Wethouder Weidema tovert eend uit hoed: productie Tomassen enorm omlaag

Liveblog Bestemmingsplan Tomassen Duck-To. Dat totaal anders ging dan verwacht.

Aan de beeldvormende tafel over het dossier Tomassen meldt de wethouder dat het bedrijf in overleggen met de gemeente de intentie heeft uitgesproken om de productie van eenden in de Driehoek drastisch af te schalen, eerst naar 6.5 miljoen maximaal en naar 6,1 miljoen eenden later in 2026. Op dit moment slachten ze 10 miljoen eenden.

Tomassen heeft eveneens de intentie uitgesproken om te verhuizen naar het Ecopark, mocht dat ooit mogelijk zijn. Tomassen gaat de vergunningsaanvraag wijzigen en samen gaan ze een overeenkomst afsluiten.

De Raad reageert overdonderd op dit nieuws, en haspelt zichzelf door spontane reacties. Leo van der Velden verbaast zich nog wel over de reactie van de heer Luitjes, EenErmelo, die in de krant (instagram) zei dat Tomassen ook kan afschalen. Nu hoort Van Der Velden datzelfde uit de mond van de wethouder. Hij vermoed een achterkamertje dat hij niet op prijs stelt.

De raadsleden schuiven van verrassing nog wat over en weer, hoe het dan moet met de bestemmingsplanwijziging, met planning, met de nieuwe informatie en valt terug op de toezegging van Wethouder Weidema dat er voor de 21e november een intentieovereenkomst komt die meegenomen kan worden in de oordeelsvorming van die avond. Een overeenkomst is een harde afspraak, geen losse wilsverklaring.

Liesbeth Urbach (CU) is ook overdonderd: “En nu?” Ze zegt dat de gemeente de taak heeft om de routing te duiden, te bepalen wat Tomassen in de tussenliggende tijd kan ondernemen en informatie te geven over wat er nu gaat gebeuren. (De overdonderdheid verbaast ons wat. De wethouder heeft overlegd binnen de coalitie, vast ook met haar)

Luitjes (EE) denkt dat B&W nu wel aan het werk kan en vraagt zich af of de Raad hierin nog een rol heeft. Hij feliciteert het college met deze intentie.

De wethouder snapt de opwinding die dit nieuws te weeg brengt en ziet de 21e november al snel dichtbij komen. Hij gaat eraan werken om het proces en de inhoud dan zo goed mogelijk presenteren. De gemeente koppelt alles de komende weken en komt met de schets van het totale proces en streeft naar een eindplaatje richting Ecopark A28.

Weidema geeft Van Der Velde gelijk. Het is allemaal politiek en hij heeft uiteraard gesondeerd bij de coalitiepartijen. Hij nodigt de oppositie uit om hen persoonlijk bij te praten over wat er de afgelopen weken gebeurde. Evelien Kars (PE) voelt het ook als een achterkamertje meldt ze. EenErmelo, de partij van Weidema en deelnemer in de coalitie, heeft die kamertjes immers tot verboden terrein verklaard. Hugo Weidema ziet het meer als een procespoging om verder te komen. Leo denkt er anders over.

(Weidema zei inderdaad dat hij ‘gesondeerd’ heeft, gepeild wat men er van vond. Dat is wat anders dan de hele coalitie informeren).

De oppositie wil toch weer over de nieuwe situatie aan de beeldvorming maar de rest ziet dat niet zitten, de meerderheid omarmt het voorstel van het College. Ruim op tijd voor 21 november komt de gemeente met veel informatie om de oordeelsvormende tafel te voeden, de volgende stap richting een besluit.

We hebben Hugo niet vaak zo zien glunderen. Het is een enorme stap vooruit in het schijngevecht tussen gemeente, Tomassen en buurt. Als Tomassen hard aangeeft terug te gaan naar de productie van 2016 is er voor niemand nog enige grond tot bezwaar, die productie was immers waar men naar terug wilde.