De HEMA blijft!

Al een paar jaar zijn er geruchten over de bestemming van het achterste deel van de Enk. De Jumbo zou erin, het ging toch niet gebeuren of de buurt zag het niet zitten. Dan hoorde je er een tijdje niets meer over.

Vorige week doken de verhalen weer op, en nu in een andere vorm want de HEMA zou gaan verdwijnen en de Jumbo ging op die plek in de Enk zitten. Wij hebben geen idee van de stand van zaken dus daarom maar eens gebeld met Willemien van Bennekom, eigenaar van de HEMA. We vroegen haar wat er zoal aan de hand is.

Verhuizing naar de buren?

Er zijn inderdaad zaken gaande, en alles staat nog open. Willemien van Bennekom is een jaar of drie bezig met ontwikkelingen voor haar winkel. Nieuwe HEMA’s zijn compacter dan vroeger en de 1.600 m2 in het huidige pand passen daar niet meer zo bij. Vandaar dat er enkele opties ontwikkeld zijn.

De eerste optie is dat de HEMA gaat verhuizen naar het achterste deel van de Enk – waar vroeger de Goudreinet zat. In dat geval worden al die winkelruimtes samengevoegd tot één moderne nieuwe zaak. De Jumbo trekt vervolgens in de huidige HEMA die vooraf verbouwd en verduurzaamd wordt, Jumbo stelt hoge eisen. Voor de HEMA betekent het dat zij het nieuwe pand voor zichzelf gaan huren en het eigen pand gaan verhuren.

Aan de achterkant wordt ruimte gemaakt voor een betere verkeersafhandeling en voor meer parkeerplekken. De twee oude woningen met puntdak die recht achter de HEMA staan worden dan gesloopt zodat er meer zicht en veiligheid ontstaat en er ruimte komt om groen aan te planten. De huidige achterkant van de HEMA kan wel een update hebben.

Optie 2 is dat de HEMA blijft zitten waar ze zit, het pand gaat verbouwen en compacter gaat maken.

Aanvullende eisen van de gemeente

De gemeente heeft een aantal aanvullende eisen gesteld voor inderdaad parkeerruimte. Ook overeenstemming met belanghebbenden is een criterium én de gemeente wil onderzoek naar de effecten op het supermarktlandschap na de komst van een Jumbo.

De beoogde architect voor de aanpassingen is dezelfde die het Huis van Ermelo gedaan heeft, duurzaamheid en zinvol ruimtegebruik staan bovenaan de prioriteitenlijst. Daarin staat ook het contact en de overeenstemming met de collega’s en de buurt.

De gemeente staat welwillend tegenover het plan, Van Bennekom is lovend over de helderheid en de kwaliteit van het overleg.

Overleg met belanghebbenden wordt gestart

Het nieuws over de plannen kwam te vroeg naar buiten stelt Willemien. Verwarring natuurlijk want er stonden al plannen op stapel om met collega-ondernemers in de Enk en de Vereniging van Eigenaren te praten en ook de mensen langs de Groeneweg zijn belanghebbend.

Het overleg met anderen wordt versneld doorgezet, ook, zo zegt Willemien, omdat er nog niets vaststaat of afgesproken is. Zij wil een open en helder gesprek voeren, waarin iedereen kan aandragen wat nodig is. Zo gaat ze ook zelf het gesprek in, als het voor de HEMA niet goed uitpakt kan het ook blijven zoals het is.

De eerste tekeningen van het plan worden vanwege de gewenste zorgvuldigheid pas naar buiten gebracht nadat er met belanghebbenden is gesproken. We kunnen ze nu dus nog niet laten zien.

Rustig slapen, de HEMA blijft

Klanten komen dagelijks bezorgd vragen of de HEMA echt dicht gaat. Zij kunnen gerust zijn, de zaak blijft hoe dan ook in Ermelo.