VVE De Enk heeft geen bezwaar tegen sluiten van ‘de steeg’

Tijdens een vergadering van VVE De Enk I en II werd onder meer gestemd over de vraag of er bezwaar is tegen het sluiten van ‘de steeg’, het stuk tussen de Hema en waar vroeger Bakkerij Wegerif zat.

Met 72.79 % voor en 27.21 % tegen is besloten dat de steeg dicht mag.

Die steeg is cruciaal voor de verhuisplannen van de Hema. Met de steeg dicht kan de Hema gebruik maken van alle voormalige winkelunits en er een nieuw warenhuis bouwen.

De afgelopen tijd kwamen de plannen voor de Enk zoetjesaan in het nieuws, tijdens de Raadsvergadering op 20 september was er een informatiebijeenkomst over en eerder was er al een Progressief Ermelo-avond. Er was een avond met Raadsleden en de buurt was geïnformeerd. Binnenkort praat de gemeenteraad er in een beeldvormende avond weer een keer over.

Jumbo & participatie

Met de goedkeuring door de VVE verandert er aan de plannen voor de Jumbo nog niets maar kan de Hema al wel in de vleugel van de Enk trekken, mits de grond in het midden door de gemeente verkocht wordt.

Het Jumbo-plan krijgt in oktober meer zicht. De idee is om een uitgebreide informatiebijeenkomst te houden waarin voor buurt en ommelanden inzicht gegeven wordt in alle plannen. Daar zal ook de impact op de verkeersafhandeling langs de Groeneweg ter tafel komen.

Er wordt ingezet op publiekssamenwerking, in jargon heet dat ‘participatie’. Het doel is om een omgevings-overeenkomst te sluiten waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Participatie past binnen de eisen die het gemeentebestuur nu al stelt en de Omgevingswet vanaf januari dwingend zal opleggen. Op deze manier met bouwplannen omgaan is voor elke initiatiefnemer noodzakelijk omdat zoiets in de buurt veel verder reikt dan voor de bouwer zelf. De idee is dat je door met iedereen in gesprek gaat een beter plan realiseert.

Meer nieuws over deze publieksavond wordt begin oktober bekend gemaakt.