Raadsvergaderingen, soms zijn ze zo stom.

De Raad van 21 december is een goed voorbeeld. Je zit met één oortje in te luisteren en aan het eind, rond twaalf uur, ben je niks wijzer. Jazeker, het had ook 2 uur kunnen worden maar daar werd gelukkig de hand aan gehouden.

De hele avond ging het eigenlijk over Tomassen, in allerlei vormen en gradaties. Er waren eerder in de agenda een paar hamerstukken die per hamerslag als ademtocht verdwijnen, men vergeet er een samenvatting bij te leveren waardoor je als argeloos luisteraar geen idee meer hebt wat er weggehamerd werd.

En toen kwamen de moties. Tomassen Duck-To moet in sommige ogen weg, dood, of in ieder geval niks meer kunnen. In andermans ogen is het een normaal bedrijf, dat behandeld moet worden zoals alle bedrijven. De sentimenten vliegen je om de oren dus los wat we van dit hele proces vinden, het is een enorme balanceeract.

Han Wilhelm van Hee22 had voor zichzelf drie moties voorbereid. Eentje ging over de fasering van de besluitvorming en ondanks dat ik mijn ene oortje in had is me totaal onduidelijk waar het over ging. De motie werd weggestemd, ik was misschien niet alleen.

De tweede motie van Hee22 was tricky, Han stelde voor om een onafhankelijke juridisch deskundige te vragen de raad te begeleiden bij het nemen van besluiten over het dossier Tomassen. Eigenlijk zei Wilhelm dat hij de ambtenarij van de gemeente Ermelo niet vertrouwt en daarom anderen zoekt die andere dingen zeggen. Dat de motie het niet haalde is niet heel gek, hoe ga je na zo’n motie immers om met je ambtenaren (waarvan we hier nog steeds vinden dat ze adequaat, goed geïnformeerd en helder de vragen beantwoorden; er zit ook zo’n fijn vilein toontje in hun antwoorden, prachtig). De motie werd volledig weggestemd.

Derde motie, van CDA, Een Ermelo, CU, PE en Hee22. Is Tomassen wel of niet MER-plichtig? Als de MER (Milieueffectrapportage)-plicht er aan te pas moet komen zit Tomassen daar verkeerd en moet hij sowieso weg. De ambtelijke ondersteuning zegt dat MER niet aan de orde is, de jurist van Tomassen zegt het ook. ‘t College vindt het niet nodig om het extern te onderzoeken maar ontraadt de vraag naar een second opinion niet. Gevolg: drie maanden uitstel en het zal ons verbazen als de MER een probleem wordt.

Vierde motie. Han Wilhelm van Hee22 dient er eentje van treurnis in over de communicatie van de gemeente over het toewijzen van een vergunning aan Tomassen voor gebruik van enkele aangekochte landjes. We schreven er over in het interview met Wethouder Hugo Weidema en Hugo vond toen ook al dat de communicatie een beetje spannend vormgegeven was.

In de motie van Hee22 stonden grote woorden, en ook een paar beschuldigingen. De meeste partijen en collegeleden hadden daar geen zin in en ondanks dat Han na een korte onderbreking het geweld eruit haalde, nam behalve Progressief Ermelo en Hee22 niemand deel aan dit schot voor de boeg. Motie verworpen.

Aan het eind van de avond ben je vier kansloze minidebatten verder waar uiteindelijk niemand iets aan heeft, behalve dan dat we veel politieke meningen hebben gehoord.

Is het een raar idee om moties in de commissievergaderingen / politieke tafels te testen en terug te trekken als er geen leven in zit? Vooraf je huiswerk doen en als onvoldoende mensen met je meegaan het bij een stemverklaring laten? IJdelheid der ijdelheden, iedereen klaagt over de werkdruk in de Raad, wij vinden het volgen al een klus, en dan hoeven wij vooraf niet eens iets te lezen. Het Feest van de Democratie vraagt zo wat veel van haar mensen.

Resumé van de avond: we gaan eind januari verder.

Tot besluit, vanwege de tone of voice hebben we Henri Luitjes van Eén Ermelo uitgenodigd aan tafel bij Pasquale voor een goed gesprek. Om naar uit te kijken in 2023. Fijne Kerst!