ChristenUnie onderweg in vertrouwen

In onze serie “Wat komt er terecht van de verkiezingsprogramma’s?” pakten we het boekwerk van de ChristenUnie op. En legden het ook weer neer want wollig, weinig concreet en slecht leesbaar.

Uit een mailtje aan Liesbeth Urbach, de fractievoorzitter: “Een wolk van grote woorden en plannen maar ook wel zo geformuleerd dat het bijna niet te toetsen is.“

Haar antwoord was ontwapenend: “”Het is inderdaad niet eenvoudig om vanuit het verkiezingsprogramma zomaar zinnen over te nemen en deze even te toetsen. Ik loop tegen hetzelfde aan, en dat is best confronterend. Maar ook goed om dit in de toekomst anders vorm te geven.” Ze ging schrijven en kwam met een actualisatie.

Resultaten CU

Thuis in Ermelo geldt voor iedereen maar is niet voor allen even makkelijk. “De kosten zijn hoog, de fractie heeft een motie ingediend om de inkomensgrens voor de energietoeslag in 2022 en 2023 te verhogen waardoor meer mensen in aanmerking komen.”

Over woningbouw: “Zo is onze motie aangenomen waarin de vrijkomende grond van de sporthallocatie Wethouderbalverszaal zal worden bestemd voor de ontwikkeling van jongerenhuisvesting en te onderzoeken hoe dit te realiseren.“

Dat is mooi maar duurt lang. Urbach noemt het: “Steeds verder vergroten van de stip op de horizon” en geeft als voorbeeld Kerkdennen waar ze al jaren woningen willen realiseren.

Voor die stip op de horizon heb je inderdaad flink geduld nodig. De sloop van Calluna is een eerste stap in dat gebied maar er zijn nog geen plannen om direct na de sloop te bouwen, laat staan dat Kerkdennen aan de orde komt. Wij vinden dit niet heel sterk.

Qua duurzame energie is CU de Rubicon overgestoken: “Windmolens komen er”. Zij willen ervoor zorgen dat de omwonenden ervan profiteren en dat de schade, in de vorm van slagschaduw en geluid, beperkt blijft. Liesbeth zegt in gesprek te zijn, daar hebben wij geen zicht op.

Kadernota-moties

Tijdens de avond rondom de Kadernota is CU geschrokken van de impact van het financieel beleid op sport, cultuur en recreatie. Urbach: “We kwamen met de motie om eenmalig geld beschikbaar te stellen voor een duurzaam educatief programma dat moet bijdragen aan al die sectoren.”

Het probleem: eenmalige bedragen drogen op en de impact van de bezuinigingen is inderdaad immens. De invulling van deze motie valt voor de oppositie in het mandje “1,3 miljoen aan onzinnige uitgaven en warrige moties tijdens de Kadernota” (citaat van de VVD). Er is de afgelopen maanden verder geen invulling aan gegeven.

Bescheidenheid siert de mens

Aardig is het slot van haar bijdrage: “ChristenUnie is van nature wat bescheiden en we merken dat dit in deze coalitie zijn voor- en nadelen heeft.” Daar hebben wij beelden bij.

Als fractievoorzitter van een coalitiepartij is Liesbeth “trots op hoe hun wethouder (Ronald van Veen) zich op vele verschillende terreinen inzet voor Ermelo”.

Aan de indruk dat CU bescheiden is kunnen wij ons niet onttrekken maar tegelijk valt onduidelijkheid op. Niet helder formuleren en zich niet ook niet voor het voetlicht werpen. CU is geen actiepartij, zit niet in hun cultuur. Iemand die uit die sfeer komt begrijpt het zonder uitleg, anderen totaal niet. Lief zijn ze zeker, aardig en beschaafd ook en je hebt een idee wat ze willen.

Anderen doen dat zo

Vooruitlopend op de debatten over de Meerjarenbegroting die op 8 november in een marathonvergadering vanaf 16.00u besproken zal worden roept de SGP dat Ermelo onderweg is naar de Artikel 12 status (= onder curatele staan van de provincie).

Progressief Ermelo ziet aankomen dat deze strakke begroting niet te handhaven valt en zegt alvast op. VVD roept dat de 1,3 miljoen aan extra uitgaven tijdens de Kadernota-avond onzinnig waren en wil de bezuinigingen later bekijken.

EenErmelo gaat in elk geval geen geld uitgeven aan Markt 2.0 (al weten we dat niet zeker) en de hand moet op de knip.

Allemaal vrij stevig gesteld.

CU komt met de formulering: “Verantwoorde besteding van het beschikbare budget is een grote uitdaging voor de komende jaren”.

Wensdenken

Het tekent verschil in toon en handelen en dat maakt het lastig om CU aan een verkiezingsprogramma op te hangen en dat verklaart vermoedelijk ook de profetie die hun programma eigenlijk is. Een programma in de vorm van wensdenken, en daar de weg in zoeken, CU is meer principieel dan harde uitvoering.

Dat zie je terug in het optreden van Ronald van Veen. Stevig in de leer, zacht in de uitvoering. “U als Raad heeft mij deze opdracht gegeven, zegt u nu dat wij het als College niet goed doen?” is een citaat van hem. Als je ‘m op de tenen gaat staan is hij vinniger dan wie ook maar het CU-profiel past hem als een handschoen: pragmatisch, taakgericht, beschaafd, ordentelijk en in de afgesproken volgorde. CU’ers zijn praktische idealisten die het al doende uitzoeken, geen activisten.

In de Ermelose coalitie heb je het CDA dat zich op de samenleving richt, EenErmelo dat zich op het billboard richt en CU dat het werk in vertrouwen wil doen. Urbach: “Wat ik ook echt wel wil uitdragen is dat het profileren zoals dat nu in de Raad gebeurt niet bij mij en ook niet bij onze fractie past. En dat raakt aan onze kernwaarden, vandaar dus geen grote woorden.”

“Het werken vanuit vertrouwen is de belangrijkste kernwaarde voor ons. Dit is hoe wij ons opstellen naar alle partijen binnen de raad en vanuit die verbindende rol werken we, en ja dat mag best een beetje meer zichtbaar worden. Hier zijn we hard mee aan het werk.”

De eerste aflevering in deze serie ging over het CDA.

Beeld: eigen foto van de Linkedin van Liesbeth Urbach-Bakker