Opvang van jeugdige asielzoekers gaat eisen stellen aan het Ermelose onderwijs

Liveblog beeldvormende tafel, Raad van Ermelo, 24 mei 2023

Kinderen die alleen reizend vluchten (AMV-ers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen) hebben binnen drie maanden recht op onderwijs.  Zij vallen dan onder de zogenaamde ISK-norm, de internationale schakelklas, een type onderwijs dat in Ermelo voor zover wij weten niet aangeboden wordt (in Harderwijk wel) en daar moet het onderwijs in het dorp mee aan de slag. Als in Ermelo AMV-opvang komt kan het zijn dat 50 – 80 leerlingen op een stoep gaan staan, een stoep waarachter nu nog geen scholingsaanbod voor deze kids wordt aangeboden.

Dat vertelde de vertegenwoordiger van het COA, verantwoordelijk voor het openen en sluiten van locaties, aan de Raadsleden tijdens de vergadering over dit onderwerp. De top van de fracties was aanwezig.

Liesbeth Urbach van CU wil graag weten welke locaties er zijn en welke groepen men op het oog heeft. Hans van Daalen wil het graag nog wat open houden want locatiebeschikbaarheid is belangrijk en dat is nu nog onbekend. Zijn principevraag is: “Raad, geef College de opdracht hiermee aan het werk te gaan.” Op basis van een shortlist aan opdrachten kan een voorstel komen als locatie A voor bv AMV, B voor noodopvang of iets anders. (De actie is nog in ontwikkeling maar het klinkt beter en nu al helderder dan die plotselinge move naar voren richting het Sportveld van vorig jaar.)

Modaliteiten hebben ze bij het COA, zoiets als een AZC is een modaliteit. AMV is geen modaliteit maar een groep. COA praat liever niet over groepen, want dat “je wilt die wel, en die niet” maakt het werk enorm lastig. (COA gebruikt er veel afkortingen bij. Verhullend intern taalgebruik zoals dit dient om af te schermen en niet te communiceren met de buitenwereld. COA is zoals veel overheidsorganisaties qua taal niet te doen. Deze man was nog relatief ‘nieuw’).

Luitjes (Een Ermelo) wil geen AZC, Wilhelm (HEE22) praat over kostenvergoeding en vindt het uitgangspunt zwak, hij is bang dat het Ermelo bakken geld kost. Van Daalen zegt dat het college een quick scan gaat doen, niet eindeloze onderzoeken dus ook niet duur. Qua kosten zegt hij dat externe kosten door het COA vergoed worden maar interne uren zijn schimmiger en daarom hebben ze tegen het COA gezegd dat ze het redelijk vinden dat de toename aan interne uren voor dit proces door COA vergoed worden. (Alleen voor voorlichting gaat ‘intern’ over 300 uur, reken 20.000 euro.)

Van Daalen wil echt graag een akkoord van de Raad want dat ligt er nog niet. 

Omdat Herma vd Weide (VVD) aangeeft het leed van de wereld niet te kunnen oplossen en eigenlijk zegt dat ze geen opvang wil van AVM-ers maar alleen noodopvang ziet zitten, valt Leo van der Velden (SGP) van zijn stoel. Hij vindt juist dat je open moet zijn en zal opvang voor AVM steunen, maar andere vormen van opvang dan weer niet. Ondanks wat COA zegt denkt Ermelo wel degelijk in doelgroepen.

Leo van der Velden wil graag weten wat Ermelo aan kan, heeft het college al zicht op wat voor effect het heeft op de samenleving? “Eerdere opvang heeft nogal wat sporen nagelaten in de samenleving” zegt hij (Red: geen idee waar hij het over heeft, de opvang van Iraniërs was destijds een succes maar verder deed Ermelo niet veel, en de Ukrainers gaan prima). Leo gaat mee voor AVM en wil dat goed doen. Voor andere opvang durft hij zijn raadsverantwoordelijkheid niet te nemen. Van Daalen antwoordt dat er geen risicoanalyse gemaakt is, het is niet ongebruikelijk dat zo’n opvang in een gemeente als Ermelo past.

Op 7 juni komt de oordeelsvorming op de agenda van de Raad, in de tussentijd probeert men een bezoek te brengen aan een opvanglocatie.