Liveblog Beeldvormende Avond Kadernota 2024-2027

Gaat Het Pakhuis ten onder? En de toerist meer betalen? Wij kijken mee. Herma van der Weide is gespreksleider, er zijn inmiddels tien insprekers, 3 minuten elk. Tekst tussen () is redactioneel commentaar of een duiding.

Insprekers

De speech van Patrick Reeuwijk (directeur Pakhuis) is hier te downloaden. Hij vindt dat als je op het Museum bezuinigt je bezuinigt op je identiteit en hij verwijt het het bestuur dat ze nooit met hen gesproken hebben. Hij wil met de gemeente in gesprek maar zeker niet met het mes op de keel.

Han Wilhelm (HEE21) reageert. Studenten uit Leiden schijnen hier veldwerk te doen, zijn er banden? Burgerschapsonderwijs tendeert naar ‘Bildung’ en daar zit cultuur ook in. Kan Reeuwijk vertellen hoe hij dat ziet? Reeuwijk zegt dat ze juist hier mee bezig zijn. Omdat Ermelo archeologisch bijzonder is verklaart dat ook de banden met Leiden.

Evelien Kars (PE) herkent de ambitie, hoe past gemeentefinanciering daarbij? Reeuwijk wil van alles maar vooral de basis overeind houden. Van 15.000 euro kan je dit niet doen.

Liesbeth Urbach, CU, vraagt nog even of het ambitieverhaal werkelijk vooraf was gedeeld met de wethouders en of ze ruimte ervaren hebben. Besproken en gedeeld inderdaad.

Cor Louwerse constateert dat het college niet op de hoogte was maar Reeuwijk denkt daar anders over: het is besproken.

Henri Luitjes (Een Ermelo) begrijpt niet waarom gecommuniceerd is dat het voortbestaan van het museum per direct op het spel staat. Hij corrigeert dat beeld en zegt dat het museum 3,5 jaar de tijd heeft om dit te fixen. Luitjes wil weten hoe je minder geld kunt inzetten en meer museum kunt krijgen. Hij suggereert het gebouw beter te gebruiken en met de locatie geld te verdienen. Voorzetje naar een stem voor bezuiniging. Reeuwijk ziet nog niet gebeuren hoe je je pand verhuurt voor disco’s en partijen of zaalverhuur want dat is voor de collectie niet best. Bovendien is het wishful thinking want een avondje je zaak verhuren levert het niet op. Toekomstige bezuiniging levert ook problemen op met personeel dat weggaat en fondsen die geen langeduurprojecten gaan financieren.

Hr Bode van Visma / Recron is geschrokken, de toerist en de sector nog meer belasten, forenzenbelasting en toeristenbelasting zou gekoppeld zijn aan de OZB en dat gebeurt nu niet en dat vinden zij onbetrouwbaar. Hij sneert dat het consultancybureau duidelijk geen verstand heeft van de toerismesector. De speech van Roland Haage zometeen bespreekt deze onderwerpen ook en die kan je hier downloaden. Bode gaat een overzicht aanleveren waaruit duidelijk wordt dat de concurrentiepositie van Ermelo in vergelijking met de omgeving straks niet goed is, en dat zal gevolgen hebben voor de bezetting. Luitjes snapt de boosheid maar vond dat Roland Haage niet had mogen zeggen dat B&W liegt en bedriegt (in de Stentor). Luitjes koppelt de investering van een miljoen in de vitale vakantieparken aan de bezuinigingen als in dat er wel degelijk geïnvesteerd wordt in de sector. Bode zegt dat besteding van een miljoen in niet vitale parken niet gezet kan worden tegenover vitale en ondernemend succesvolle parken.

Roland Haage leest zijn speech voor. Hij is emotioneel en getroffen door de bezuiniging maar vooral door het verlies van vertrouwen en vindt dat je op deze manier niet met de gemeente kunt optrekken.

Liesbeth Urbach ziet dat Roland geraakt is en dat hij zegt dat het coalitieakkoord nu open ligt. Heeft verhoging van de toeristenbelasting echt zo veel effect? Dus dan zou elke prijsverhoging de finish zijn van activiteiten. Roland reageert dat ze niet voor het eerst hier staan en dat ook zijn voorgeslacht hier al stond met het zelfde praatje. De koppeling aan de OZB was een fijne zekerheid, gaf eerlijkheid. Waarom een toerist meer belasting laten betalen dan de inwoners?

Dindoa heeft een voorstel dat de gemeente vernieuwing van hun hal subsidieert maar dat de gemeente nee gezegd heeft deze inspraak. De redenering is terug te vinden in dit document, hij vindt dat Dindoa de gemeente miljoenen bespaart. Plus de zaal verhuurt aan Groevenbeek.

(Zo springen de onderwerpen heen en weer en dan is het maar goed dat dit een beeldvormende avond is, er wordt ook niets besloten vanavond behalve dan dat vastgesteld wordt of er meer info nodig is.)

Kars is scherp en vraagt of Dindoa werkelijk via de Kadernota gehoord heeft dat hun gesprek met de gemeente kortgesloten is.

Luitjes wil weten of er ooit een fonds voor sport en cultuur bedacht is, daar heeft wethouder Hugo Weidema geen antwoord op maar het is een interessante gedachte.

(En toen viel ons geluid weg.

We zijn weer terug maar Hugo gemist.)

Kars reageert op het antwoord van Hugo Weidema en wil proberen een stuk van het overschot van 2021 in Dindoa te investeren.

Ronnie Regeling (VVV) spreekt in. Hij ziet in de Kadernota plannen over 40% op de toeristenbelasting en vindt daar wat van. Concurrentiepositie ten opzichte van omliggende gemeenten gaat onderuit, het goud in handen moet je vasthouden. Toeristenbelasting is voor de toerist gewoon een onderdeel van het budget dat-ie heeft en dus speelt het totaal mee in de beslissing van een vakantieganger. Regeling wil aan de praat met de gemeente en voelt zich overvallen door de inhoud van de Kadernota. Hij maakt de brug tussen Ermelo Buitenleven en Het Pakhuis, en het belang ervan voor de toerist. Hij noemt het een unieke parel.

Han Wilhelm reageert en vraagt of Ronnie kan inschatten welk percentage toeristen alle jaren naar Ermelo komt. Bestaande toeristen voelen maatregelen, nieuwe mensen weten immers niet beter. Ronnie zegt dat je voor iedereen moet zorgen.

Mevr. Tonkens, van Erfgoed Gelderland, wil het Pakhuis behouden. Haar inbreng is hier te lezen en ze betreurt het bezuinigingsbesluit zeer omdat het Pakhuis een vitaal onderdeel is van de provincie en van de coöperatie Gelders Erfgoed. Het Pakhuis zorgt voor verbondenheid en de sociale cohesie in Ermelo.

Maar kan Europa dan niet meebetalen? vraagt Herma (VVD).

Monique van Hinte, moeder, echtgenoot, recreatieondernemer, kunstenaar en theatermaker. Zij heeft met Robbert van der Horst Stichting Under The Blue Surface en ze deden onder meer Scherven van Geluk (die oven met de potjes) in prettige samenwerking met Het Pakhuis. Ze pakt JE Consultancy op en leest in hun presentatie niets over zingeving, over de waarde van dingen, want zo kan je ook naar de Kadernota kijken. Dus het hele verhaal gaat over geld en ze begrijpt niet wat het voordeel is om geld uit het culturele veld te halen want investeren in cultuur levert altijd geld op. “Elke euro levert wonderen op.” Ze noemt het project Rimpelingen dat 600 verkochte maaltijden door lokale ondernemers opleverde. “Wat is voor u de waarde van het culturele veld?” is de vraag waar ze mee besluit.

Dhr. Koops namens ZEW spreekt in (zwemvereniging). Hij snapt de behoefte aan een sluitende begroting en vindt dat de twee consultancies niet zoveel waarde hebben opgeleverd, dit hadden we zelf ook wel kunnen bedenken. Sport moet toegankelijk blijven voor iedereen en helpt mensen zich te ontplooien en veilig voelen. (Het was fijn geweest als er zowel consultancy geweest was als inbreng van Ermeloërs, nu brengt men van ‘buiten’ een oordeel over ons ‘binnen’, zij hebben geen idee hoe ‘wij’ dat vinden)

Nu de Raadsleden.

CDA bijt de spits af, Cor Louwerse. Hij vindt de Kadernota onleesbaar voor niet-ingewijden. (Ja dat klopt maar is dit nù belangrijk?). Hij vindt de doelen niet meetbaar geformuleerd en treft vaagheden aan. Hij juicht de ombuigingen in het sociaal domein toe maar wil weten hoe het gerealiseerd wordt. Herma vindt dat hij to the point moet komen en dat doet ie: is de gemeentelijke organisatie hier klaar voor?

Hij vraagt zich ook af of Harderwijk en Zeewolde wel mee willen doen aan 2 miljoen bezuinigingen op Meerinzicht en las er niets over in de pers. Wij verwijzen hem graag.

Adjunct-directeur van de gemeente Saskia van Oene verwijst naar de nota Sociaal Domein waar targets, doelstellingen en meetpunten meegenomen worden, de nota’s staan niet helemaal in volgorde maar straks als ze klaar zijn allemaal wel in lijn. Ze zegt ook dat het college enige afstand heeft genomen van de manier waarop JE Consultancy Meerinzicht duidde.

Hugo Weidema wil graag in gesprek met het Pakhuis hoe de aantrekkingskracht van Het Pakhius vergroot kan worden waardoor de noodzaak voor een hoge subsidie minder wordt. Louwerse vraagt wat er met Het Pakhuis gebeurt als er geen additionele financiering mogelijk is. Hugo wil het niet te soft maken en zegt “Ja, er zijn alternatieven”. Het college wil het Pakhuis niet kwijt maar de begroting moet dicht en zaken moeten dus anders aangepakt worden, het bedrag staat. Over de manier waarop gaan ze graag in gesprek. Dus als ze er niet uitkomen om die ingeboekte ton in 2027 binnen te halen komt het college terug naar de raad om te vragen of er een alternatief is want die ton willen ze zeker bezuinigen.

Han Wilhelm sorteert voor op een volgende beeldvormende vergadering en stelt nu één vraag en de rest volgt in de volgende. “De Pakhuiskorting” noemt hij het, als je de de korting nou ‘ns verdeeld over de cluster cultuur (met bv de bibliotheek erbij) zodat het Pakhuis niet alleen hoeft te bloeden, kan dat ook? Weidema zegt dat het niet uitmaakt hoe, Het benchmark onderzoek zit onder de suggesties maar als we concluderen dat we een onmogelijkheid hebben aangeboord dan wil hij dat alternatief zoeken.

Evelien Kars (PE) gaat op het proces in en dat vindt ze zeker niet zorgvuldig, ze formuleert waar ze behoefte aan heeft. “Wat betekent het voor nu, wat heeft het kadernotaplan voor effect?” Ze wil weten wat de gevolgen zijn van al deze maatregelen, een beetje wat Cor Louwerse ook zegt: “meetpunten en doelen en nulmetingen”. Ze wil de consequenties horen van de voorstellen want anders kan ze niet functioneren.

Hugo Weidema zegt dat B&W ook zoekend is naar mogelijkheden om op langere termijn de begroting sluitend te houden. Daarin waren de consultants een hulp en inspiratie. Vanuit de benchmark (Benchmarks zijn ook meetbaar, welke benchmark was dit? Dat wordt niet toegelicht) vielen onderdelen op en die vind je in de kadernota. Hij geeft nog aan dat het college in gesprek wil met iedereen. Hugo zegt niet wat het effect van de maatregelen is op de samenleving. Hij vindt dat ook prima want hij heeft die gegevens niet, maar aan de manier waarop we met elkaar de financiële uitdaging aan gaan wil hij meewerken. Het leven is niet duidelijk op dit moment, het Rijk helpt ook niet mee. (Kortom, hoog of laag springen mag iedereen maar de 7 miljoen moet gehaald worden in 2027.)

Herma gooit er een mening in die door Hugo niet gewaardeerd wordt (“dat iedereen met plezier van alle voorzieningen gebruik kan maken”) en even later begrijpen hij en Herma elkaar niet en vindt Hugo dat zij als gespreksleider geen VVD meningen over het functioneren van het gemeentehuis hoort te zeggen. Conflictje wordt gesmoord.

Vanavond wordt nog duidelijk wanneer de volgende beeldvormende vergadering komt, er zijn agendatoestanden en de vakantie komt eraan. Een en ander wordt besproken in de agendacommissie. Dat-ie er komt is zeker.

Herma sluit, wij ook. Wordt vervolgd.