Liveblog Raadsvergadering 5 juli 2023. Kadernota, deel 2: Algemene Beschouwingen

Zeven minuten per spreker. Er is onrust, er komen veel moties, sommigen willen verandering in de plannen, anderen dat zeker niet. We begonnen om 16:00 uur. het wordt een enorme long read, zeker op je telefoon, op een computer is het doable maar als altijd staan de conclusies achterin. Succes ermee, blader er vooral doorheen. Tekst tussen haakjes () is onze duiding van een moment.

Hans van Daalen (burgemeester) opent de vergadering.

Algemene beschouwingen beginnen. Eerst de sprekers, daarna indienen en toelichten van moties, daarna eten en dan weer verder met reactie van het college.

Evelien Kars (Progressief Ermelo) mag als eerste. “Het rammelt aan alle kanten, en dat levert irritatie op” is haar opening. Ze heeft enorme bezwaren tegen de manier waarop de Kadernota gepresenteerd is. Waarom eerst onrust creëren en dan pas invullen? Er zijn geen amendementen op gekomen, niemand kan hier ook maar iets op aanpassen is haar idee. Ze mist onderbouwing van de voorstellen en vindt het stuitend hoe het gegaan is en mept de wethouder nog even om de oren met de mug (Let op, ze gaat in de tweede termijn zeggen dat ze met deze Kadernota niet gaat instemmen).

Jander de Blauw, CDA. Bij hem thuis is het heel normaal om niet meer geld uit te geven dan je hebt. Dat geldt voor hem ook in Ermelo en zo lazen ze de Kadernota. Doel is structureel sluitende begroting. Hij vindt het noodzakelijk om nu al te anticiperen op de 4.1 miljoen korting op het gemeentefonds in 2027 en nu beginnen geeft de gelegenheid erop in te spelen. Kaasschaven werken niet.

Hij vindt de Kadernota een prachtig plan en ziet geen nadelen in de bezuinigingen op het sociaal domein, noemt als voorbeeld de gemeentelijke gehandicapten parkeerkaart. Hij zegt ook dat ze Dindoa wel willen helpen “want die club is zelfstandig”.

Leo van der Velden (SGP) trekt een parallel tussen de storm van vandaag, waardoor veel van wat door hard werken bereikt is wordt vernietigd, en de Kadernota. SGP wil samenwerken met elk college en ieder plan maar de manier waarop het proces nu gegaan is heeft hem enorm teleurgesteld. Geen visie te vinden maar er is een technocratische koers gevolgd. En alleen geld uitgeven dat je hebt zoals de Blauw zei zou je thuis eens moeten proberen, dan neem je nooit een hypotheek. Hij vindt het met de moties net Sinterklaas. Daarin staan allerlei cadeautjes en er wordt vanavond enorm veel geld uitgegeven.

Hij heeft cijfers over personeel opgevraagd bij Meerinzicht maar die niet gekregen, hij vindt dat de Raad in dit stuk zich laatdunkend uitlaat over de bezetting daar. Meerinzicht was uitvoerende organisatie, maar die doen tegenwoordig ook beleid. Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben dat ook dus is dat niet dubbelop? De brei aan moties die vandaag komen zijn amendementen op de jaarstukken van vorige week en slaan niet op de Kadernota zelf. Dat meldde hij ook al in het begin van de vergadering maar zijn ordevoorstel om ze dus niet te behandelen kwam er niet door bij de rest.

Leo mept nog even dat hij niet begrijpt dat partijen met een C in de naam dit kunnen steunen. Ermelo is prachtig “en zelfs Puttenaren vestigen zich er” (hij doelt op Luitjes van EenErmelo). Hij vindt het bizar dat sommigen iedereen die voor 2022 in het bestuur gezeten heeft voortdurend de maat nemen en afgeschreven worden als fout. (Hij duidt weer op EenErmelo en met name Luitjes.)

Peter Garretsen (EenErmelo) wil met de Kadernota vooruit kijken met gelden die dus uit de jaarrekening komen en hij verklaart zo de “brei aan moties” waar vdVelden het over had. Het beleid “hand op de knip” werkt volgens hem. (Het gaat inderdaad bij hem uitsluitend om de cijfers en niet om de consequenties of het effect van bezuinigingen op dingendie Ermeloërs samen doen, zoals sporten). Volgens hem is de Ermeloër tevreden, zelfs met een understaffte gemeente en met de gelden die er zijn.

De accountant heeft dat in de jaarrekening gezet. Geld wordt daarom uit de begroting gedrukt want wat niet nodig is moet je niet uitgeven (er is blijkbaar nog wel wat te halen bij de Ermeloërs, laaghangend fruit). Hij wil een strategische visie om te weten waar de Ermelose bevolking echt wil. Gezonde financiële huishouding vraagt om een stevig fundament. Voor die visieontwikkeling wil hij van het college tijd.

Het proces waar Leo en Evelien over klaagden vindt Peter prima. Iedereen kon vanaf het begin mee doen en hij noemt het proces transparant. Dat partijen erover zeuren komt volgens hem door ervaring uit het verleden. Hij komt zo op de achterkamertjes, we schreven daar al wat over. Hij belooft dat zij vrijwel nooit zullen meewerken aan besluitvorming die niet openbaar is.

Herma van der Weide, VVD is blij met de Raadszaal en trots op Ermelo. Ze heeft uitgekeken naar de Kadernota 2024 (deze dus). Die van vorig jaar stond vol van de ellende van het vorige college zei het college toen. Maar ze ziet nu alleen nog maar ellende. Ze vindt dat adviseurs van buiten over broccoli en laaghangend fruit spraken en heeft daar geen respect voor.

De achterkamertjes van Peter ziet ze, alle vijftien moties zijn geschreven in kleine clubjes buiten het oog van de anderen. Herma is strak en helder, het proces was hopeloos en al die plannen hebben geen onderbouwing. Garretsen interrumpeert omdat hij vindt dat ze de adviseurs aanspreekt, maar dat mag hij niet van de burgemeester. Herma vindt dat deze plannen van Ermelo een onbetrouwbare partner maken en dat zullen Harderwijk en Zeewolde vinden.

“Wensdenken en volksverlakkerij” zegt ze. Cultuur wordt eenzijdig aangepakt door het Pakhuis te laten sneuvelen. Herma gaat helemaal los en dat doet ze met verve: “je maakt het dorp kapot”. Ze sneert nog even naar CU en CDA die een paar jaar geleden een lege kas achterlieten “maar goed, dat is historie”. Ook Herma protesteert tegen de advertenties van EenErmelo. Ze sluit af “Sloopwerk, niet overlegd, roeptoeterij. Het doet Ermelo te kort.”

Liesbeth Urbach, CU probeert de aandacht te vangen door een presentatie in te zetten. Ze zegt dat het ingewikkeld werken is voor hen in de Raad. Ze zoekt wat meer verbinding, ziet dat de krant een enorme invloed begint te hebben en spreekt de Stentor aan. Sluitende begroting is haar doel, of het lukt is een tweede. Ze zoekt naar draagvlak en draagkracht en benoemt eigenlijk polarisatie in het werken van de Raad met het college, ze wil liever samenwerking tussen alle raadsleden. (we vrezen dat je dan een ander proces moet voeren).

Altijd externe adviseurs inhuren is ook een slecht idee, er zijn goeie mensen in de gemeente aan het werk. (In de motie staat straks dat ze 75.000 in de cultuur willen investeren om te helpen bij de subsidieloze periode en dat is raar als je ook een ton wilt bezuinigen.)

Han Wilhelm (HEE22) leerde al van de profeet Paulus “het geloof is uit het gehoor” en juicht het streven naar een stabiele begroting toe. Han zegt net als Evelien, Leo en Herma ongeveer hetzelfde als wij aan bij de komst van de Kadernota neerpenden. Hij vindt het hele plan niks en hij wacht op de meerjarenbegroting. Had nog wel een mooie sneer naar ooit waardoor sommige grote sportclubs met banden met de politiek van toen nu nog steeds goed gesubsidieerd zijn.

Moties en uitleg

Iedereen geweest. Presentatie van de moties. Evelien Kars denkt dat het college te weinig tijd heeft gehad om het werk goed te doen en gunt hen graag die tijd. Proces, geen antwoorden, bijsturen niet gebeurd, ze heeft het allemaal al gezegd en presenteert haar motie: ze wil in september een debat. Motie is ondertekend door VVD, PE, Hee21.

Bert Visser (PE) heeft ook een motie maar begint met een verhaal over de grote stille heide. Ah, hij gaat het over de Schapedrift hebben. Daar stijgen de kosten en dat zonder steun van de gemeente. Motie was al vanaf maart in ontwikkeling, samen met de Christenunie en doet een beroep op het college om samen met het bestuur van de stichting te overleggen om een oplossing te vinden voor een structureel financieel tekort van 35.000 euro.

Garretsen interrumpeert, hij houdt ook van de heide maar gaat echt niet mee met die motie zegt zijn lichaamstaal. Hij wil weten of Visser het idee heeft dat de stichting zelf van alles doet om geld te maken. Die bevestigt dat. Visser wil nu geen geld maar een oplossing die door college en bestuur bewerkt wordt.

Cor Louwerse (CDA) vindt het prima dat beleid niet uitgeschreven is en dat klopt zegt hij, want een kadernota is een kadernota, een beleidslijn die later ingevuld wordt. Zero Based Budgetting heeft ook Cor bereikt. Hij gaat zes punten af die bewijzen dat het CDA gelijk heeft door de Kadernota vast te stellen. Welke motie hij gaat indienen is uit de tekst nog niet duidelijk (burgemeester had net gevraagd het een beetje zakelijk te houden).

Hij verdedigt de Kadernota met verve en vindt dat het geheel voldoet aan de wensen en dat niemand moet zeuren over “overval” en “geen beleid” want dat vul je later in. Herma mocht niet zeggen dat het geen beleid is, kom dan met je eigen beleid en maak alternatieven. Er is nog 4 miljoen over als je er vijf in de algemene reserves houdt. Die vier mogen wel uitgegeven worden aan het sociaal domein. Cor wil drie jaar extra aandacht voor laaggeletterdheid, samen met Danielle Terpstra, Jos vd Deure.

Sportvloer Dindoa wordt door Cor samen met PE, CU, EenErmelo en CDA graag gesubsidieerd tot 300.000 euro .

Skatepark moet terugkomen bij sluiting van Calluna omdat het een Jongeren Ontmoetings Plek is. Hij wil daar samen met PE, CU , EE geld voor.

Gemeentelijke Gehandicapten Parkeerkaart voor mensen die meer dan 100 meter kunnen lopen en dus niet in aanmerking komen voor een landelijke kaart. Tweehonderd meter vindt Cor mooi, wil de kaart toevoegen aan de exploitatie. Motie samen met CU, EE. Tienduizend euro aan kosten.

Leo duidt vervolgens op hilarische wijze de schrijffouten in de motie laaggeletterheid. Cor is not really amused.

Leo van der Velden (SGP) gaat vervolgens in op de moties, zij doen niet aan moties want er zijn er teveel en er ligt nog zat werk op de plank, dit verstoort de werkwijze. Hij had liever een gesprek gevoerd om te praten over de hoogte van de reserves. Hij klaagt dat er selectiviteit bij de coalitie heerst en voelt zich buitenspel gezet. Nu hebben we poen zonder plan en vaaggeletterdheid zonder dat we er fatsoenlijk over gesproken hebben.

Als de coalitie het zo wil dan haakt ie af. Garretsen vraagt nog even door of hij goed gehoord heeft dat Leo vindt dat het met gesloten deuren bedacht is allemaal. “Misschien heeft u in de tuin gezeten” reageert Leo en zegt dat hij niet gekend is in al die moties, er wordt geshopt, als je niet in de coalitie zit hoor je het een dag van te voren.

Louwerse vraagt vd Velden hoe hij denkt 7,5 miljoen te gaan bezuinigen. Leo antwoordt (wat hij zei over beleidsambtenaren in gemeenten en bij meerinzicht) maar vindt dat je wensen moet inventariseren. Louwerse zegt dat Leo niet verder komt dan 2,5 miljoen. Hij vindt dat de SGP best anderhalf jaar geleden met voorstellen had kunnen komen, SGP verwijst naar verkiezingsprogramma. Louwerse is pittig en dringt aan. Leo wil dat alles bespreekbaar is dat niet onder de wettelijke taak valt.

Schorsing, tot half zeven. Schrijf- en tikfouten halen we later weg. (Dit live blog wordt meegelezen tijdens de vergadering, dat bevalt ons)

Diner is voorbij.

Luitjes van EenErmelo aan het woord en dient zijn moties in: hij wil tijd kopen want we hadden vorig jaar opeens 13 miljoen over. Nu al alles vaststellen is misschien wat prematuur. Graag taakstellingen neerzetten in de begroting en later kijken of die maatregel (toeristenbelasting, Pakhuis) wel nodig is.

Henry Luitjes (EE) ziet al gebeuren dat bezuinigen op Meerinzicht een stroperige zaak gaat worden. Kunnen we voorkomen door een taakstelling te maken op dezelfde manier, voor als het nodig is doen en goed voorbereiden. Is Ermelo inefficiënt? Want zij in Putten en Nunspeet geven minder geld uit dan wij en hebben minder personeel. Hij zet er een datum op en wil het op 1 december 2023 weten. (Hij wil dus eigenlijk weten of Meerinzcht wel efficiënt is). Motie is samen met CDA en CU ingediend, evenals de volgende. (Dat wisten we al, deze moties zijn allemaal des coalitie).

Derde motie, hij wil tempo in de woningbouw en gaat geld beschikbaar stellen voor snelle ontwikkeling van het Calluna terrein, woningbouw hoe eerder hoe beter. “Wij (EE) zijn doeners”. Motie wil directe ontwikkeling van plannen op Kerkdennen en Calluna, visieontwikkeling kost 250.000 euro en wordt terugverdiend op de grondexploitatie.

Nog een motie: “Gaat Ermelo de hoogte in?” Dat klinkt als hoogbouw en hoger dan 4 verdiepingen. Appartementen zijn goedkoper dan grondgebonden bouwen. De motie wil onderzoeken hoe wij Ermeloërs tegen hoogbouw aankijken en dat mag max 75.000 kosten. Kan niet ten last van de exploitatie komen dus uit de algemene reserve.

Veiligheid fietsers op schoolroutes, gesteund door dezelfde partijen. EE wil een onderzoek naar een fietsstraat van centrum naar Groevenbeek. De kosten mogen 75.000 zijn en moet eind 2024 besproken worden in de Raad.

Deze moties tellen leuk op, EE wil 400.000 euro uitgeven. Leo vindt daar wat van, hij prijst de vanzelfsprekende logica die Luitjes lijkt te hebben. In feite zegt Leo dat Luitjes vindt dat niet uitgegeven geld gewonnen is, Leo vindt dat als we geld overhouden er te weinig mensen aan het werk zijn om het werk te doen. Ermelo terug naar een niveau van een ‘Veluws Dorp’ in plaats van een dorp op de Veluwe moet je niet willen.

Luitjes proeft dat Leo van der Velden nog meer vindt van de manier waarop hij spreekt. Hij leert nu de SGP hoe je je doelen kunt bereiken. Leo zegt dat hij een gezond gesprek nodig heeft en dat Luitjes een technocratische onderzoeker prettig vindt. En dan geld uitgegeven terwijl hij gelijktijdig zegt dat Ermelo piept en kraakt. Nu functioneert Ermelo bestuurlijk al minder omdat er tekorten zijn aan mensen.

Nog meer geld eruit halen gaat Ermelo verarmen. Dat erkent Luitjes en vindt dat hij het daar niet over heeft, hij praat over zijn inschatting van 5% aan lucht in de begroting over zaken die in de begroting staan maar er helemaal niet begroot hoeven te zijn. Voorbeelden niet aanwezig.

Leo wil een bestuursorgaan in Ermelo, samenwerken met de coalitie en niet de vorm en manier die nu gebruikt is.

Kars vraagt zich af of Luitjes de uitkomsten van het maatschappelijk raadsprogramma kent waaruit kwam dat Ermelose inwoners zeer gesteld zijn op hun landelijke omgeving. Wat wil je dan met hoogbouw en waar? Luitjes wil weten hoe Ermelo in de breedte daarover denkt. Zo te horen ziet hij wel kansen voor hoogbouw op Calluna.

Kars zegt dat het onderzoek “vooruitstrevend” eerder al gedaan is door de SGP maar ze hoort net als wij dat hij voor hoogbouw Calluna op ‘t oog heeft. Ze gaat door met Meerinzicht, wat nou als de bedachte bezuiniging niet gehaald wordt?

Luitjes denkt niet dat door kritisch praten over Meerinzicht een bom onder de samenwerking komt. Maar als het niet gehaald kan worden en daardoor een lager bedrag, dan moeten we elders in de samenleving gaan zoeken. Hij doet op niveau aan Meerinzicht slopen: “Wil Ermelo niet laten bloeden voor Meerinzicht” (een Mexit)

Mevr. Vrijhof, EE, heeft ook een motie: de dierenweide op Veldwijk moet ergens terugkomen want zoiets is belangrijk als sociale ontmoetingsplek. De gemeente moet kijken waar de kansen er komen om er een aan te leggen, en de kosten mogen € 5.000 eenmalig bedragen. Exploitatie moet door derden gedaan worden. (Geen idee waarom je dat als exploitant moet willen). Leo zegt dat er geen plan is en dat bij EE geldt “Geen Plan Geen Poen”. Brouwer VVD vraagt zich af of er niet nog meer dierenweiden zijn en hij ziet die 5.000 euro niet als genoeg voor de realisatie van zo’n weide. EE denkt echt dat iemand anders dat gaat betalen.

Herma vd Weide VVD vindt het verwarrend, nu dienen we moties in met praatjes dus als je geen motie hebt heb je geen praatjestijd.

ChristenUnie Liesbeth Urbach heeft twee moties en Jos vd Deure komt ook nog met één. Ze bespeurt de tweestrijd over samenwerken, gezien en gehoord worden tussen coalitie en de anderen en roept de burgemeester op om na de zomer te werken aan verbinding. Er komt nu een motie over vergroening, sneller van het gas af en plannen daarvoor financieren met 75.000 euro.

Cultuursector en bezuinigingen. Samenwerken, alles in één pot en gebruik maken van elkaars expertise. Liesbeth wil 75.000 aanwenden om dat te leren realiseren. Een educatief programma, activiteiten om te leren, voor scholen, doelgroepen in de brede zin waarin zowel recreatie als cultuur samen gaan werken. Het gaat erom om geld te besparen op subsidies, zij komt met een vaag idee om organisaties samen te laten werken maar het is totaal niet uitgedacht, overlegd of gesondeerd. (Benieuwd wie hier voor kiest. Het Pakhuis deed dit al immers).

Van Der Velden wil weer een gesprek, geen beleid per motie. Urbach zegt dat ze dat zeker willen en doen – maar eerst iets vaststellen en het er later over hebben (ze pompt lucht in de begroting pompen, je hoort Leo lachen).

Van der Deure wil het centrum van Ermelo voor 25.000 euro te vergroenen. Meer bomen, struiken en bloemen en bewustwordingscampagnes. EE , CU en CDA steunen de motie (werd later ingetrokken).

Kars vraagt ook of dit een werkbudget is en hoe de verhouding is met het budget dat in de kadernota staat. vdDeure wil gewoon extra geld uitgeven om de kwaliteit te bieden die we willen. Tikje: “is dit compensatie van het groen dat verdwijnt in Markt 2.0”?

Iwan van de Broek houdt zijn maiden speech, hij wil bouwen voor jongeren op het terrein van de Balverszaal. Interrupties horen niet bij een maiden speech en worden door Hans van Daalen dan ook resoluut afgewezen.

Het College gaat even overleggen, schorsing van tien minuten.

Het College reageert

Hugo Weidema namens het College dankt voor de ingebrachte beschouwingen, duidelijk hoe politiek gezien de hazen lopen. Hij reageert op vragen, en over moties. Hij hoorde de vraag van Leo over de formatie en die van Luitjes over de 5%. Hij kan de SGP lastig beantwoorden, er komt een nieuwe personeelsbegroting en die is onderdeel van de discussie rond Meerinzicht. Losse cijfers uit het verleden zijn er, maar liever debat over de toekomst.

Leo reageert, mag eigenlijk niet maar met al die onderwerpen wordt het volgens van Daalen onhoudbaar. Van der Velden vraagt of Meerinzicht een uitvoeringsorganisatie is, Zeewolde heeft nauwelijks ambtenaren van zichzelf, hoe ziet Meerinzicht 2.0 er uit? “Ik wil u helpen.” Hugo wil gedegen terugkomen op Meerinzicht.

De 5% aan lucht in de begroting. PE heeft vragen gesteld die niet beantwoord zijn, en dat klopt, routing tussen griffie, college en organisatie liep niet. Hugo gaat antwoord bouwen maar dat duurt even want die vragen zijn omvattend. Kars zegt nog even hoe dan want haar vraag was op papier ingediend. (het is inderdaad structureel dat haar vragen niet goed beantwoord worden.)

Vijf procent is inderdaad onderuitputting, dus niet gebruikt geld. Dat kan beter, 75% pakken ze mee als bezuiniging maar ze kijken wel of dat geld besteed had kunnen worden als er voldoende mensen in dienst geweest waren. Luitjes heeft het overigens over overbudgetteren en dat laat hij weten.

Moties, hij doet het op volgorde maar wij hebben die nummers niet dus dit wordt een bende. We pakken de krenten eruit.

Motie 7, woningbouw hoe eerder hoe beter. Hugo voelt de urgentie en meldt dat gister in de collegevergadering een Project Start Document is vastgesteld om dit te gaan doen. Hij zegt ook dat ze niet verwachten dat er veel winst gemaakt gaat worden op Calluna want sociale woningbouw gaat geld kosten. Leo denkt dat het geld ervoor dus ook geschrapt kan worden want er is al een normaal werkbudget van de gemeente. Hugo wil het extra budget best gebruiken als een extra push maar kan inderdaad misschien wel zonder.

Motie 9 Tijd kopen: Hugo snapt de commotie en had die liever niet gehad dus hij omarmt die motie, al moeten we niet gaan afstellen en met PM posten werken. Provincie wil geen taakstellingen in de begroting, wellicht komt er een ander formulering. Kars vraagt of er ook een afweging is om de kadernota niet vast te stellen maar voor kennisgeving aan te nemen. “Nee” zegt Hugo, “de kadernota schept kaders en die moet je wel innemen”.

Hugo gaat inderdaad op een technocratische manier in op het proces, ze wilden vergelijken met enigszins vergelijkbare gemeenten. Ze willen echt vanaf het begin de discussie aan en daarom is het niet “doorgekookt en platgewalsd”. Kars zegt dat als je kaders vast stelt je het met de achtergronden wel eens moet zijn. Dat is zij niet, dus wat doe je daarmee? Hugo wil kaders bespreken en dan de achtergrond meenemen. (Een cultuurverschil van heb ik jou daar klinkt weer op)

Motie 10, Meerinzicht. College wil ruim de tijd nemen om de bezuinigingen te realiseren, ook met goed overleg met de partners als de gemeenten in Meerinzicht. Hugo geeft aan dat er nogal wat aandachtspunten zijn en vindt de motie waardevol omdat de Raad aangeeft behoefte te hebben aan een Meerinzicht-evaluatie.

Van Putten en Nunspeet en hun kosten weet Hugo dat overhead nogal anders geïnterpreteerd kunnen worden en gedefinieerd. Hij kan niet beloven dat ze dat voor 1 december weten, ze moeten op de koffie daar om te onderzoeken wat zij verstaan onder ‘overhead’.

Motie 14: Bouwen voor jongeren bij de Balverszaal. We zijn ermee begonnen dus dit nemen ze mee. Pieter Stam vind dat het budget van een ton voor een beperkt perceel best veel is, Hugo geeft aan pas geld uit te geven als het echt nodig is en ziet deze gelden als incidenteel en vindt het lekker om dat geld te hebben om tot een snelle realisatie te komen.

Motie 15, Leren en beleven van Urbach. Hij vindt het sympathiek maar heeft moeite om te begrijpen hoe het ingevuld moet worden. Dat doet hij graag in gesprek met de initiatiefnemers en anderen. Hij nodigt een ieder uit voor de koffie. Urbach wil wel graag het budget begroten. Brouwer heeft ook wat last van de manier waarop moties opgesteld zijn, zowel taalkundig als bedoeling en hij wordt direct gesteund door Bert Visser. Brouwer ziet geen plan, heeft moeite met die poen.

Motie 16 wordt door het college ontraden, dat is die van PE over de Kadernota: “kadernota moet een solide basis zijn voor het maken van keuzes” en precies dat is de intentie van het College en dat willen ze verder gaan uitwerken. Evelien wil toch graag dat de Kadernota slaagt, Hugo ziet dat het niet aankomt bij Kars maar dat hij blijft bij uitwerken richting de begroting in november.

Sarath Hamstra, Wethouder Sociaal, doet de andere moties. Ze zien graag dat Dindoa een vloer krijgt en praten eind augustus met Dindoa verder. Kars is er blij mee want daar zag het tijdens de Beeldvormende avond nog niet naar uit. Leo (SGP) is perplex over het gemak waar de wethouder nu geld omarmt. Iemand zegt “ik heb dit nodig” en dan krijg je het, zonder ambtelijk advies, zonder kader en zonder overleg, dit komt de hele tijd terug.

Sarath reageert geprikkeld en voelt zich persoonlijk aangepakt. Hij vindt dat ze niet lichtvoetig met beleid omgaan. Er is zonder beeldvorming makkelijk een precedent te scheppen. Leo wil ordentelijke besluitvorming.

Brouwer vraagt of iemand de motie kan uitleggen en wil eigenlijk oordelen over moties die men snapt. Het Dindoaproces was lopend, dus het College snapte de motie wel. Het valt Kars op dat er soms inderdaad meer zorgvuldigheid moet zijn want zij wist niet dat het gesprek gevoerd werd en dat had ze verwacht te weten. Eerder werd ze naar de begroting verwezen. Sarath snapt dat.

Motie Laaggeletterdheid, in Ermelo rond de 4.000 mensen. De bibliotheek doet al best veel, regionaal en lokaal met taalhuizen, kinderprojecten. Als Sarath de extra 50.000 over drie jaar aanvullend mag gebruiken vindt hij dat fijn. Leo wil natuurlijk wel die projecten maar wil weten hoe je dat gaat meten en dit gaat weer buiten het proces om. Sarath vind het fijn, maar ondanks dat zegt Rene Arts dat hij er niks van snapt. Hij vindt de motie gek want er is al van alles gaande. “Lijkt op een motie met als enige reden dat ie omarmd wordt omdat-ie door de coalitie wordt ingediend.”

Sarath vindt het randvoorwaardelijk om mensen mee te laten doen in de samenleving. Van de 43 miljoen in het sociaal domein gaat er maar 30.000 naar laaggeletterdheid, en iedere verhoging is meegenomen. Sarath over de parkeerkaart: hij ziet het als verruiming van het beleid en vindt het een mooi plan. Leo vd Velden komt weer even langs. “Weer een voorbeeld van iets dat opkomt. En dus gaan we het doen.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare parkeerplaatsen in het centrum bijvoorbeeld? Weten we niets van. Zo maak je geen beleid”. Hij wil het inzichtelijk hebben. Brouwer (VVD) zegt ook dat het logisch is dat je meer druk hebt en dat die met meer gehandicaptenplaatsen vanzelf toeneemt. Hij vindt ook dat er niet over nagedacht is. Cor Louwerse als indiener zegt dat er geen parkeerplaatsen bijkomen.

Sarath over het skatepark. Hij stond op de foto met de jongerenraad van de week, er was geen ruimte gereserveerd op de Zanderij en hij omarmt de motie. Fijn dat ze zelf met crowdfunding mee gaan werken.

Ronald van Veen doet nog een paar moties. Schapedrift: motie is niet nodig, de aanbesteding voor beheer van de heide loopt al en dat moet vanwege het bedrag (wonderlijk dat niemand dat wist). Hoe het gaat worden zullen we later zien. College kan leven met de motie als de “structurele” woorden eruit gehaald worden. Leo van der Velden komt langs dat dit geen beleid is en hij vindt dat organisaties betaald moeten worden voor werk dat ze doen, zoals de Schapedrift doet.

Hij vindt dat de reactie van de wethouder beter had kunnen zijn maar omdat er een aanbesteding loopt nu geen motie moet worden aangenomen. Luitjes snapt niet waarom er aanbesteed wordt op “begrazing” maar dat heeft inderdaad met het bedrag te maken. Luitjes weet niet hoe aanbesteden werkt.

Veilig naar school, fietsstraat. Sluit aan bij uitvoeringsplan van de mobiliteitsvisie.

Dierenweide. Prima vindt Ronald maar hoe die meerkosten te dekken als er geen beheerder te vinden is, wie gaat dat dan betalen? Zo ook de motie over groen in het centrum maar er is nog geen dekking voor onderhoud. Leo zegt “daarom zegt het college normaal ‘en daarom ontraden we de motie’. Maak het concreet!”

Laatste motie: groen innovatiefonds. Sympathiek maar College wil het betrekken bij het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Schorsing tot half tien.


Tweede termijn

Er zijn geluiden om hier wat sneller doorheen te gaan, kijken of het lukt.

Evelien Kars dankt Liesbeth Urbach om dit traject te gaan evalueren om hier als Raad beter van te worden. Dit vond ze niks. PE gaat de jongerenwoningbouw niet steunen, er is al beleid dat loopt. Woonvisie ook uitvoeren, niet steeds onderzoeken. Tijd en Zekerheidmotie lijkt enorm op die van PE, “die afgeraden wordt”.

Ze steunen hem vooralsnog maar even niet. Benchmarks voor Meerinzicht zijn duur, waarom weer onderzoek en het proces verstoren. Het groene centrum roept teveel vragen op want ook dit is adhoc. Ze wil gedegen beleid. De eigen motie brengen ze in stemming om een signaal af te geven over het gevoerde proces.

Rene Arts komt ook weer eens in beeld, hij merkte dat hij door Leo steeds ingehaald werd op weg naar de interruptie. Hij had verder een geestige bijdrage over van alles en nog wat, alleen kwam de kat kwam op de laptop liggen dus we konden niet verder.

Wij kijken inmiddels bijna net zo scheel als hij maar Tosti is weer van de laptop af, de Raad inmiddels wat verder. Leo van der Velden gaat langs de moties en waarschuwt de wethouder snel dat het een keer ophoudt met kritiek krijgen op vorige colleges. Hans van Daalen interrumpeert en zegt toe dat ze het proces van samenwerking na de zomer inderdaad gaan evalueren, en dat het ook al op de agenda stond. Leo gaat weer door op het proces, ook de gehandicapten parkeerkaart hoort via het BOB-model ingevoerd te worden, met ambtelijke ondersteuning en al. “Maar doe maar” zegt hij tegen Louwerse (CDA). “U heeft ons toch niet nodig.” Het zal je niet verbazen welke moties hij steunt en welke niet.

Aardige discussie tussen Luitjes en van der Velden waaruit blijkt dat er een enorm verschil van inzicht is. Luitjes zegt dat “dit de manier is waarop je een Kadernota aanvliegt en zo doet EenErmelo dat”. Leo vindt dat EenErmelo niet bepaalt hoe je zoiets doet maar dat je het als Raad besluit.

Luitjes gaat door op de moties. Geen conclusies trekken uit reservering van geld voor plannen, als er straks geen plan is komt er geen poen maar verder steunen ze hun eigen moties. Ze hebben honger bij EenErmelo en willen actie om her en der accenten te kunnen leggen en door te kunnen gaan. (Dat de tegenstelling in de coalitie niet opvalt verbaast ons.)

Brouwer (VVD), nu weer met jasje aan, wil graag een plan voor de vloer van Dindoa met onderbouwing en al voor de lange termijn. Ze steunen daarom de motie niet. Ook op de andere moties graag meer onderbouwing want “het loopt allemaal wel los” is geen beleidsgrond. Dat hij het skatepark afschiet is natuurlijk wel jammer maar om voor de aanmoediging van dit idee van de jongerenraad 85.000 euro te fourneren vindt hij te veel van het goede. Kom eerst maar eens met een plan. SGP gaat er ook niet in mee. Geen beleid, geen idee, geen onderbouwing.

Brouwer zegt dat Calluna leuk met Kerkdennen in elkaar gevouwen is, en prima voor de emotie maar die twee terreinen hebben niets met elkaar te maken. Woningbouw nu en daar is opgenomen in het normale werk zegt van der Velden en dat vindt hij prettig.

Hans van Daalen merkt dat de energie wat wegzakt in de vergadering. (Joh, we zijn 6 uur bezig.)

Van der Deure trekt zijn motie in, Motie 12: groen centrum. Hij luisterde naar PE en SGP.

Han Wilhelm (HEE22) sluit het debat. Hij zweeg in de eerste termijn dus gaat ze nu wel allemaal langs. Vroeg zich af wat het civiele effect van coalitiepartijen is die moties indienen waar het college al mee aan de slag is gegaan. “Wat is dit, achterkamertjes?” Hij steunt de motie Schapendrift niet maar wordt onderbroken door Louwerse die “niet wist” dat het college bezig was met zaken in de motie. “Dat is dualisme” zegt Louwerse. Dindoa wil Han niet, hij wil structuur en dus herziening subsidiebeleid inzake sport.

Motie laaggeletterdheid heeft hem niet kunnen overtuigen, de parkeerkaart evenmin. Ermelo moet fietsvriendelijker worden en de fietsveiligheid moet meegenomen worden in een integrale behandeling, niet even snel een onderzoekje doen.

Hij ziet een effeciëntieslag bij Meerinzicht wel zitten dus steunt die motie, de dierenweide daarentegen kan het schudden. Dat het Pakhuis bezuinigd wordt met een ton en 75K via de motie van Urbach weer weggegeven wordt aan iets anders ziet hij niet voor zich. Hij snapt de rest van de motie evenmin. Motie 16, van PE, noemt hij “de beste motie die er was”.

Schorsing, we gaan hierna stemmen en het zal ons verbazen dat het anders gaat dan we gister al schreven. VVD, SGP, PE en HEE22 steunen er vrijwel geen, coalitie steunt vrijwel alles. Han Wilhem vroeg “Kunt u dit uitleggen aan de samenleving?”

Afsluiting

We wisten dat dit een taaie avond zou worden en dat is gelukt. iedereen sprak veel maar zo kan je je mensen dit vergadertechnisch toch niet aandoen? Een opsplitsing van deze avond in kortere onderdelen lijkt ons een enorm goed idee want de inhoud van de debatten was zeker niet op niveau. Iedereen voelt de druk, iedereen wil door. Wij hadden rond half negen ook een melding staan dat we er mee op hielden maar hebben het uiteindelijk toch tot de stemming volgehouden.

Inhoudelijk is het wonderlijk. Er zijn coalitiepartijen die roepen dat ze de knip op slot hebben maar vervolgens uit de algemene reserve riant putten om cadeaus weg te geven aan mini doelgroepen. Oppositie begrijpt daar niets van en wil controleerbaar beleid via het afgesproken BOB-Model (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming). De cadeaus halen het bob-model onderuit.

Er is sprake van een groot cultuurverschil waarin vooral de positie van CU en CDA zich nog moet ontwikkelen. De sfeer was niet best, de route die het college nam is verdedigbaar, de communicatie er omheen liet te wensen over. De onrust in de samenleving en dan vooral bij sport en cultuur moet ongedaan gemaakt worden maar dat gaat nu minder makkelijk.

Hans van Daalen en zijn team hebben een klus voor te bereiden in de zomer want dit ontaardt bij de komende begroting anders in nog moeilijker, en de komende jaren in onhandelbaar.

En dan stemmen.

Kadernota zelf. Voor EE, CU, CDA. Tegen HEE22, VVD, SGP, PE. Aangenomen 12 tegen 8
Motie 1 Schapendrift: EE, CU CDA, PE . Met 15 voor aangenomen. Peter heeft meegestemd.
Motie 2 Dindoa. Voor: EE, CU, CDA, PE. met 15 voor aangenomen
Motie 3 Laaggeletterdheid: EE, CU, CDA. met 12 om 8 aangenomen
Motie 4 Parkeerkaart: EE, CU, CDA, PE. met 15 om 5 aangenomen
Motie 5, Skatepark: EE, CU, CDA, PE. met 15 om 5 aangenomen
Motie 6, Veilig naar school: EE, CU, CDA. met 12 om 8 aangenomen
Motie 7 woningbouw hoe eerder hoe beter: EE, CU, CDA. De rest is tegen. Aangenomen.
Motie 8, de hoogte in: EE, CDA, CU. aangenomen.
Motie 9, tijd kopen: EE, CDA, CU. Aangenomen.
Motie 10, Meerinzicht. stemverklaring VVD. Herma is van mening dat er wat moet gebeuren maar de manier waarop we het nu aanvliegen maakt ons onbetrouwbaar. Voor: EE, CDA, CU, HEE22.
Motie 11, Dierenweide. EE, CDA,CU en PE
Motie 13, Groene innovatiefonds: Visser PE gaat steunen omdat het een bijdrage levert aan het duurzaamheidsfonds terwijl ze weten dat er nog meer geld ligt. EE, CDA,CU en PE. Voor 15.
Motie 14, bouwen jongeren Balverszaal. VVD is voor bouwen en dat kan snel maar plannen zijn er al, nu geen ton uitgeven aan onderzoek. EE, CDA,CU voor. De rest tegen. Aangenomen.
Motie 15, Leren en beleven van Urbach. Brouwer VVD snapt het nog steeds niet en wil in overleg. EE, CDA,CU. (raar verschijnsel dit)
Motie 16, kadernota perspectief en visie. Van PE. Verworpen met 12 tegen en 8 voor. Dat was geen verrassing.

We wensen de Raad nog een mooie avond met de rest van de agendapunten – met hopelijk een biertje achteraf – en zwaaien onszelf uit.