Markt 2.0 in Ermelo nog een paar ton duurder, zegt PE

Progressief Ermelo is wat dieper gedoken dan het voorstel van B&W en meldt in een persbericht dat Ermelo nog wel een miljoen extra mag zoeken wil de transformatie van het Marktterrein tot parkeerplaats afgerond zijn.

“Op de lijst van werkzaamheden die niet bij het geraamde budget van ruim 5 miljoen euro inbegrepen zijn, staan bijvoorbeeld saneringskosten, bouwkundige aanpassingen aan de hellingbaan laden en lossen gemeentehuis en de kosten voor het bouwrijp maken van nieuwbouw terreinen van de Aldi, Action en Plus.”

Geen blanco cheque

“De werkzaamheden op deze lijst zijn ingrijpend en noodzakelijk voor de huidige herinrichtingsplannen van de Markt. Om dit te realiseren praat je niet over een extra kostenpost van een paar duizend euro, maar eerder over een miljoen of meer dat aan gemeenschapsgeld wordt gevraagd. Het is goed om te beseffen dat de inwoners en ondernemers van Ermelo dat geld uiteindelijk linksom of rechtsom zullen moeten ophoesten via belastingen.” meldt Evelien Kars. “Voor Progressief Ermelo niet te verantwoorden.”

Progressief Ermelo ging vorige week in gesprek met inwoners om te horen wat zij van de herinrichtingsplannen vinden, daaruit bleek dat Ermeloërs vrijwel unaniem tegen de huidige plannen zijn. PE gaat de resultaten omzetten in actie en er bij wethouder Van Veen op aandringen om met een nieuw plan te komen.

Zout in de wond strooiend somt Progressief Ermelo op wat er zoal buiten de vijf miljoen wél geraamde kosten valt:

 • Coördinatie kosten bouw(hoofd-)aannemer.
 • Hergebruik grond uit bouwkuip t.b.v. ontwikkeling Aldi.
 • Aanpassingen nutsvoorzieningen en bestaande kabels en leidingen.
 • Saneringskosten.
 • Plaatsen of verplaatsen marktkasten.
 • Werkzaamheden buiten de werkgrens.
 • Bouwrijp maken nieuwbouw terreinen Aldi, Action en Plus.
 • Bouwkundige aanpassingen aan de hellingbaan laden en lossen gemeentehuis.
 • Voorzieningen t.b.v. bescherming fundatie gemeentehuis bij ontgraving grondtalud.
 • Verwijderen, levering en plaatsing winkelwagenstallingen.
 • Kosten verbonden aan nader onderzoek t.b.v. F&F en Archeologie.
 • Object overstijgende risicoreservering.
 • Levensduurkosten (LCC) en beheerkosten.
 • Onzekerheidsreserve en reserve extern onvoorzien

Gebruikt beeld is uit het Markt 2.0-plan van 2015, commonaffairs.nl