Cocky Foundation hielp in Zuid-Oost Turkije

Nero de Boer, kapper, ondernemer en voorzitter van de Cocky Foundation uit Ermelo vloog 14 dagen geleden naar Adana in Turkije om met eigen ogen te zien hoe de stand van zaken is in het aardbevingsgebied dat van ‘t winter getroffen werd. Met de Cocky Foundation had de stichting een noodhulpactie opgezet die 10.000 euro opgeleverd heeft. Tijd om het geld te brengen.

“Bij de bezoeken aan de verschillende locaties viel vooral op dat men, naast alle ellende, vooral bezig is met het herstel. De mensen met een beperkende verwonding zijn gefocused op fysio, terwijl de mensen buiten bezig zijn met het herstel van de beschadigde en verwoestte gebouwen. Men kijkt liever vooruit en is hierin inspirerend optimistisch. Dat er onder de gulle lach en enorme dankbaarheid een hoop leed schuilt laat zich raden.” schrijft Nero in een persbericht.

De Cocky Foundation ging niet opeens zelf hulp bieden, een Syrische familie in Ermelo had hen benaderd. “De situatie is daar schrijnend, er is een tekort aan vrijwel alle basisbehoeften. De opvanglocaties zijn overbevolkt, en meer dan eens gewoonweg te klein om als echte opvang te kunnen worden ingezet.”

Hulp bieden als passant, helpt dat? We vroegen Nero wat hij werkelijk heeft bijgedragen en hij vertelt dat er per geval gekeken is waar behoefte aan was en dat heeft hij geleverd. Kleinschalige hulp die mensen iets vooruit helpt. Zo is de huur betaald voor mensen die weeskinderen opvingen maar daardoor in de knel kwamen, zijn er boodschappen geleverd en voor een opvangcentrum zijn matrassen en bedden aangeschaft.

Kritiek was er omdat je als buitenstaander toch eerst een duur ticket moet kopen om er te komen en het het geld daar aan op gaat. Nero betaalde zijn eigen ticket en combineerde dit bezoek met een langer verblijf in Kurdistan, waar hij sinds zijn 11e niet meer geweest is. Die verhalen waren de laatste dagen te volgen op instagram en naar wij vermoeden duurt de stroom van dat enthousiasme nog wel even voort. instagram.com/nerodeboer.