Met het ‘ravijnjaar’ op komst presenteert Ermelo de rekening over 2023

Je verwacht het niet

Beetje spannend

  • 1,3 miljoen aan niet verricht werk doorschuiven naar 2024
  • Bijna een miljoen voor de uitkering van energietoeslag wordt naar 2024 verplaatst
  • Een post van bijna 4 ton voor Beschermd Wonen gaat naar een reservepot met als titel ‘Transitie Sociaal Domein”
  • 616.000 aan rijksbijdrage voor opvang Oekraïners is niet uitgegeven en gaat in de spaarpot “Ontheemde Oekraïners”
  • 140.000 wordt uitgegeven aan inhuur van iemand die de taakstellingen Sport en Wegen gaat realiseren. Daar kwam de organisatie het afgelopen jaar niet aan toe.
  • Groot Onderhoud van private Sportaccommodaties is een fonds dat met 50.000 wordt aangevuld, om de continuïteit te waarborgen

Andere bedrijfsvoering

Nieuwe gemeentewerf