Liveblog Raadsvergadering Ermelo 24 mei 2023

Hans van Daalen opent als burgemeester en voorzitter met een welkom aan alle mensen. Er zitten nogal wat familieleden op de tribune vanwege afscheid en installatie van Raadsleden. Bart Willemsen is nog ziek, hem wordt beterschap gewenst.

Visser (PE) wil graag dat de gemeente haast maakt met het schoneluchtakkoord dat geld oplevert voor de inwoners die iets tegen houtstook willen doen.

De Blaauw (CDA) wil weten of de gemeente de kringloopwinkels gaat helpen als ze getroffen worden door registratie van aangeboden goederen. Hugo Weidema (die in een later punt per hamerslag 0,5 formatie erbij krijgt) gaat zorgen voor schriftelijke antwoorden.

Afscheid van Monique van den Broek als Raadslid

Hans van Daalen staat op het spreekgestoelte en benoemt Monique van den Broek als lid in de Oranje van Nassau. Dat doet hij met zijn penning omgedraaid, het Nederlandse wapen toont aan die kant. Hij maakt er een puntje van, doet dit dan wel als burgemeester maar laat de Koning meekijken. Hans heeft een aardige speech ten afscheid van Van Den Broek die sinds 2016 in de Raad zit.

Herma van der Weide gaat een eind terug naar 1995 toen zij en Van Den Broek in Ermelo kwamen wonen. Ze dankt Monique enorm voor alle goeds en doet dat op z’n Herma’s, schattig en lief. Ze geeft uiteraard een steen als aandenken (Herma verzamelt overal hartestenen, en geeft ze dan weg).

Van Den Broek zelf vertelt waarom ze stopt. Het uitlopen van de vergaderingen heeft haar de das om gedaan, ze kon het niet meer dragen en er was een opvolger, Gert-Jan Brouwer, die haar stoel kon innemen. Monique is 23 jaar actief geweest in de lokale politiek en dan vooral met bestemmingsplannen en bouw. Met het afscheid van Van Den Broek neemt Herma van der Weide het fractievoorzitterschap weer op zich.

Volgt de installatie van Gert-Jan Brouwer als vast Raadslid voor de VVD. Hij weet al hoe het werkt want was een tijd vervanger van Herma. Hij kiest ervoor de eed af te leggen.

Na een rondje hamerstukken komen we bij bestemmingsplan Zeeweg 96. Visser (PE) en Stam (SGP) had liever meer woningen gezien dan de drie die uiteindelijk in het plan zijn opgenomen. Er gaat gepraat worden met de commissie die dit soort plannen goedkeurt want het gebeurt vaak dat het minder mooi uitpakt dan ooit bedacht. Nu wordt dit zonder stemming aangenomen, aan de Zeeweg kan men drie woningen gaan bouwen.

Sluiting

Sinds Van Den Broek haar lidmaatschap opzegde gaan de vergaderingen knap snel, ook deze keer binnen 50 minuten. Op tijd thuis, al zal er rond de bar nog het een en ander te doen zijn.

7 juni is de volgende vergadering. Let op, die gaat uren langer duren.