We krijgen geld terug! Meeropbrengst OZB wordt verrekend.

De gemeente had bij het opmaken van de begroting ook niet verwacht dat de prijzen van huizen zo zouden stijgen. De OZB-norm krijgen zij van het Rijk en daardoor kwam er meer geld binnen dan verwacht en dat geld krijg je terug.

Het gaat niet om tientjes vertelt wethouder Heidema “maar de euro’s die extra binnen kwamen (die niet nodig zijn, red.) verrekenen we volgend jaar met de OZB”.

Een gemeente stelt een begroting op. Wat hebben we nodig, hoe wordt het betaald? Op basis daarvan wordt onder meer de OZB vastgesteld maar de hysterische prijzen in de woningmarkt zorgden er voor dat er meer geld binnenkwam dan nodig. “Wordt volgend jaar verrekend” zegt Weidema. Nu heeft het geen zin heeft om kosten te maken om kleine bedragen terug te storten en daarom wordt het volgend jaar meegenomen in de OZB van dat jaar.