Raadsvergaderingen 4 oktober 2023, zonder liveblog

We waren in het Huis van Ermelo en deze manier van schrijven is daar niet te doen omdat er geen goede werkplekken voor pers zijn. Enkele mensen zien en spreken, de Hema-beeldvormende tafel bekijken, nog wat losvast en dan onderweg naar huis Markt 2.0 luisteren. Dat was het plan. Al doende pikten we nog een stukje Tomassen mee en spraken kort de directeur van de Omgevingsdienst die een inspraak had gedaan.

Hema: integraal graag

Bij de Hema ging het om afronding van de beeldvorming, het verzamelen van informatie. Was de vorige vergadering door veel insprekers in te korte tijd niet meer bruikbaar voor vragen aan het college, daar werd nu wat meer gebruik van gemaakt. Melvin Prince, de ambtenaar die het traject begeleidt, gaf in korte antwoorden zicht op het lopende proces.

Cor Louwerse wilde weten of gemeente meedoet aan de communicatie. Gemeente controleert plannen en zal rol gemeente toelichten vertelt Prince. Heeft de Raad wel invloed? “In beperkte mate. De bestemming supermarkt is al mogelijk, deze uitbreiding is een kruimelgeval.” Er komt een communicatieplan bij de initiatiefnemers vandaan en dat zal worden gedeeld met de raad.

Vervolgens ontstond er meer en meer de wens om dit integraal te behandelen, en niet als drie deelprojecten (Co-Op vanwege supermarktmeters, Gravendeel met zijn ‘steeg’ waar de Hema in wil, Jumbo in de Hema). Het lijkt erop dat Progressief Ermelo met een motie gaat komen om dit allemaal bij elkaar te vouwen tot één besluit.

Later met Rob Onderweegs nog even over gehad, hij kreeg van het college al de toezegging dat ze gaan uitzoeken wat de consequenties zijn mocht de politiek het plan afschieten.

Het CDA zegt waardering te hebben voor alle initiatiefnemers en is blij dat de Enk een grote trekker krijgt. We horen de laatste tijd wat minder standpunten van het CDA, deze wordt genoteerd.

Tomassen Duck-To

We hebben die Tafel niet gevolgd maar tijdens het debat spraken we voor de Raadszaal met wat mensen en stond aan de andere kant van de glazen wand een man zinnige dingen te zeggen over wat de Omgevingsdienst kan doen om uit deze impasse te komen. Van dien aard zinnig dat het zelfs door de wand heen opviel.

Later op straat, gelukje: we liepen samen naar buiten, vertelde hij dat-ie Jacob Jan Feenstra is, directeur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Hij had opgekeken van de sfeer en de manier van discussiëren over dit onderwerp. “Zo fel, steken onder water, indringende inquisitievragen. En dit is nog maar een beeldvormende tafel!”

Hij vindt dat de Raad haar verantwoordelijkheid moet nemen en haar rol moet pakken, de opdrachtgeversrol. (Daarvoor moet natuurlijk wel samengewerkt worden en dat is in deze Raad ingewikkeld). Hij gaf ook een andere kritieke succesfactor aan: “in welke mate gaan de betrokken partijen de Raad helpen in diens rol?”.

De presentatie van hem is langer dan zijn inspraakbeurt. We delen het document hier, een alternatieve aanpak als deze kan helpen om uit de impasse te komen.

Het dossier Tomassen Duck-To kost ook de Omgevingsdienst veel tijd. Feenstra zei met liefde te helpen werken aan een oplossing.

Besluitvaardigheid ontbreekt

Besluiten nemen blijft lastig. Ronald van Veen, de wethouder, verzuchtte vanavond elders ook al: “De Raad moet nu echt eens gaan besluiten”. Deze keer ging de Raad wel akkoord met de plannen voor 20 appartementen, na wat gestuiter over afvalverwerking én een financieel ongedekte motie over verkeersaanpassingen in de buurt. Het proces Horsterweg 64 heeft jaren geduurd.

De motie ging over de angst dat 20 appartementen op de hoek van de Horsterweg voor gevaarlijke situaties in het verkeer gaan zorgen en dat daar wat aan gedaan moet worden. Een onderzoek uitvoeren, iets in die richting, met als financiële dekking: “Algemene Reserve”. Zacht hoongelach: VVD, PE en SGP tegen want AR is geen dekking.

“De hand is van de knip afgevlogen” was het snedige commentaar van René Arts (PE) die toevoegde dat het altijd een goede gewoonte was om moties in te dienen met fatsoenlijke financiële onderbouwing. Hij had “graag al bij de Kadernota-vergadering” geweten dat het zo ook kan.

Waarop Brouwer, VVD, zegt: “Maar ik zie het al, ze hebben de meerderheid.”