“Parkeren rond De Enk nu al een puinhoop!”

Hoe te parkeren rond de Enk als daar een Jumbo komt bleek hét hoofdonderwerp tijdens de redelijk bezochte buurt- en bewonersavond in het Kerkelijk Centrum. Onderwerpen als groen, de afwerking en de winkelwagentjes werden overstemd door een veelheid aan geluiden over waarom het parkeren niet kan.

In de presentatie zaten zaken als “de parkeernorm” zoals door de overheid opgelegd, de uitbreiding van het aantal plaatsen tot 151, meer fietsplekken, een veiliger fiets- en wandelroute, een verbeterde Jeugdkant, minder verrommeling en meer veiligheid. De omwonenden boeide het niet, zij waren met name geïnteresseerd in het vertellen dat het zo niet moet. In veel gevallen had dat niet te maken met het Jumbo-project zelf maar met al lang voorkomende hinder.

Het stoepje van drie tegels breed langs de Groeneweg blijkt een struikelpunt van bewoners, langs de weg staande aanhangers hebben al eens gezorgd dat een geparkeerde auto werd meegesleurd. Ondernemers die dagelijks meer dan 20 parkeerplaatsen in beslag nemen maken het voor bewoners lastig om te gaan met een nieuwe blauwe zone die hun vrije parkeerkeuze aan banden legt. Dat parkeren langs de Groeneweg met zoveel parkeerruimte om de hoek dan weer minder noodzakelijk lijkt was een discrepantie die niet iedereen opviel.

Mensen met een huis langs de lange zijde van de Bree komen naar eigen zeggen “onverwacht dicht op een parkeerplaats te wonen”. Een opvang voor kinderen daar gevestigd vreest door toenemende drukte in het centrum extra prikkels voor hun kids. De aanleg van de extra uitrit op de Groeneweg zorgt weer voor drukte op een straat die dat naar zeggen van de buurt niet aan kan.

“Er is ook nu al heel veel vrachtverkeer maar waar dat vandaan komt of heen gaat weten we niet.” De vrachtwagens van de Blokker vallen eigenlijk nauwelijks op, zo viel te horen. “Die komen pas na 8 uur”. Erger blijkt de overlast tijdens de leveringen van Van Der Linde aan de Goudreinet tussen vier en zes ‘s ochtends. “Er wordt met kratten gegooid!” en dat kan op weinig waardering rekenen, evenmin dat er op klachten niet gehandhaafd wordt. Smalend werd dan ook gereageerd op de afspraak dat de Jumbo alleen tussen 7 en 19 uur bevoorraad wordt. “Dat doen ze net als nu twee keer en dan schuift het toch weer op.”

Een verkeerskundig onderzoek en een second opinion wijzen beiden uit dat de toenemende aantallen bezoekers goed afgehandeld kunnen worden maar de buurt heeft er nu last van en de buik ervan vol. Een verkeerskundig bureau dat bij deze avond betrokken was formuleerde: “Dit is overigens bij uitstek een vraag waarvan ik vind dat de gemeente deze moet beantwoorden én verantwoorden. Zij hebben verkeersgegevens en behoren te weten wat een gebied/weg aankan en wat niet.”

De curieuze situatie is ontstaan dat de hinder er nú is maar dat het toekomstige Jumbo-project erop afgerekend wordt. Het lijkt dat bewoners rond de Enk een aanpak zullen waarderen, los van de vraag of de Jumbo er komt of niet.

Parkeren an sich is daarmee een punt van aandacht geworden voor een volgende (buurt-)bijeenkomst die binnenkort gepland staat.