Progressief Ermelo verbolgen over actie van Eén Ermelo

De fractie van Progressief Ermelo is verbolgen over het recente persbericht van Eén-Ermelo.

Hierin betichten zij andere gemeenteraadsfracties van achterkamertjespolitiek rond het bezoek van de Gelderse gedeputeerde Ans Mol. Zij bezocht op 30 augustus Ermelo, in het kader van het te realiseren windmolenpark.

Progressief Ermelo distantieert zich van de opmerkingen van Eén Ermelo en zal dit a.s. woensdag 6 september ook inbrengen bij de Politieke Tafel inzake Motie Windpark Horst & Telgt.

PE: Eén Ermelo was er gewoon bij

“lk ben verbouwereerd” reageert PE-raadslid Bert Visser. “Toen het aanbod vanuit de Provincie kwam, heb ik tot tweemaal toe aangegeven dat dit bezoek om politieke redenen in een openbare raadsvergadering zou moeten plaatsvinden. Eén-Ermelo was daarbij beide keren aanwezig.”

“Desondanks heeft de Agendacommissie, die gaat over het inrichten en vaststellen van de raadsagenda en die onder het voorzitterschap van Eén Ermelo staat, beslist dat het bezoek van de Gedeputeerde op een zogenaamde Diversenavond bij de Themacommissie Windpark moest plaatsvinden. Met inderdaad tot gevolg dat de pers niet aanwezig was en de bespreking niet is uitgezonden. Dat gebeurt immers enkel op de woensdagavonden wanneer er Politieke Tafels zijn.”

Eén-Ermelo is, zo vindt Progressief Ermelo, meer dan medeverantwoordelijk voor deze door henzelf bekritiseerde agendering.

Tweespalt

PE meldt: “Het geeft geen pas en het is ook niet eerlijk om dan achteraf via de media de vermoorde onschuld te spelen door een persbericht te verspreiden met woorden als ‘wij zijn gefrustreerd’, ‘opzettelijke geheime ontmoeting’ of ‘achterkamertjespolitiek’. Al helemaal niet omdat twee van hun eigen raadsleden aanwezig waren en een actieve bijdrage hebben geleverd aan de invulling van die avond.”

Eén-Ermelo vermeldt in het bericht dat ‘Transparantie leidt tot vertrouwen’. Progressief Ermelo onderschrijft die gedachte maar merkt op dat dit soort acties niet leiden tot samenwerking in de raad en tweespalt veroorzaakt in de Ermelose samenleving. “Daarom is PE diep teleurgesteld” .