Noodopvang asielzoekers tegenover Het Heerenhuis aan de Horsterweg / Buitenbrinkweg

Het college van B&W stelt de bewoners van de Horsterweg en Buitenbrinkweg op de hoogte van het plan om de asielopvang te realiseren op het perceel, aan de achterzijde van het ‘s Heeren Loo-terrein en van recreatieterrein De Doppenberg. Het gebied is zo’n 2 hectare groot.

Het College wil de buurt meenemen in de beslissing om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van opvang op deze locatie. Zo’n onderzoek is niet gratis, de Raad wordt gevraagd om 130.000 euro

Dat de opvangplek werkelijk op deze plek gerealiseerd wordt is nog niet zeker, het onderzoek gaat uitwijzen of het mogelijk is en dan zal de politiek er een uitspraak over doen. Het gaat om honderd opvangplekken voor een periode van vijf jaar.

 Burgemeester Hans van Daalen: “De urgentie is niet gewijzigd, er is nog altijd een grote behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen. We vinden nog steeds dat we als gemeente een bijdrage moeten leveren aan humane opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom zijn we blij dat er een voorkeurslocatie uit het onderzoek is gekomen.”