Liveblog Raadsvergadering 5 juli 2023: de Kadernota. Inleiding.

We bereiden ons alvast voor want niet alleen begint de Raadsvergadering al om vier uur (moet u ook vrij nemen?), er gaat ook iets gebeuren: die Kadernota gaat over ons geld tot 2027 en met al die plannen is men in de sport, op straat, in de cultuur het lang niet eens. Er staan zeker 10 moties te wachten, waarvan zes van Eén Ermelo e eentje van Progressief Ermelo. Die van Eén Ermelo worden op voorhand gesteund door de coalitie, die van PE gaat het niet halen maar daarmee zullen naar verwachting HEE21, PE en SGP in ieder geval het statement afgeven dat zij het gedachtegoed en de werkwijze niet delen. Herma van der Weide (VVD) gaat nu nog niet zeggen wat ze doet (“Ik loop nu met het hondje”).

Woensdag heeft iedere spreker zeven minuten tijd voor inzicht en mening. Met interrupties en al wordt het een laat diner. Dat is ingepland, en daarna gaan we gewoon door.

Intussen erkent het Rijk de disbalans tussen taken en financiering, iets dat gemeenten in de positie van Ermelo al een tijd proberen aan te tonen. Dat, plus de discrepantie tussen de meicirculaire en de kadernota, waarin je een bedrag van 2,7 miljoen kunt ontdekken, maakt de vraag urgent of de gemeente op deze manier wel moet bezuinigen of dat ze enorm voor de troepen uit loopt. 

Nieuwe bestuurscultuur

De nieuwe bestuurscultuur heeft geleid tot veel coalitieoverleg maar tot erg weinig collegiaal overleg. Het is in het Ermelo van 2023 niet meer zo makkelijk af te stemmen met elkaar waar je heen wilt, samenwerking te zoeken of samen op te trekken. “Het einde van de achterkamertjes” wordt dat genoemd maar het kan ook het het begin van de macht van een klein clubje zijn. Achterkamertjes zijn immers alleen ingewikkeld als je er niet bij mag zijn, wantrouwen is nu eenmaal vooral gebrek aan communicatie. In Ermelo lijkt het achterkamertje een middel te zijn geworden om diametraal de andere kant op te draaien. Eentje waar we op moeten letten.

Eén Ermelo ziet wel wat in het gelijkschakelen met Putten, waar de partij ook vandaan komt. “In Putten betalen ze 153 euro per persoon minder aan Meerinzicht dan wij in Ermelo”. Niet gezegd werd dat ze in Putten ca. 700 arbeidsongeschikten hebben en er in Ermelo meer dan 1.500 zijn. Zo gek is dat verschil dus niet.

De toon van de vergadering is gezet, wij zijn erbij met laptop en al en schrijven mee. Woensdag 5 juli om 16:00 uur. Je kunt het live volgen op deermeloschecourant.nl en meekijken kan via https://ermelo.nl/kijkmee.

Omwille van de leesbaarheid gaan we de liveblog in stukjes knippen, dit is de introductie. De link naar Deel 2 volgt zodra beschikbaar.