Het zonnepark schittert je tegemoet en daar is niet iedereen blij mee

Men neme een energiepilot en legt een zonnepark aan langs de Schaapsdijk. De panelen liggen met de schuine kant richting de bebouwing en de bewoners hebben last van schittering, zoveel zelfs dat de gemeente mee gaat investeren in beschutting.

Bij het begin van het project is afgesproken dat de omwonenden geen hinder zouden ondervinden van het zonnepark en daaraan heeft iedereen zich ook gehouden maar er is een helder geformuleerde klacht: de panelen schitteren in bepaalde perioden van het jaar en als je de foto ziet herken je het probleem direct.

Rieten matten

Eind 2022 hebben eigenaar, beheerder, gemeente en vier omwonenden overleg gevoerd en besloten is dat de eigenaar rieten matten gaat aanbrengen om de schittering dit voorjaar te doen afnemen. Het middel heeft niet gewerkt, de panelen geven bij een bepaalde zonnestand nog steeds een bak licht af. De gemeente voelt zich verantwoordelijk omdat zij begonnen zijn met dit pilotproject. De zon staat hoger dan een hekwerk van een paar meter, de panelen zijn lager, de plannen werkten in de praktijk anders en zonnestand, reflectie en de gevolgen voor aanwonenden vragen om aanpassing.

Groenblijvende haag

Het hek hoger maken? Het zou werken want de panelen zijn nu zichtbaar als je over het hek kijkt. Hoogspanning in combinatie met mogelijke omwaairisico’s zorgt dat de gemeente dit niet ziet zitten. Omwonenden willen als oplossing een groenblijvende haag, het College vertelt dat Hedera dat kan waarmaken. Hedera is een klimop die binnen twee tot vier jaar het hekwerk in zijn geheel gevuld moet hebben en het gemeentebestuur heeft nu een deal gesloten met de eigenaar van het terrein: gemeente onderhoudt de buitenkant en de eigenaar de aanplant, het onderhoud aan de binnenzijde van het hekwerk en herplant bij uitval.

Tuinervaring hier leert dat reguliere Hedera, van zo’n 60 cm, in 2 -4 jaar zeker niet een dekkende hoogte bereikt van twee meter en de vraag is dan ook of dit middel afdoende is. Bloeiende Hedera heeft zijn energie in ieder geval ergens anders voor nodig maar er is ook een niet-bloeiende variant.

Verantwoordelijk

De gemeente voelt mee met de omwonenden en neemt verantwoordelijkheid. Het had goed geregeld moeten zijn en dat is niet het geval: “Deze situatie is ontstaan doordat de gemeente niet de juiste randvoorwaarden heeft vastgelegd in de anterieure overeenkomst onder andere door het ontbreken van ervaring met vergelijkbare projecten. De aanplant is gedaan met klein plantmateriaal.”

Tegelijkertijd geeft de gemeente aan dat de oorzaak van de schittering gezocht moet worden in het laag plaatsen van de panelen. Dat was een eis vanwege de impact van hoog geplaatste panelen op het landschap, zoals bijvoorbeeld rond Twello langs de A1. De gemeente heeft ook bepaald dat het plan ingeplant dient te worden met bladverliezende inheemse planten die in najaar en winter geen soelaas bieden. In het voorstel van de gemeente wordt gezegd dat de schittering in het najaar en de winter het meest intens is.

Eigen maatregelen

Enkele omwonenden hebben zelf maatregelen genomen door houtwallen aan te leggen en met beplanting te werken maar ook dat duurt enkele jaren voor het tot wasdom gekomen is. De gemeente erkent dat het probleem ook met de rieten matten op korte termijn niet opgelost is. Een tweetal omwonenden heeft niet de ruimte om zelf met wallen of planten te werken en heeft ook geen zin de gordijnen dicht te doen. Zij constateren dat het probleem niet van hen is en dat de initiatiefnemer het moet oplossen.

Juridisch?

Opvallend in het voorstel is dat het probleem in eerste instantie juridisch wordt aangevlogen maar dat de gemeente geen kansen ziet om dat proces te winnen. Dat is dan de reden om het traject niet in te gaan. Je zou zeggen dat dit soort zaken niet via de rechter hoeven te lopen, als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt is een rechter niet nodig. Uiteindelijk komt de gemeente daar ook op uit (“Tot slot draagt het ook niet bij aan de beeldvorming, als de gemeente het op een rechtszaak laat aankomen”) maar je zou het andersom wensen.

4000 per jaar

De gemeente verkent in haar voorstel nog mogelijkheden tot aanleg van een houtwal, een bos, een schutting en een hoger hek maar loopt vast en stelt daarom een haag van Hedera voor als meest snelle, praktische en betaalbare optie, eentje die ook met de buurt besproken is. Geen zin in gedoe, het college wil de relaties goed houden, de sfeer van het overleg honoreren en vraagt de Raad om een jaarlijks budget van 4.000 euro om 700 strekkende meter Hedera te onderhouden en daarmee – op termijn – het probleem van de schittering voor twee omwonenden op te lossen.