Eruit via de Oude Telgterweg en anders tot ziens in 2026

Bouwprojectje langs de Hamburgerweg 149-151. Er komen een paar woningen bij, wat parkeerplaatsen en uiteraard fiets- en autobewegingen. De gemeente heeft bedacht dat ontsluiting via de Oude Telgterweg moet en maakte een bestemmingsplan met bouwblokken ingetekend.

De buurt, die er net woont, wil de 11 nieuwe auto’s niet over hun straat naar de Oude Telgterweg en tekent flink bezwaar aan. De Ermelose politiek is gevoelig voor wat het volk wil en schuift zo onderwerp na onderwerp naar terugkerende beeldvormende tafels.

College, leg het nog eens uit

Hamburgerweg 149-151 stond zo weer eens bij de agendacommissie in de wachtrij en zij, ook niet gek, vroegen het College uit te leggen wat de gevolgen zijn als besloten wordt dat de buurt gelijk krijgt en de nieuwe woningen ontsloten worden via de, door het college ongewenste, Hamburgerweg.

Het antwoord ligt er nu. ‘Moet je doen, dan wordt het 2026 want het hele bestemmingsplan gaat dan opnieuw. Met alles wat er bij hoort.’

Veranderen? Nieuw bestemmingsplan

Een nieuw plan kost geld en tijd terwijl de personele druk groot is. Er wordt met een nieuw plan weinig nieuws gerealiseerd, er komen dezelfde huizen. Ontsluiting de andere kant op betekent onderweg zijn naar nog meer beeldvormende tafels en procedures want ook hier zal iemand het niet mee eens zijn. Dat benoemt het College dan ook als een gevaar. Participatie, planning, planvorming: allemaal nog een keer.

We hebben het eerder over dit project gehad. De Raad neemt geen besluit. Ronald van Veen, de wethouder, is heel goed in ijzerenheinig zijn poot stijf houden en te wijzen op de consequenties. Die de Raad dan weer niet boeien.

Doe jij dit dan doe ik dat

Er klopt iets niet en dat is niet nieuw. De wethouder legt uit wat de consequenties zijn, de Raad moet zich aanpassen of de consequenties accepteren. Voelt als een boze vader die met straf dreigt, in onze jeugd niet de beste weg om te komen tot een goede oplossing.

Consensus vinden kan in deze fase van het project sowieso niet meer, dit is allang het beslisstadium. Er wordt nu niet meer gezocht, ook niet als er meer beeldvormende tafels komen.

Gaat het daarvoor dan mis? Is het voortraject zuiver, participeren alle belanghebbenden op dezelfde manier? Is de gemeente partner of controleur, zijn alle rollen duidelijk? Weten mensen wat ze van anderen kunnen verwachten?

Ermelo heeft meer van dit soort issues. Dat roept de vraag op hoe Ermelo bestuurt. De menselijke factor kan je uitschakelen want die wisselt met nieuwe wethouders en raadsleden. Doet iedere nieuwe persoon het dan op de oude manier? De constante is de gemeentelijke organisatie en die doet dan weer niet mee aan het debat.

Dit lijkt cultuur en van jaren her.

Samenwerking en overleg tussen partijen vindt in de Raad moeilijk plaats en het is nu aan de waan van de dag wat er gaat gebeuren. Of aan de strijdlustigheid van tegenstanders.

Als de Raad niet uitkijkt zadelen ze deze maand Hamburgerweg 149-151 op met een nieuw bestemmingsplan waarvan evenmin duidelijk is of dat het wel zal halen.

De notitie van de gemeente, die er qua duiding niet om liegt, is hier te vinden.