Kadernota 2024, het geld van de gemeente in de komende jaren

De Kadernota ligt er nu echt en het heeft met jou te maken, de gemeente is immers jouw woonplaats en wat daar uitgegeven wordt ga jij ook betalen. Vorige week kwam het een en ander al naar buiten waardoor Museum Het Pakhuis hulpeloos om zich heen kijkt want ze raken misschiem 105.000 euro aan subsidie kwijt. Zoals de directeur zegt “Maar we betalen daarvan 80.000 aan de gemeente voor huur”, dus waar hebben we het over? Gaat Het Pakhuis stuk dan kost het de gemeente 80.000 wij-van-wc-eend-geld en is de totale bezuiniging teruggebracht naar vrijwel nul. Zet je schrap, het omzichtig manoeuvreren begint.

Leeswijzer

De Kadernota is een stuk van 54 pagina’s tekst en tabellen, je kunt het op een aantal manieren lezen. Letter voor letter, maar dat hou je ook niet vol. Hoofdstukken naar interesse doorspitten wellicht maar dan mis je van alles. Wij kiezen deze eerste ronde voor de zoekwoorden “structureel voordeel” en slaan her en der wat over.

Kadernota Zorg

(het eerste bedrag hieronder is wat gehaald moet worden in 2024, het tweede bedrag het doel voor 2027)

⭐ 30.000 – 70.000 euro structureel voordeel als de gemeente loonkostensubsidie gaat meetellen voor cliënten met een arbeidsbeperking.

⭐ 34.000 – 61.000 voordeel door leveranciers te laten mee betalen aan Social Return, ofwel: wil je met de gemeente zaken doen dan moet je zelf werkervaringsplaatsen of iets anders inrichten. Dat beleid was er wel maar deed niks en nu komt er een verplichting en een betaalde kracht die het moet fixen

⭐ 25.000 tot 108.000 vermindering van kosten in de jeugdzorg door een Centrum voor Jeugd en Gezin medewerker te plaatsen bij huisartsen om eerder te zien wat er mis is en beter door te verwijzen.

⭐ 52.000 – 107.000 besparing door bij Meerinzicht iemand de zorg te laten coördineren waardoor men binnen de afspraken en reeds ingekochte zorg blijft en geen extra kosten hoeft te maken

⭐ 52.000 tot 107.000 besparing door minder snel het voortouw te nemen in de jeugdhulp en wat vroeger terug te vallen op “het voorveld”, de eerste lijn.

⭐ 170.000 minder uitgeven door besparing op zorg voor multiprobleemhuishoudens.

⭐ Tot 237.000 euro minder uitgeven aan persoonlijke huishoudelijke hulp door lagere indicaties

⭐ 33.000 – 67.000 minder kwijt door een toezichthouder WMO aan te stellen, iemand die de WMO-vraag in de gaten en in de hand houdt.

Sommetje: Dit komt uit op vier nieuwe medewerkers (á 80.000 per jaar) en bijna een miljoen aan maatregelen op zorg aan jeugd, kwetsbare gezinnen en WMO. Een rij maatregelen waarvan je je kunt afvragen of de gewenste bedragen ook werkelijk gerealiseerd worden. Zorg is weerbarstig, heeft de neiging tot toename en verslikt zich met regelmaat in wensgedrag.

Sport moet zelf meer betalen

Volgens de adviseurs van JE Consultancy betaalt Ermelo relatief veel aan de sport. Een gezonde geest in een gezond lichaam kost bij ons duiten en dat moet minder. Daarom is het advies om de kosten van de sporters te verhogen zodat de verenigingen 7 ton (vanaf 2027) meer gaan betalen voor gebruik van de accommodaties.

Wij konden het aantal leden van sportverenigingen niet opduikelen maar stel dat op een bevolking van 28.000 mensen 64% actief aan sport doet (cijfers CBS) en er vermoedelijk zo’n 20% (= 5.600) lid zijn van een vereniging met een accommodatie. Dat betekent een verhoging van de contributie van € 125 pp per jaar.

Over groen en wegen

Over het onderhoud van groen en wegen schreven we al eerder. De totale opbrengst van het anders indelen en uitvoeren van werk is 210.000 – 420.000 voor wegen, en 120.000 – 240.000 voor groen, je vraagt je af waarom het eerder niet zo gedaan is. Stel, iemand voerde het 10 jaar geleden in, met het beste resultaat was er nu vijf miljoen bespaard. Oh, iemand voerde het toen al in maar het is teruggetrokken omdat het er buiten niet uitzag? Waarom dan nu weer invoeren?

Subsidies zijn er ook voor gemeenten

Inzet van subsidies en actief zoeken naar zulke regelingen moet je doen, geld ligt op straat. Ermelo deed er nooit iets mee maar oké, vanaf nu wel en dat levert een ton op.

We gaan bouwen

De Markt moet volgens afspraak veranderen, de gemeente reserveert twee miljoen voor een grootschalige ombouw.

Woningen zijn er te weinig dus grootschalige woningbouw komt er aan, inclusief stadsplanning: 1.000 woningen in de komende acht jaar! Grootschalige woningbouw is in de visie van de gemeente in één keer meer bouwen dan 50 woningen. Grootschalige woningbouw in Putten bijvoorbeeld werd complete woonwijken á la De Maat, en ook Ermelo gaat daar niet aan ontkomen.

Zestig tot tachtig woningen in het Hart van Horst staan al vast, over het Callunaterrein liggen de meningen nog wat verdeeld: gaan we gewoon bouwen of gaan we tijdelijk bouwen? Naar de andere woningen wordt nu onderzoek gedaan (best guess: vanuit Horst steeds dichter naar De Maat toe). De kosten voor planning worden nu alvast genoemd en deels gereserveerd of voorgeschoten vanuit de ontwikkeling van een gebied (zoals bijvoorbeeld Calluna).

Meerinzicht twee miljoen minder

De vraag om meer efficiëntie en minder kosten voor Meerinzicht (het uitvoeringsorgaan van Harderwijk, Zeewolde en Ermelo) ligt al een paar jaar op tafel. In de komende jaren wil de gemeente met Harderwijk en Zeewolde praten over verbetering ervan en zo een besparing realiseren van twee miljoen. Nog even los van wat die gemeenten ervan vinden, gezien de opmerkingen in de kadernota dat alles meer inzet vraagt kan je je afvragen of je 25 formatieplaatsen kwijt wilt raken zonder in te leveren op kwaliteit van werk of efficiëntie. Die bouwvergunning moet immers afgegeven worden, de uitkeringen betaald, de zorg gemanaged.

(Wij rekenden 80.000 per jaar per formatieplaats en komen zo op 25 uit.)

Conclusie

Wensdenken speelt een rol in deze Kadernota, het hierboven uitgeschreven rijtje zorgopbrengsten is een poging maar lang niet hard en ook de opbrengsten van subsidies zijn dat niet. Als de Raad er voor kiest om het Museum te halveren is er slechts een ton bespaard en moet een halve ton aan huurcompensatie plaatsvinden. Is het dat waard? Een verhoging van de contributies in de sport leidt tot vermindering van deelname, afname van contributies en minder bewegen van jeugd, senioren en de zorgafhankelijke Ermeloër. Of Meerinzicht Ermelo straks nog leuk vindt is ook een vraag.

Lastig schuiven zonder OZB

Het is lastig schuiven binnen een begroting waarin Koe #1 (de OZB) de afgelopen tien jaar leeg gemolken is. Je kunt misschien niet anders dan lelijke keuzes voorleggen en de sport en de cultuur een forse duw te geven.

Of de zorg deze maatregelen aan kan merken we later. Werkt het niet dan gaan de lasten vanzelf omhoog en ontstaat er een nieuw probleem in een nieuwe Kadernota. Lastig.

Behandeling in de politiek

De Raad heeft vanaf 7 juni het begin van het laatste woord in deze ronde en doet dat volgens het schema hieronder. Publiek is van harte welkom in het Huis van Ermelo.

7 juni – Beeldvormende tafel Raad van Ermelo

28 juni – Oordeelsvormende tafel Raad van Ermelo

5 juli – Vaststelling in de Raadsvergadering

De Kadernota kunt u met alles wat erbij hoort downloaden vanaf de Raadsinformatiepagina

Coverfoto Heijmans bv