Jumbo erin, HEMA eruit. Hoe gaat dat er buiten uit zien?

Hema naar opzij, Jumbo naar het hart van De Enk. Dat zijn plannen en om die te realiseren moet er werk verzet worden, ook omdat de huidige Hema voor de Jumbo te klein is. Er zal een paar honderd meter bijgebouwd worden en daardoor gaat de achterkant van de Enk, Jeugdkant en omstreken, veranderen. Spoiler: het wordt meer open en ruimer.

Groeneweg

Langs de Groeneweg staan twee wat vervallen woningen naast de ingang van De Bree, die parkeerplaats naast De Enk. Deze woningen gaan plat waardoor het rijtje huizen dat dwars op het midden van De Enk staat, Groeneweg 28, 34 en 42, meer lucht en ruimte krijgt. De achtertuin van de twee te slopen panden wordt momenteel beschermd door een muur en ook die verdwijnt. Op de plaats van de woningen komt parkeerruimte. De bomen die er nu staan blijven.

Situatie na de verbouwing rond 2018

Vanaf 2016 verbouwde de Hema zichzelf tot de gedaante die er nu staat met de glazen pui. De appartementen boven werden in 2018 opgeleverd. Het pand van de Hema werd gelijk getrokken met de lijnen op de parkeerplaats, de opgang naar de appartementen kwam vooraan bij het gangetje en daar kwam ook de hoge wand.

De Bree werd zelf eveneens aangepast, onmogelijke hoekjes en een heuse heuvel verdwenen, ervoor terug kwam de overzichtelijke en goed ingedeelde parkeerplaats die sinds die tijd eigenlijk geen discussie meer oplevert. De achterzijde van de Hema grenst aan de Jeugdkant waar een stuk of 20 parkeerplaatsen om voorrang strijden met langsrijdend verkeer, het goederenvervoer en de fietsers die de achterkant gebruiken als doorsteek naar of het begin van het voetgangersgebied, de andere hoek van De Enk of de richting van het Kerkelijk Centrum op willen.

Plannen 2023 & 2024

Het winkelpand wordt met een dikke 350 m2 vergroot waardoor de Jeugdkant een stukje gaat opschuiven richting de Groeneweg. Op de grond waar nu de twee woningen staan komen parkeerplaatsen waardoor er in totaal 150+ ter beschikking komen. Er wordt daar ook een fietsstraat aangelegd die direct aansluit op vrije ruimte achter het pand. Zo ontstaat voor fietsers ruimte om veilig te bewegen zonder hinder van in- en uitrijdend parkeerverkeer.

In de plannen is eindelijk ook voorzien in zowel een in- als uitrit op De Bree. Wagens kunnen direct de Groeneweg op zonder via de Holtropstraat de bocht te moeten maken.

Bestaand groen, in de vorm van de grote bomen die er nu staan, blijft gehandhaafd of er wordt meer aangeplant. Het is de idee een groene entree te ontwikkelen. De boom die op de tekening van 2018 nog de linkerbovenhoek van het gebouw siert is in de tekening van de nieuwe plannen verdwenen. Niet met opzet, hij wordt ook niet gekapt en zal terugkeren in de bijgewerkte plattegronden. De boom blijft, foutje van de tekenaar.

De Bree wordt door deze aanpassingen de centrale aan- en afvoerlocatie en dat is op de tekening te zien. Rationaliteit in de indeling speelt een rol, de laatste hoekjes en draaitjes hebben hun langste tijd gehad, het gebied wordt opgevuld. Om langparkeerders naar het Kerkelijk Centrum te laten vertrekken wordt De Bree een blauwe zone

Met het verschuiven van de parkeerplaatsen naar de kant van de Groeneweg ontstaat ruimte voor de noodzakelijke uitbreiding van het pand en dus de komst van de Jumbo. De rust in het gebied lijkt er wat groter door te worden. De Enk als centrum van het dorp gaat straks ongetwijfeld meer bezoekers ontvangen en dat heeft gevolgen voor de verkeersafhandeling op de Groeneweg, de Dirk Staalweg en de Oude Telgterwegkruisingen. Omdat het ook een schoolroute is zal hier nog wel nader over gesproken worden.

De plannen zijn in ontwikkeling gebracht, direct belanghebbenden worden zo goed mogelijk bij de opzet betrokken en bij de aanvraag van de bouwvergunning zal de gemeente Ermelo ook nog wel het één en ander aan voorwaarden te berde brengen.