Tomassen Duck-To lijkt gevacumeerd te kunnen worden binnen de nieuwe vergunning

De kans lijkt groot dat de VVGB (verklaring van geen bedenkingen) door de Raad van Ermelo wordt afgegeven zodat Tomassen Duck-To “gevacumeerd” kan worden binnen de kaders van de nieuwe vergunning.

Zo’n vergadering, dit was de beeldvormende Tafel waarin raadsleden informatie kunnen opvragen om een oordeel te kunnen geven, is een kwestie van goed opletten. Niet ieder raadslid formuleert zo helder als Evelien Kars en tussen bijzinnen en toevoegingen is het vaak goed zoeken. Daar komt bij dat je net uit je werk komt dus met een pasta op schoot dit probeert te volgen, tegelijkertijd informerend hoe de dag was. Je luistert met een soort van antenne, waar gaat het gesprek heen, gaat het over 10 miljoen kippen of over het geslacht gewicht, en is er eigenlijk wel ruimte om hier wat van te vinden?

Gezien de heldere toelichtingen van de ondersteunende ambtenaar is die ruimte er niet. De geur- en geluidsnormen die in de vergunning zijn opgenomen worden niet overschreden, zo blijkt uit contra-expertise, de aantallen liggen momenteel onder het niveau van de vergunning. De verandering van het landschap blijkt wél een permanente hindernis, er staan nu immers woningen in een gebied waar ze vroeger niet waren en dat stelt nieuwe eisen aan de buurt en aan regels. Regels die volgens de (werkelijk uitstekend geformuleerde en uitgesproken) toelichting allemaal afgedekt zijn.

Als de Raad wil wijzigen in de vergunning, door bijvoorbeeld de aantallen af te schalen, begint de hele procedure van voren af aan en zakt men terug naar een milieutechnisch ongewenst niveau van dieselgeneratoren, minder efficiënte luchtwassers en andere zaken die inmiddels opgelost zijn. Het was duidelijk dat dit proces niet zomaar op sentiment aangepast kan worden. Regels en normen zijn geldend, bestuurlijke verantwoordelijkheid speelde een rol in de toelichtingen. Plus, en daar komt het hoezo van de claim naar boven, als de vergunning geweigerd wordt is er sprake van schade die door de overheid vergoed moet worden.

Jobert Oostindie, die via een cursus voor belangstellenden voor raadswerk in dit dossier verzeild geraakt is, formuleerde het zo: “Ik gun Tomassen de vergunning maar het proces is belangrijk en dat moet niet gaan op een manier die de Ermelose bevolking niet kan volgen”. Dat hij Tomassen de vergunning gunt is het bericht dat wij via de antenne ook meenden op te pikken bij anderen in deze vergadering.

De vergunning zet de expansie van Tomassen Duck-To vast op nul, er kan niks bij en er komt op deze locatie ook niets bij. Verhuizen naar een passend ander terrein is de enige optie tot groei. Tomassen is sinds 1964 gevestigd aan de Fokko Kortlanglaan.

Update 14 dec 2022: Pieter Derks vindt er ook wat van. Luister de podcast op @denieuwsbv

Update 21 december 2022. Een motie van Hee22, samen met Een Ermelo, CU, Progressief Ermelo en CDA om te onderzoeken of Tomassen werkelijk niet MER-plichtig is, is aangenomen. Dit gaat over de werkelijkheid, of Tomassen werkelijk niet MER-plichtig is. Dat is een vraag die er toe doet, als Tomassen MER-plichtig is kunnen zij op deze plek niet eens werken. Het college stelt dat Tomassen niet MER-plichtig is. De resultaten van het onderzoek worden voor eind januari 2023 tegemoet gezien. Daarmee wordt het dossier Tomassen door de Raad vooruitgeschoven.