Your Way 2 HME, de voorbereiding op de Halve Marathon van Ermelo begint op 1 maart

De Halve Marathon van Ermelo koestert zich al sinds het begin in het sponsorschap van Intersport Ermelo, en dan wordt er niet alleen een bedragje overgemaakt. Wim Meijers van Intersport Ermelo bemoeit zich met meer en is quality sponsor die inhoud biedt.

Woensdag 1 maart aanstaande begint het voorbereidingscircus met een voorlichtingsavond in de Intersportwinkel aan de Stationsstraat met een inloop vanaf half 8. Je kunt je er inschrijven voor de gratis trainingen, alle informatie over de Halve Marathon Ermelo (HME) ligt er voor je klaar, je kunt je inschrijven als vrijwilliger voor de HME (daar is behoefte aan) en je krijgt 20% korting op de aanschaf van je spullen.

De Halve Marathon Ermelo wordt gehouden op 3 juni 2023 en biedt naast de Halve ook de tien en vijf kilometer, de iedereenkanmeedoenloop, de Bedrijvenloop van 5 kilometer en de Kidsrun. Maar omdat gewoon even meelopen niet voor iedereen is weggelegd is Your Way 2 HME enkele jaren geleden in het leven geroepen. YW2HME biedt trainingen, een loopgroep, deskundigen, buddy’s en spullen waardoor je, als je nu begint, ook met succes op 3 juni de finish passeert.

Eerste stap: opgeven op halvemarathonermelo.nl
Tweede stap: 1 maart naar de intersport
Derder stap: trainingsschema volgen

De Halve Marathon van Ermelo is de feestelijkste hardloopwedstrijd in Ermelo en wordt ieder jaar in juni gehouden. Meer informatie op halvemarathonermelo.nl en op hun facebook.com/halvevanermelo


De Ermelosche Courant is een nieuwsbulletin. Wij zoeken meestal niet de hitte van de dag maar de idee erachter. Dat doen we samen met columnisten, leuke schrijvers, mensen met hart voor Ermelo.

Volg ons, en dat kan ook op Facebook (facebook.com/ermeloschecourant) want daar vertellen we doorgaans dat hier iets nieuws staat.

Adverteren is gratis, voor je bedrijf, je vereniging, je club of je initiatief. Je kunt het materiaal via dit formulier aan ons sturen. Advertenties blijven een maand staan, artikelen gaan in de normale routine mee.

Zelfs schrijven is dus ook mogelijk. Stuur je artikel plus foto naar ons via datzelfde formulier en wij zorgen ervoor dat het geplaatst wordt (als het door de ballotage komt). Lees er meer over in dit artikel.