan Tomassen te pleasen. “Het probleem is Tomassen Duck-To en het geeft de omwonenden het nakijken”. Van Eijsden schetst de bouwplannen in het gebied, er komen er zo’n 140 in de komende jaren bij. Hij suggereert dat Tomassen Duck-To toch ingesloten wordt.”

Alle goede bedoelingen ten spijt, de gemeente gaat steeds meer klachten krijgen van nieuwe mensen die er komen wonen en werken, denkt van Eijsden. “Weersta het begin en behoud het goede” zegt hij, en daarna: “Gemeenteraad, wat is het lange termijn-perspectief van Tomassen en van de bewoners in de Driehoek?” (In zijn tekst hoor je dat hij woningbouw in De Driehoek onvermijdelijk acht).

Luitjes ziet dat van Eijsden selectief leest en geeft hem een tik om de oren “Bezint voor ge begint” (Van Eijsden was wethouder in 2016 toen dit dossier uit de hand begon te lopen).

Jobert maakt zijn 1e burgermotie

Jobert Oostindie gaat letterlijk bijna onderuit bij het naderen van het spreekgestoelte en dat kost hem tijd. Eigenlijk vindt hij 3 minuten spreektijd te kort en hij wil zo graag de raad dienen, maar hoe doe je dat? Hij heeft belang bij een zuiver proces, voor iedereen gelijk.

Evelien Kars, gespreksleider, introduceert hem als een ervaren inspreker maar zijn drie minuten zijn al bijna op voor hij goed en wel begonnen is. Hij duidt op een wethouder in een leerproces, hij praat over heisessies op zachte stoelen.

Hij zegt dat het college dit voorstel gedropt heeft met als motivatie “Zoek het uit, maar kies voorstel 1”. De raad moet het zo zelf uitzoeken dat Oostindie wil weten of de vragen ambtelijk goed van een antwoord te voorzien zijn. Is de slimheid en de capaciteit er? zegt hij eigenlijk en hij suggereert dat het gemeentehuis bedrijfsblind is.

“Het is de taak van de gemeente om tot een leidend standpunt komen.” Hij sluit af met een burgermotie: “Raad, neem het hele dossier terug en geef het aan een ander college om het op te lossen”. Het enige dat Herma van der Weide (VVD) er daarna nog uit kreeg was: “Oh nee, niet Harderwijk zeg”.

Lekker wonen!

Barry Hartenberg, Loohof. Hij woont er sinds een paar jaar (ongeveer op de plek waar schrijver dezes in Ermelo begon) maar hij woonde altijd al in de buurt. Nooit overlast gehad, gewoon lekker geleefd. Bij het kopen van het huis er goed over gedacht, alles onderzocht en nu woont-ie er blij en tevreden. Geen gedoe, ze wonen er fijn, leven buiten.

De achterkant van het terrein dan?

Aart Evers, Oude Nijkerkerweg. Hij woont tegenover de gronden van Tomassen en heeft begrepen dat niet alleen de illegale praktijken van Tomassen worden bekeken maar wat gebeurt er verder? Hij ziet al een inrit liggen naar een geplande vriescel, gaan we daar allemaal busjes en vrachtwagens komen?

In het proces van vanavond kan zijn vraag nu niet beantwoord worden, die is te direct en te situationeel (had de griffie daar niet een hulp bij kunnen zijn?) maar hij geeft aan dat het voor de buurt heel onzeker is. Herma van der Heide verwijst hem naar Tomassen Duck-To, maar Aart vindt dat de gemeente er een beslissing over moet nemen.

Zijburen

Petra en Pieter de With, Julianalaan, geven een steunbetuiging af voor Tomassen. Pieter woont er sinds 2005. Zij hebben geen enkel probleem met de slachterij. Waarom komen ze nu pas in beeld? Ze hadden verwacht dat de Raad wel naar hen zou komen maar dat gebeurde niet. Daarom komt ze nu naar voren. Zij zitten gewoon in de tuin en hebben oprecht geen last van stank of transport. Ze hebben meer last van passanten die harder rijden dan 60. Tomassen is een prima buur en zij kunnen hen aanspreken.

Support uit het dorp

Aart Goossensen is geboren en getogen in Ermelo en wijd en zijd bekend. Hij probeert 5 minuten spreek in de laatste min 3 minuten van de bijeenkomst te persen en dat gaat helaas ten koste van de boodschap. Hij probeerde het maar het ging te snel en moest te nodig want Evelien wil graag dat hij zich aan zijn tijd houdt.

Verdraagzaamheid! zegt hij. Hij kent Tomassen Duck-To en is onafhankelijk maar hij wil meegeven dat het prima ondernemers zijn en hij steunt hen van harte. Een goedwillende overheid is van groot belang, dat is ook algemeen belang.

Deze ondernemer is nooit voorgetrokken. De raad was in 2019 al goed geïnformeerd en dan moet je niet gaan draaien. Stemmingmakerij speelt een grote rol en dat knaagt aan de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur.

Hij kent geen buren van Tomassen Duck-To die het moeilijk hebben met dat bedrijf.

Aart deed zijn best maar hij moest spreken tegen de tijd op. Nee zeggen tegen zo weinig spreektijd was ook een optie geweest, zo krap moet je het niet willen leveren. Hij koos voor heel snel veel woorden. Dat was jammer want de volgende keer kan hij niet in de reservering.

Vanwege het hoge leestempo voegen wij zijn bijdrage hier toe, samen met de andere stukken over dit onderwerp.

Tijd is op. 4 okt verder

En toen was het op. De reguliere Raadsvergadering begint over vijf minuten, er is gewoon geen tijd meer De laatste vier insprekers kunnen er niet bij, 18 insprekers in 1,5 uur is niet te doen. Evelien gaat voor een nieuwe beeldvorming met de laatste insprekers, er is geen andere keus. Volgende keer 4 oktober.

De agendacommissie gaat aan het werk, Evelien leidde het strak, is ongetwijfeld uitgeput en moet nu nog een rondje Raadsvergadering. Wij niet.