Tomassen-dossier: Ermelo’s College gaat op zoek naar feiten

Het college trekt een eerder voorstel in, even geen Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) voor Tomassen. Ze weten ook niet hoe het zat – want toen waren ze er nog niet, evenals vermoedelijk een groot deel van de ambtelijke ondersteuning – en daarom gaan ze op zoek naar de feiten. De Raad wordt gevraagd of ze het voorstel terug wil leggen bij het College.

Ruis

De ruis in het dossier Tomassen is zo omvattend geworden dat uit het zicht is geraakt hoe we hier beland zijn. In 2018 nog, wat voelt als gisteren maar eindeloos lang geleden is, kwam er een nieuw bestemmingsplan voor de Driehoek, het gebied tussen Fokko Kortlanglaan, Kolbaanweg en Julianalaan. Daarin is specifiek opgenomen dat er een eendenslachterij gevestigd is – maar je leest er in het nieuws van die dagen niets over. In het bestemmingsplan staat vermeld dat er in het gebied geen bedrijven gevestigd mogen zijn die M.E.R.-plichtig zijn. M.E.R. staat voor MilieuEffectRapportage, een middel dat je loslaat op een onderneming of plan als je vermoedt dat er sprake is van grootschalige effecten op het milieu in een bepaald gebied.

Bestemmingsplan de Driehoek, anno 8 maart 2018

Het bestemmingsplan De Driehoek is op 8 maart 2018 vastgesteld, inmiddels twee raadsperioden geleden. De toenmalige wethouder Jan van den Bosch gaf na afloop aan opgelucht en blij te zijn dat de bewoners nu hun plannen kunnen uitvoeren. In de vergadering zelf gaf het CDA wel aan moeite te hebben met de uitbreiding van Tomassen. Die uitbreiding was blijkbaar opgenomen in de plannen maar daar werd en public niets over opgeschreven.

In de Raadsvergadering van 15 februari 2023. gaf Mr. Soppe, van Soppe Gundelach Advocaten, een advocatenkantoor met specifieke kennis van M.E.R.-procedures, antwoord op de vraag die de gemeenteraad hem heeft gesteld. Het artikel daarover kan je hier vinden.

Zijn antwoord was ragfijn geformuleerd en ging precies over de vraag die gesteld was: ‘hoe beoordeeld moet worden of de drempelwaarde wordt overschreden”.

Is Tomassen M.E.R.(-beoordelings-)plichtig?

Is Tomassen Duck-To M.E.R. (-beoordelings) plichtig? Er zijn wijzigingen geweest in de MER-regeling, maar ook: “het hangt er van af hoe de Raad ermee om gaat” en hoe de regeling geinterpreteerd wordt. Door het zo te stellen heeft Soppe de heersende onduidelijkheid in beeld gebracht. Daarom vraagt het college aan de Raad of ze het oorspronkelijk voorstel mogen intrekken zodat er een onderzoek gestart kan worden naar wat er precies in het door de Raad in 2018 vastgestelde bestemmingsplan staat, en wat de intenties waren.

Daarnaast wordt aan Tomassen gevraagd te bewijzen wat de maximale technische capaciteit is. Op basis van dat onderzoek, en het huidige en de volgende adviezen van Mr. Soppe kan vervolgens vastgesteld worden dat Tomassen M.E.R.-plichtig is of juist niet. Kleine valkuil: als uit de m.e.r.-beoordeling voortvloeit dat Tomassen een Milieueffectrapportage moet maken staat alles stil tot die procedure is doorlopen.

Het College wil samenwerken met de Raad, het advocatenkantoor van Soppe, de omgevingsdienst en een ter zake deskundig extern bureau en verwacht drie maanden nodig te hebben voor het onderzoek en twee maanden voor de uitwerking ervan. “De tijd verstrijkt” wordt ergens in het voorstel gemeld.

Emoties lopen op

Emoties over dit dossier lopen hoog op. Eind vorige week spraken we iemand die er tot de nek in zit en dan vallen er woorden als “bedrog”, “je wordt belazerd”, “dat bedrijf mag er helemaal niet zitten”, “corruptie”. De Stentor maakte een kop: “Buurt is eendenslachterij zo beu dat de baas nu een parkeerprobleem heeft bij ‘n restaurant.”

Wethouder Hugo Weidema zei in een gesprek met ons in december al dat feiten het werk moeten doen want met emoties komt niemand verder. Het college duikt nu de archieven in en gaat op jacht naar de feiten.

Feitenjacht

Gezien de emoties lijkt dit geen slecht idee want alleen met feiten kan een puinhoop als deze opgelost worden. Of we er dan van af zijn is natuurlijk nog maar de vraag want een verkeerd bestemmingsplan constateren levert stress en tijdverlies op. Alsnog vergunnen zorgt anderzijds voor rechtszaken want dat pikken belangengroepen niet en het laten zoals het is, is geen optie. Bovendien moet er iets aan die emoties gedaan worden. Het College probeert dat vermoedelijk met deze wat ongebruikelijke move en gaat op feitenjacht. Woensdagavond wordt het voorstel in de Raad besproken.

Het voorstel aan de Raad kan hier ingezien worden.