Parkeernorm-overschrijding gemeentehuis mag van SGP Ermelo niet leiden tot het uitdelen van boetes

De gemeente Ermelo verspreidde 23 januari het bericht dat parkeren op het middenstuk van het Raadhuisplein een boete oplevert, mensen werd aangeraden daar rekening mee te houden. Het probleem is alleen dat het daar tjokvol staat en met een reden.

De SGP, bij monde van fractievoorzitter Leo van der Velden, reageerde bliksemsnel met schriftelijke vragen aan het college. Door de afname van parkeerplaatsen op de Markt vanwege opslag van bouwmateriaal en ruimte voor de verbouwing van de Plus is er al een tekort aan parkeerplekken, zo is de redenering van Van Der Velden. Ook zijn er door de komst van organisaties als bibliotheek, Welzijn Ermelo, Uwoon, politie en veel anderen, meer parkeerplaatsen in gebruik maar is het aantal plaatsen niet overeenkomstig de parkeernorm aangepast. Over dat onderwerp stonden enkelen zaterdag bij DVS ook te praten, gelijkheid is een groot goed, vooral als het voor iedereen geldt en overal. De handhaving van de parkeernorm rond het gemeentehuis is nu niet gelijk aan bijvoorbeeld de situatie bij New York Pizza en het gedoe dat er was in het Postlaantje. Een wethouder bedacht daarom ooit eens een parkeergarage maar tot nu toe noch plan noch oplossing.

SGP Ermelo stelt in haar vragen dat een bon voor een foutgeparkeerde wagen boze klanten het winkelgebied uitjaagt en ziet graag dat het College hier een ruimhartiger en ander beleid voert, en zorgt voor voldoende parkeergelegenheid aan die kant van het centrum.