Markt 2.0 oordeelsvormend, wat gaan we doen met de bomen?

Liveblog Oordeelsvormende Tafel over Markt 2.0

Heb je geen idee waar dit over gaat lees dan de eerdere artikelen. In samenvatting: de gemeente heeft zich 8 jaar geleden laten verleiden om een berg parkeerplaatsen te realiseren op de Markt en wordt daar aan gehouden. Inmiddels zijn de tijden veranderd en de kosten gestegen. Consequentie: 50 bomen kappen, 5 miljoen uitgeven > 360 parkeerplaatsen in het centrum. En te weinig fietsparkeerplekken. Volgens de gemeente niets aan te doen.

Bart Willemse (CDA) vindt het maar duur. Afspraken uit 2015 komen nu boven water en gingen via 3 miljoen naar 5,5 miljoen. De markt moet aangepakt maar wel betaalbaar zijn, en passend in de huidige tijd. We hebben anders leren kijken naar parkeren en autogebruik. Is het echt wel nodig? Wordt er gesproken met belanghebbenden? CDA vraagt om met een aangepast en goedkoper plan te komen.

“Vinden wij dat Ermelo van dit plan mooier wordt en vinden we het 5 miljoen waard?” vraagt Evelien Kars (PE) Ze vindt het een totaal gek plan en kreeg de steun van de bevolking tijdens hun actie op de Markt, afgelopen zaterdag. Er was tijdens de markt bijvoorbeeld volop plek om te parkeren in de huidige situatie. “En zo is het altijd”.

CDA en PE zien dat er al geld is gebruikt is uit het werkbudget en willen weten waar dat aan besteed is, het was nog niet vrijgegeven.

SGP vindt het een integraal plan, ook gezien de nieuwbouw van appartementen boven de huidige Aldi.

Brouwer, VVD wil vooruit. “Ooit ophouden met praten en dingen gaan doen. 360 plaatsen staat in het contract dus gewoon doen. En die bomen worden in de buurt herplant. “VVD gaat een motie indienen omdat standplaatshouders een plek moeten houden, dus minder parkeerplaatsen in de eerste fase om hen een plek te geven.

Liesbeth Urbach vindt we de Markt 2.0 nu mogen realiseren. Er is veel veranderd sinds 2015, hoe staan we er nu dan voor? Sluit alles nog aan op het huidige klimaat? Ze wil een nieuwe quickscan met belanghebbenden of het beeld van 2015 nu nog geldt. Zoals Bart Willemsen ook al voorstelde “Ga eens praten met mensen over hoe ze het nu vinden”.

HEE22, Han Wilhelm, vindt het een hopeloos ouderwets plan. “Parkeren in de binnenstad!” “Echt uit de tijd!” Bomen zijn wel heilig, vijftig bomen kappen is een half miljoen waard. “Dat gooien we weg!” “We hebben een groenvisie, 50 bomen kappen is hoe dan ook een verlies aan biodiversiteit”. Fietsparkeren is een probleem, dat zei PE ook al.

Garritsen (EE): voortschrijdend inzicht is ook wat waard. Voor hen is dit geen goed voorstel. Veel te duur, vindt Peter, het extra geld is buitenproportioneel. Er gaat teveel groen weg en er komt teveel beton voor terug.

Hij wil naar de overeenkomsten terug, tussen college en partijen. De Raad is budgethouder, zij kan andere keuzes maken. Waaronder “hoe gaan we met ons geld om?” Garritsen heeft ook ontdekt dat er uit het budget gelekt is.

Ronald van Veen gaat er per partij langs. Hij komt terug op de oude afspraak, eentje “met resultaatverplichting” en de Raad heeft het bestemmingsplan met 338 plekken zelf vastgesteld en is daaraan gehouden. “Vindt u nou dat het college de opdracht niet goed uitgevoerd heeft?” Gesproken is met initiatiefnemers, die hem houden aan de afspraak. As always is Ronald recht in de leer. Ronald sneert nog naar Evelien Kars dat het subsidiëren van bomen (zoals van de week op de socials van de gemeente gepromoot werd) de uitvoering is van de groenvisie maar dat dit toch echt een ander verhaal is.

Ronald wil niet in de overtuigingsstand dus hij neemt een tandje terug. “Het hoogteverschil in de markt moet weg vanwege wateroverlast en het zou maar zo kunnen dat bomen daar last van krijgen”. Dat moet nog uitgezocht.

Tweede termijn

Vijftig bomen kappen is een half miljoen zegt Han Wilhem (HEE22). Hoe dan? “Wateroverlast op de Markt is een probleem van de architect en niet van de Raad.”

Garritsen weet dat alles duur geworden is, maar geen 43%. In het algemeen begrijpt hij dat je je aan je afspraken moet houden. Maar, zegt de Raad van State, daar kan je van afwijken als er hele goede redenen zijn als het inzicht veranderd is. Een anterieure overeenkomst heeft inderdaad een merkwaardig randje, zegt hij. EenErmelo had het er laatst op instagram ook al over.

Brouwer, VVD, zegt dat zulke overeenkomsten wel degelijk belangrijk zijn, terwijl het daily practice is. Garritsen zegt dat de Raad er als budgethouder wel van af mag wijken. (Die overeenkomsten zijn inderdaad wat ingewikkeld, vermoedelijk komen we hier de komende tijd nog regelmatig op terug)

Ronald zegt dat de voorwaarde van de anterieure overkomst was dat het bestemmingsplan goed gekeurd zou worden en dat er daardoor een strak regime is afgesproken waar je je aan dient te houden. (Het is lang geleden allemaal maar inderdaad besloten door de Raad). Ronald wil nu dit plan eens een keer gaan afmaken, dat geld moet vrijkomen, aanpassingen kunnen niet meer. Hij begrijpt ook dat mensen zijn veranderd en meningen aangepast zijn maar hij wil die 338 parkeerplaatsen afronden, het kan niet door blijven lopen. “Waarschijnlijk heeft u het destijds wel omarmd.” “Als je het samenlevingsbelang wilt dienen kan je niet de samenleving gijzelen door geen besluiten te nemen”.

(Kortom, de gemeente doet wat afgesproken is. De Raad moet niet terugkomen op haar eigen besluiten.)

Evelien, PE, sluit af en zou willen dat de motie Kars-Van Veen (check) destijds niet afgewezen was. Die draaide om dat het resterende krediet pas na definitief ontwerp vrijgegeven zou worden. Ze verwijst naar het verschil tussen de rol van Ronald als raadslid en als wethouder.

(Al met al lijkt de Raad kort van memorie. Ronald is als dossierkenner keer op keer in staat de Raad te wijzen op eigen uitspraken en besluiten en is tamelijk meedogenloos. Zo ontstaat geen gesprek waarin gestreefd wordt naar oplossingen of ‘elkaar vinden’. De wethouder verklaart dan de discussie voor gesloten “omdat vroeger”. De Raad morrelt er aan want “later is allang begonnen”. Je krijgt er van die wonderlijke uitwisselingen van waarin niemand enige kant op beweegt.

Is de gemeente participant of een losstaande bestuurder die inspraak vraagt of krijgt? Welke bestuurscultuur wil Ermelo? Wie is het geheugen van de Raad? Er moet ook gezegd, de dossiers waar we nu over praten zijn ‘oud’. Dit college komt nauwelijks toe aan nieuw beleid of enige visie van henzelf.)

De Markt2.0-discussie gaat door naar een Raadsvergadering. Neem een stoeltje mee, dát wordt een lange avond.

Meer over de bomen en Markt 2.0 schreven we eerder.