Uitslag Waterschapsverkiezingen volgt die van Provinciale Staten

De uitslag van de waterschapsverkiezingen vertoont in ieder geval aan de top een overeenkomst met de Provinciale Staten verkiezingen. Wint BBB in de Staten 15 zetels, in het waterschap is het ook bijna 25%, zes zetels. Boeren zijn als landschapsbeheerder uit de aard van de zaak al vertegenwoordigd met drie geborgde zetels. Dat maakt samen 9 zetels voor die sector, en dan zijn er in VVD en CDA van oudsher ook boeren die een zetel innemen. Aan de andere kant zijn er sowieso tien natuurzetels (inclusief geborgde zetel) en delen we CDA, VVD, CU en SGP verder nergens bij in.

De verschuiving ging ten koste van VVD (-1), van 50 Plus dat eerder nog twee zetels had en de deskundigenpartij AWP die een zetel kwijt raakt. Er kwamen drie bedrijfszetels bij omdat zulke geborgde zetels vervallen zijn.

Droogte en waterafvoer

Waterschap is politiek omdat er belangen te verdedigen zijn en zaken verdeeld moeten worden. Slaan Water Natuurlijk en AWP nadrukkelijk de weg van de biodiversiteit in dan hebben boeren andere belangen: niet te nat want dan zakt de trekker weg, niet te droog want dan groeit het gewas niet. Elders verzakken woningen weer omdat de waterstand te laag is en dan is er nog het probleem van de afnemende waterkwaliteit.

Sinds enkele jaren hebben we een nieuw probleem: de droogte die vanaf mei de kop op steekt. Zeker op de hoge zandgronden in Overijssel en Oost-Gelderland is het lastig maar ook de Hierdense Beek staat droog. Voor de scheepvaart is het eveneens van belang, zoals we vorig jaar in de IJssel zagen werd die ernstig belemmerd door de lage waterstand. Water dat altijd zo snel mogelijk weg moest, is nu nodig om die droogte op te vangen en ondanks alle regen is er in het gebied van Vallei en Veluwe nog steeds een watertekort en bereidt men zich voor op weer een te droge zomer. Dan kunnen boeren hun land niet besproeien, hebben de oogsten te lijden en stijgen de prijzen voor voer en dus voedsel.

Hoe ga je dat tegen elkaar afwegen?

Belangen staan op het oog wat scherper tegenover elkaar, het waterschap staat een interessante vier jaar te wachten. Het nieuwe BBB moet zich nog inwerken als controleur van de macht en de ervaring leert dat zoiets niet in één periode geleerd wordt. Bovendien, ondanks de plotselinge massale aanwezigheid van BBB telt iedere stem even zwaar en is 25% slechts een kwart van alle stemmen, driekwart denkt er anders over. Een coalitie die op basis van de uitslag gevormd wordt heeft een plan als ondergrond dat als programma uitgevoerd wordt. Tijdens de onderhandelingen die daarover gevoerd worden zal blijken hoe de hazen de komende vier jaar lopen.

Omdat we er verder nooit meer wat van horen hebben we over twee jaar een gesprek ingepland met leden van het waterschapsbestuur. Kijken hoe de wereld er dan voor staat.

Uitslag Vallei en Veluwe

Uitslag verkiezingen na tellen van 100% van de stemmen in Vallei en Veluwe: BBB 6, VVD 2, ChristenUnie en Water Natuurlijk elk 3, CDA 2, PvdA 2, SGP 3, AWP voor Water en Natuur 2, Partij voor de Dieren, 50Plus en Lokaal Waterbeheer elk één.