Progressief Ermelo wil besluit Tomassen Duck-To uitstellen

In een persbericht geeft Progressief Ermelo aan dat de ruimte om tegen een Verklaring Van Geen Bezwaar inzake Tomassen Duck-To te stemmen niet groot is. Het is duidelijk dat ze het een lastig ei vinden, er zijn immers regels voor, zoals wij de afgelopen week al schreven, de Raad kan eigenlijk geen kant op.

Om zeker te weten dat de boel goed in elkaar steekt vraagt PE om een juridisch advies zodat alle 21 raadsleden bij het nemen van een definitief besluit goed geïnformeerd zijn, zodat zij weten wat wel en wat niet kan en wat de consequenties zijn van ‘tegen’ of ‘voor’ stemmen zijn, of de juiste afwegingen zijn gemaakt ten aanzien van de ingediende bezwaren en zienswijzen. De vraag of het klopt dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld hoeft te worden duidt op onzekerheid over de inhoud van de toelichting die de gemeente de afgelopen week gegeven heeft.

De formulering van de tekst van het bericht van PE duidt in zijn geheel op onzekerheid. Het is te groot en te ingewikkeld geworden en ondanks dat de gemeente het de afgelopen raadsvergadering zorgvuldig formuleerde is het te begrijpen dat de politieke partij steun zoekt aan de juridische kant. Gezien de beraadslagingen vermoeden wij echter dat de oproep van Progressief Ermelo geen voet aan de grond gaat krijgen. Geen idee of dat beter is, maar dit proces afronden is ook een ding. Wij noemden het ‘vacumeren’ en dat is ook de ruimte die de gemeente aan Tomassen geeft: nul, niks, niets, verder dan dit ga je niet. Een duur juridisch onderzoek van een externe partij dat vervolgens afgeschoten wordt is immers geen goed idee.

Lees het verhaal van Progressief Ermelo:
https://www.progressiefermelo.nl/2022/12/13/het-juiste-besluit-over-tomassen-duck-to/?fbclid=IwAR11PMxzvRhV6xN_e4zH2SRFGwLU2FYR8vD01jmi756dk3iquayp5woe7Yg