Iedere donderdag op de mat: Besluitenlijst en raadsvoorstellen

Iedere donderdag strijk en zet ligt er een mailtje van Voorlichting in de mailbox met daarin onder meer de besluitenlijst van het College maar ook allerlei stukken die met die besluitenlijst te maken hebben. Soms voel je ‘m aankomen en heb je het lastig om het embargo dat er tot maandagmorgen 11 uur op zit te respecteren. Soms is het veel stof en weinig spraak, je leest het en denkt er wat over na.

Vorige week was het een dik mailtje maar weinig stof. En toch, als je goed leest is er wel wat uit te halen, we doen ons best:

Voorlopig geen woningbouw op de Fazantlaan

Er is een nieuwe eigenaar op het terrein van de Sequoia Stables aan de Fazantlaan, de manege heet nu Rijnstoneranch, en er zijn plannen ingediend om woningen te bouwen op het terrein. Eerst ging het om 22 woningen, inmiddels zijn het er 13 maar de gemeente ziet het zo nog niet gebeuren. “Er wordt slechts gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de gemaakte opmerkingen uit de haalbaarheidstoets van afwegingsronde 2022.”

Groen is ook een issue: “Het plan is in strijd met verschillende visies, waarbij het met name strijdig is met het aspect ‘groen / landschappelijke versterking’. Het plan houdt te weinig rekening met het bestaande groen op het perceel.”

“Er wordt wel gecompenseerd, maar dat heeft landschappelijk en fysiek minder waarde dan bestaande, volwassen bomen. Stedenbouwkundig sluit het plan onvoldoende aan bij haar omgeving, die gekenmerkt wordt door vrijstaande woningen.” Ook qua sociale woningbouw moet er nog wat gerekend worden want de verplichte 50% wordt niet gehaald.

Duurzaamheidsavond op 1 juni

Om samen met de Ermeloërs op te trekken organiseert de gemeente op 1 juni een Duurzaamheidsavond, de gemeente vraagt inwoners om hun droom (visie/stip op de horizon) met hen te delen en aan te geven wat er nodig is om die droom te realiseren qua uitvoering. Zo wil de gemeente input verzamelen voor de visie en het uitvoeringsprogramma. Er is nog niet veel reuring aan gegeven dus zet het alvast in de agenda, onze best guess is ‘s avonds om half 8 in het Huis van Ermelo.

We kunnen in de periode 1 t/m 15 juni 2023 ook het online participatieplatform (‘Online Dorpsgesprek Ermelo’) hiervoor gebruiken, men wordt tegen die tijd uitgenodigd een mening te geven.

Gelijklopend hieraan start een traject met de Raad over Groot- en kleinschalige duurzame energieopweking en -opslag. De besluitvorming start rond de zomer in de Gemeenteraad.

Jongerenhuisvesting

In de Raad van 9 november 2022 werd er in de Raad een motie over jongerenhuisvesting/flexwonen aangenomen. Rond oktober 2023 wordt de Raad over de voortgang van de regionale aanpak flexwonen geïnformeerd. De gemeente gaat het niet zelf doen maar samenwerken in de regio en hoe dat moet wordt nu onderzocht.