Wethouder Hamstra staat op plek 16 voor het CDA in de Tweede Kamer

Vorige week hadden we een gesprek met Sarath Hamstra, de wethouder van welzijn. Niets in dat gesprek wees erop dat we een paar dagen later via de Stentor gingen vernemen dat hij gesolliciteerd heeft naar een plek in de Kamer. De verrassing zal algemeen zijn.

Het landelijke CDA maakte dit weekend bekend dat wethouder Hamstra op plaats 16 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat. Dat Sarath ambitie heeft is bekend. Hij kan het ook. In een gesprek, in de Raad en op straat is hij eloquent, hij weet het te verwoorden en heeft z’n spullen voor elkaar. En hij blijft zichzelf.

In de Tweede Kamer wil Hamstra werken aan armoedebestrijding. Hij vindt het niet kunnen dat zoveel mensen in moeilijke omstandigheden leven en dat liet hij in verschillende raadsvergaderingen zien. Mensen die moeilijk kunnen lezen en zich niet kunnen redden, het gaat hem aan het hart.

In de Stentor constateert hij dat je als wethouder aan een paar knopjes kunt draaien maar dat het bereik matig is. Als Kamerlid kan je meer bereiken. Dat heeft hij zich nu ten doel gesteld.

Verkozen? Dan stopt hij als wethouder

“Word ik gekozen dan ga ik naar Den Haag en stop ik als wethouder. Als ik dat niet zou doen is het kiezersbedrog” zo meldt hij in de krant.

Wat vindt Ermelo daarvan? Hij is gekozen voor een periode van vier jaar en er is nogal wat te doen. Laaggeletterdheid is bovendien een van zijn speerpunten.

IDO, de bibliotheek als drager van digitale weerbaarheid

Het gesprek dat we voerden ging over IDO’s, Informatiepunten Digitale Overheid. IDO en Basisvaardigheden zijn een taak van de bibliotheek geworden: mensen helpen om te gaan met een efficiënte overheid die alles digitaal doet en tegelijk constateert dat lang niet iedereen dat kan bijbenen.

De Koninklijke Bibliotheek maakt beleid en trainingen, provinciale steunpunten ondersteunen bibliotheken en die laatsten voeren het werk uit. Een rolaanpassing van formaat.

Wij zijn benieuwd waar Ermelo staat. In Overijssel en Gelderland zijn gemeenten waar IDO en Basisvaardigheden al lang aan staan, wanneer komt het in Ermelo van de grond? Zodoende een gesprek aangevraagd over dit onderwerp maar toen bleek direct dat er een plan in the making is dat binnenkort naar buiten komt en via de Raad gaat.

Een plan is nodig want het vraagt nogal wat van de bieb en er moet resultaat behaald worden: er komt voor IDO een bedrag van € 27.000 geoormerkt geld aan dat besteed moet worden aan digitale weerbaarheid van Ermeloërs.

De bibliotheek is straks ontvanger en uitvoerder, het geld is niet bedoeld om een pand mee te verbouwen, er moet echt iets gebeuren. De gemeente is regievoerder en financier, én beoordelaar van het resultaat.

DigID is lastiger dan je denkt

Wij merken op de zaak dat het met de digitale weerbaarheid van een deel van de bevolking nog niet meevalt. Dat we benieuwd zijn wat Ermelo met de IDO gaat doen lag daarom voor de hand maar doordat het plan al ruim in de steigers staat waren we er met Sarath snel over uitgepraat en is de volgende stap over dit onderwerp een gesprek met de directeur van de Bibliotheek NW-Veluwe.

Van wethouder naar Kamerlid

Sarath wil door. Hij kan als wethouder aanblijven als hij niet in de Kamer gekozen wordt, zegt hij. Ermelo heeft nog wat tijd maar ben je relevant als je weg wilt, is zijn sollicitatie naar een Kamerzetel voor Ermelo een goed plan?

Ondanks dat we begrijpen wat hij zegt en respect hebben voor zijn motivatie, was het niet charmanter geweest de eerste termijn als wethouder vol te maken zonder tussentijdse sollicitaties?

Het CDA in Ermelo kan op zoek naar een nieuwe wethouder. We gaan geen koffiedik kijken maar zien in de fractie de opvolger niet. Iemand van buitenaf die in deze coalitie de post van Welzijn kan overnemen?

Daardoor heeft het bericht van Hamstra zo zijn gevolgen voor de Ermelose politiek. Gezien de verhoudingen kunnen we ons indenken dat er de komende Raadsvergadering door coalitiegenoten kritische vragen gesteld worden.