Kiest Raad voor stop op Hamburgerweg 149-151?

Liveblog oordeelsvormende tafel rondom de ontsluiting van een nieuwbouwwijkje van 11 woningen over een straat in een iets ouder nieuwbouwwijkje van 18 adressen.

“Het is gewoon een slecht plan” zegt Brouwer van de VVD. Hij wijkt niet voor de druk die B&W erop zet: “Dan maar een nieuw plan”. Progressief Ermelo in de vorm van Rob Onderweegs wijkt evenmin: “Het is niet goed en we gaan ons niet door tijdsdruk laten leiden.” Hij suggereert dat de gemeente zijn werk niet goed gedaan heeft.

HEE22, Han Wilhelm, is niet voor. Geen ontsluiting via de Wethouder Paulushof. Ad de Kort, nieuw CDA raaadsleden in zijn eerste echte optreden, wil de woningen wel en ziet de belangen van woningbouw zwaarder dan de individuele belangen van bewoners.

EenErmelo, Peter Garritsen weegt belangen af, ze zijn “vrij om dat te doen, welke consequentie dat dan ook heeft” meldt hij. Hij wil kinderen op straat, mensen met elkaar in verbinding. Als je nu naar de Wethouder Paulushof gaat zie je dat daar gebeuren, als er meer verkeer komt wellicht niet meer.

Ad de Kort: “Het is geen doorgaande weg, het zijn eigen bewoners. Die kan je ook aanspreken op raar weggedrag. De 50 km die er geldt kan er af, naar 15.” (Apart dat er in het straatje waar zoveel heisa over is, 50 km/u als limiet geldt. Daar had toch allang een bord kunnen staan? Je hoort de bewoners er niet echt over.)

Garritsen wijst naar de kwaliteit van de participatie en vindt dat de gemeente beter haar best had kunnen doen. Stam, SGP, zegt dat ze continue geïnformeerd zijn, ook van tussentijdse aanpassingen, en wellicht is dat verwarrend geweest en heeft dat het oordeel over participatie beïnvloed?

Zegt Garrritsen nu in een tussenzinnetje dat ze niet voor het amendement stemmen? (Peter deed druk over de buurt, ooit zei hij dat burgerbelangen belangrijker zijn dan beleid van de gemeente. Morgen als het beschikbaar is kijken we dit terug en passen de tekst zo nodig aan.)

De burgemeester geeft na de inbreng van Stam, SGP, aan dat dit een destructief amendement lijkt te zijn waardoor niets meer kan. Het kan ook zijn dat dit amendement niet in stemming gebracht gaat worden omdat daardoor het Raadsvoorstel gesloopt wordt en er niet te stemmen valt. Wordt onderzocht. Het onderwerp gaat naar de griffie en dan door naar de Raadsvergadering, in welke vorm dan ook.